Công thức tính pH và gợi ý giải bài bác tập về độ pH

Chủ đề bây giờ chúng ta sẽ phân tích về độ PH cùng các công thức tính pH. Như các em đang biết, pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion H+ trong dung dịch, do vậy là độ axít hay bazơ của nó. Các dung dịch nước có giá trị pH 7 được xem như là có tính kiềm. Để khẳng định được độ pH, bọn họ cùng tham khảo qua một vài công thức tính pH trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giá trị ph poh của các dung dịch là


*


Phân loại bài bác tập tính pH

Dạng 1: Tính quý giá pH của dung dịchDạng 2: xáo trộn dung dịchCông thức tính nhanh bài bác tập độ pHMột số câu hỏi áp dụng

Phân loại bài bác tập tính pH

+ Tính giá trị pH của dung dịch

+ trộn lẫn dung dịch

Dạng 1: Tính quý giá pH của dung dịch

Phương pháp giải

+ Tính pH của hỗn hợp axit: xác minh nồng độ mol/l của ion H+ trong hỗn hợp ở trạng thái cân bằng pH=-lg()

+Tính pH của hỗn hợp bazơ: khẳng định nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch ở trạng thái cân đối pH, hoặc pH = 14-pOH= 14+lg().

Ví dụ: cho dung dịch A là một trong những hỗn hợp: H2SO4 2*10^(-4) M cùng HCl 6*10^(-4)M mang lại dung dịch B là một trong hỗn hợp: NaOH 3.10-4M cùng Ca(OH)2 3,5.10-4M

a) Tính pH của dung dịch A và dung dịch B

b) Trộn 300ml dung dịch A với 200ml dung dịch B được hỗn hợp C. Tính pH của dung dịch C.

Lời giải

a) Ta bao gồm nồng độ H+ vào A: = 2 * 2*10^(-4) + 6*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pH = 3

Ta có nồng độ OH- trong B: = 3*10^(-4) + 2 * 3,5*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pOH = 3 => pH = 14 – 3 =11

b) trong 300ml hỗn hợp A tất cả số mol H+ là:

n = cm * V = 0,3 * 0,001 mol

Trong 200 ml dung dịch B có số mol OH- là:

n = cm * V = 0,2* 0,001 mol

Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3 * 0,001 – 0,2* 0,001 = 10^(-4) mol


Dạng 2: pha trộn dung dịch

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương pháp đường chéo, ghi nhớ: Nước bao gồm C% hoặc cm =0.

+ câu hỏi thêm, cô hết nước làm biến hóa nồng độ mol/l và không làm đổi khác số mol chất. Tính toán theo số mol chất.

Ví dụ: Dung dịch HCl có pH=3. Hỏi bắt buộc pha loãng hỗn hợp HCl đó bởi nước từng nào lần và để được dung dịch HCl bao gồm pH = 4. Giải thích?

Lời giải:

Giả sử hỗn hợp HCl ban sơ có thể tích V1 (l), pH = 3.

Số mol H+ ban sơ là V1 * 10^(-3) mol

Thể tích H2O buộc phải thêm vào là V2 (lít).

Số mol H+ trong hỗn hợp pH= 4 là (V1 + V2 ).10^(-4)

Việc pha loãng dung dịch chỉ làm biến hóa nồng độ mol/l chứ không hề làm biến đổi số mol H+.

Vì vậy : (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 => 9 V1 = V2

Vậy nên pha loãng hỗn hợp gấp 10 lần (nước cung ứng gấp 9 lần thể tích ban đầu)

Công thức tính nhanh bài xích tập độ pH

a) bí quyết tính pH của dung dịch axit yếu đuối HA.( Ví dụ: HF, HCOOH, CH3COOH…)

pH = (log Kaxit + log Caxit )= -log (α.Caxit)

Trong đó:  là độ năng lượng điện li

Ka : hằng số phân li của axit

Ca : mật độ mol/l của axit ( Ca 0,01 M )

b) phương pháp tính pH của hỗn hợp bazơ yếu hèn BOH. ( Ví dụ: NH3, CH3-NH2, …)

pH = 14+(log Kbazơ + log Cbazơ )

