Ghép khía cạnh troll bằng hữu không cần phải biết Photoshop. Giới thiệu hiệu ứng Intro Happy New Year 2019 bằng After Effects.