Trả lời câu hỏi 1 bài bác 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng:

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng...

Bạn đang xem: Giải bài phép cộng các phần thức đại số

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để triển khai phép tính sau:

Xem lời giải


bài bác 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài bác 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Triển khai các phép tính sau:

Xem lời giải


bài 22 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Áp dụng phép tắc đổi lốt để các phân thức có cùng mẫu mã thức rồi có tác dụng tính cùng phân thức.

Xem giải mã


bài xích 24 trang 46 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Một nhỏ mèo đuổi bắt một nhỏ chuột. Trước tiên mèo chạy với vận tốc x m/s.

Xem giải mã


bài xích 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài bác 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính cộng những phân thức sau:

Xem giải thuật


bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Một tổ máy xúc trên công trường thi công đường sài gòn nhận trách nhiệm xúc 11600m3 đất.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Đánh Nhau Với Cối Xay Gió (Trang 75), Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Của Xéc

Xem giải mã


bài xích 27 trang 48 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Rút gọn rồi tính quý giá của biểu thức:

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài xích 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.