Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự đổi khác của đồ vật chất.Hóa học nói về các nguyên tố, thích hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được hotline là "khoa học trung tâm" vị nó là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên khác như trang bị lý học, địa hóa học học và sinh học.

Lớp 11 - Năm thiết bị hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp bắt buộc học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nghe các đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi đôi lúc thật là sợ, hoang mang và sợ hãi nhưng các em hãy từ bỏ tin cùng tìm dần dần điều mà mình muốn là về sau nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã sút giá