Trong đó:  Kbazo : hằng số phân li của bazơ

Cbazo : độ đậm đặc mol/l của bazơ

c) phương pháp tính pH của hỗn hợp axit yếu HA cùng muối NaA. (Ví dụ: HF với NaF, HCOOH và HCOONa, CH3COOH với CH3COONa…)

pH = -(log Kaxit + log )

Ca : nồng độ mol/l của axit

Cm : nồng độ mol/l của muối


Một số việc áp dụng

Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M ngơi nghỉ 250C . Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5

Giải.

Áp dụng cách làm giải nhanh.

pH = – (logKa + logCa )  = – (log1,8. 10-5  + log0,1 ) = 2,87

Ví dụ 2: Tính pH của hỗn hợp HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). Mang đến độ năng lượng điện li của HCOOH trong hỗn hợp là = 2 %

Giải

Ta gồm : cm = = = 0,1 M

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – log (Ca ) = – log (.0,1 ) = 2,7

Ví dụ 3: Tính pH của hỗn hợp NH3 0,1 M . Mang lại KNH = 1,75. 10-5

pH = 14 + (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13

Ví dụ 4:( KB 2009). Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M và CH3COONa 0,1 M sống 250C. Biết KCHCOOH = 1,75. 10-5, bỏ lỡ sự năng lượng điện li của H2O.

Giải.

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,75. 10-5  + log) = 4,76

Ví dụ 5:( CHUYÊN-VINH LẦN 3-2011). Cho láo lếu hợp tất cả CH3COOH 0,05 M cùng CH3COONa 0,05 M sinh sống 250C. Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5  , bỏ lỡ sự điện li của H2O.

Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 5,12 B. 4,85 C. 4,74 D. 4,31

Giải.

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,8. 10-5  + log) = 4,74 => C đúng.

Ví dụ 6: (CHUYÊN-VINH LẦN 2-2011). Cho các thành phần hỗn hợp đung dịch X có HF 0,1 M và NaF 0,1 M làm việc 250C. Biết KHF = 6,8. 10-4  , làm lơ sự điện li của H2O.

Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,25 B. 1,58 C. 3,17 D. 3,46

Giải.

Cách 1: Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log6,8. 10-4  + log) = 3,17 => C đúng.

Cách 2: Giải thường thì xem có mất nhiều thời gian rộng không nhé,

PtpưHFH+ +F– KHF = 6,8. 10-4
Ban đầu0,100,1
xxX
Cân bằng0,1-xX0,1+x

Ta có

=> C đúng.

Ví dụ 7: Dung dịch CH3COOH 0,1 M. Có độ điện ly α =1% .Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 4,2 B. 3 C. 3,17 D. 2

Giải.

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = -log(α.Caxit) = -log(0,01.0,1) = 3 => B đúng.

Ví dụ 8: Dung dịch đựng 3,00 gam CH3COOH trong 250ml hỗn hợp .Biết MCH3COOH=60,05. Ka=10-4,75. Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 4,2 B. 2,4 C. 3,4 D. 2,7

Giải.

Tính toán thông thường ta được dung dịch tất cả nồng độ là 0,2 M

Áp dụng phương pháp giải cấp tốc => D đúng

Cách viết phương trình năng lượng điện li.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tphcm 2011, Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Thpt Năm 2011

Giải bài bác tập Ancol.

Chúng ta vừa tìm kiếm hiểu kết thúc một số dạng bài xích thường gặp trong việc tính độ pH. Đặc biệt là công thức tính độ pH theo phương thức tính nhanh, giúp họ giải quyết những bài tập dĩ nhiên nghiệm hối hả và đúng đắn nhất. Quanh đó ra, còn tồn tại một số ví dụ như minh họa và hầu hết câu trắc nghiệm của các trường chuyên, nhằm lý thuyết những ánh nhìn xa hơn và chuẩn bị tư tưởng mang lại những thắc mắc thi, tốt nhất là vào kì thi trung học đa dạng quốc gia. Chúc những em học tập thật tốt!