Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản bội ứng thoái hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung các bài học: cân bằng phản ứng thoái hóa khử lớp 10, đặc điểm Hóa học tập của Al và tính chất hóa học tập HNO3…. Tương tự như các dạng bài tập. Hy vọng có thể giúp chúng ta viết và thăng bằng phương trình một phương pháp nhanh và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với hno3 loãng


2. Cách thăng bằng phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố gắng đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Bạn đang xem: sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O


1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy ta có phương trình: sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe tác dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách triển khai phản ứng mang đến Fe tác dụng HNO3

Cho fe (sắt) tác dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng lạ Hóa học

Kim một số loại tan dần tạo nên thành hỗn hợp muối muối hạt sắt(III) nitrat và khí ko màu hóa nâu trong không gian NO thoát ra.

6. Tính hóa chất cơ bản của sắt

a. Công dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh sáng cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

b. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không tác dụng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. mang đến 11,2 gam sắt tan trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản nghịch ứng chiếm được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Đáp án D: Số mol của sắt bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính chất vật lý làm sao dưới đó là của sắt:

A. Sắt có màu xoàn nâu, nhẹ, gồm ánh kim, dẫn điện và dẫn sức nóng kém.

B. Fe có màu trắng bạc, nặng, gồm ánh kim, dẫn điện, dẫn sức nóng tốt

C. Fe có white color xám, nặng, tất cả ánh kim, dẫn điện cùng dẫn sức nóng tốt

D. Fe có màu trắng xám, nhẹ, gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt tốt.


Đáp án C

Tính hóa học vật lý nào dưới đây là của sắt:

C. Sắt có màu trắng xám, nặng, gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn sức nóng tốt


Câu 3. mang lại phương trình hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. Thành phần bao gồm của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3


Đáp án D

Dùng HNO3 có thể nhận hiểu rằng cả 4 chất.

Chất rắn chảy dần, bao gồm khí không màu thoát ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ hóa học rắn chảy dần, bay ra khí ko màu hóa nâu trong không khí, dung dịch thu được màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn chảy dần, sau bội nghịch ứng thu được dung dịch màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn chảy dần, sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O


Câu 9. trong những phản ứng sau, phản nghịch ứng làm sao HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Đáp án B: Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 10. cho 16,8 gam bột fe vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, nhận được khí NO duy nhất, lượng muối bột thu được bỏ vô dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung nóng kết tủa mà không tồn tại không khí nhận được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam


Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết thúc 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ khối lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam


Câu 11. Sắt công dụng với H2O ở ánh sáng cao hom 570 °C thì tạo ra H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 12. mang đến m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam tất cả hổn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, sống đktc). Quý hiếm của m với V theo thứ tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 với 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau phản bội ứng còn dư tất cả hổn hợp bột kim loại ⇒ fe còn dư, Cu2+ hết, muối Fe2+

3Fe + 2NO3– + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam


Câu 13. Dãy những chất và dung dịch nào tiếp sau đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá fe thành fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14: dung dịch FeSO4 không làm mất đi màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D: hỗn hợp CuCl2

Câu 15. mang đến m gam bột sắt vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp có Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam tất cả hổn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5, nghỉ ngơi đktc). Cực hiếm của m với V theo lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 với 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

Do sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp bột KL đề xuất Fe dư, bội nghịch ứng tạo thành muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3– dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 16. Dãy các chất với dung dịch nào sau đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá fe thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 17. Có 4 sắt kẽm kim loại để riêng biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ dùng hai thuốc thử rất có thể phân biệt được từng chất

A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein

B. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl

C. Hỗn hợp HCl, giấy quỳ xanh

D. Hỗn hợp HCl, dung dịch AgNO3 


Đáp án B

Câu 18. Hòa rã Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Tra cứu phát biểu sai

A. Dung dịch X làm mất đi màu thuốc tím

B. đến NaOH dư vào hỗn hợp X thu được kết tủa nhằm lâu bên cạnh không khí kết tủa có khối lượng tăng lên.

C. Hỗn hợp X tác dụng được cùng với Zn

D. Hỗn hợp X thiết yếu hòa tan Cu


Đáp án D

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất đi màu thuốc tím vào H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4


Câu 19. Cho sắt công dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải tỏa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.


Đáp án C

Bảo toàn thành phần Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít


Câu 20. mang đến 22,72 gam lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X thu được m gam muối hạt khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.


Đáp án C

nNO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi láo hợp có Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; y = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam


Câu 21. Nung lạnh 25,2 gam Fe ko kể không khí sau một thời hạn thu được m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hỗn hợp này làm phản ứng không còn với dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. 20 gam


Đáp án B

Ta có, nFe = 0,05 mol cùng nSO2 = 0.375 mol

Quy hỗn tất cả hổn hợp X về 2 thành phần Fe cùng O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình nhận e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định hình thức bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt khác ta có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).


……………………………………………

Mời những bạn đọc thêm một số phương trình phản bội ứng liên quan 

Gửi tới các bạn phương trình fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn dứt gửi tới các bạn. Hi vọng tài liệu giúp các bạn biết phương pháp viết và cân bằng phương trình bội nghịch ứng, hiện tượng kỳ lạ sau phản bội ứng khi mang đến Fe chức năng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn - Nguyễn Thị Vân Khánh

Các bạn có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập đồ vật Lí 12 ,….Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường thpt Sóc Trăng. Mọi hành vi xào nấu đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: trường THPT tp Sóc Trăng (inthepasttoys.net)