+Số mol khí tăng lên: ntăng = x = nAnkan pư = nhh Ankan tạo nên thành = nhh Anken sinh sản thành

+ Đối với dạng bài xích cho trọng lượng trung bình

*

* lưu lại ý:

+Trong bội phản ứng bóc tách của C3H8 với C4H10, số mol thành phầm sinh ra gấp hai số mol ankan bội nghịch ứng.

Bạn đang xem: Giải bài tập ankan

+ Đối với các ankan có>5Ctrở lên do các ankan chế tạo ra rất có thể cracking tiếp nên số mol hỗn hợp sản phẩm sau phản bội ứng luôn≥ 2lần số mol ankan bội phản ứng.

4. Dạng 4: bội phản ứng lão hóa ankan

CnH2n+2+ (3n/2+1/2)O2

*
nCO2 + (n+1)H2O

- Đốt cháy hidrocacbon A thu được

*
n_CO_2" />

- Trong làm phản ứng đốt cháy:

*

- Đốt cháy ankan tỉ lệnCO2nH2Otăng lên khi số C tăng.

5. Vận dụng:

VD1: Số đồng phân ứng với các công thức C6H14là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Lời giải:

Số đồng phân 26-4 + 1 = 5 lời giải C.

VD2: tên thường gọi của chất gồm cấu tạo: CH3CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3là

A. 2-etyl-3,3-đimetylpentan B. 3,3-đimetyl-2-etylpentan

C. 3,3,2-đimetyletylpentan D. 3,3,4-trimetylhexan

Lời giải:Đánh số mạch C như sau:

*

Đáp án D.

VD3: Clo hóa ankan X chiếm được dẫn xuất monoclo có chứa 55,04% clo về khối lượng. Ankan X bao gồm CTPT là

A. CH4 B. C2H5 C. C3H8 D. C4H10

Lời giải:

CnH2n+2+ Cl2→ asCnH2n+1Cl+HCl

%Cl =

*
= 55,04%⇒ n = 2. Đáp án B.

VD4:Cracking 8,8gam propan thu được hỗn hợp khí A bao gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và 1 phần propan không bị cracking. Biết H% = 90% . Cân nặng phân tử TB của A là

A. 39,6 B. 23,16 C. 2,135 D.

Xem thêm: Na Có Số Oxi Hóa Là Bao Nhiêu, Cách Xác Định Số Oxi Hóa Hay Nhất

3,96

Lời giải:

Theo ĐBTKL: mA = mpropan = 8,8 gam

*
ban đầu = 8,8:44 = 0,2mol ⇒
*
pư = 0,2.90% = 0,18mol

*
dư = 0,02mol

Vậy sau phản ứng số mol khí chế tạo thành = 0,18.2 + 0,02 = 0,38 mol

⇒ MA = 8,8 : 0,38= 23,16

⇒Đáp ánB.

VD5:Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X chiếm được 0,11 mol CO2 cùng 0,132 mol H2O. Lúc X chức năng với khí clo chiếm được 4 thành phầm monoclo. Tên thường gọi của X là