- Chọn bài bác -Bài 12: links ion - Tinh thể ionBài 13: links cộng hóa trịBài 14: Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15: Hóa trị cùng số oxi hóaBài 16: Luyện tập: liên kết hóa học

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 10 – bài bác 13: liên kết cộng hóa trị góp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 64 SGK Hóa 10): chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 13

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa các phi kim với nhau.

B. Trong những số đó cặp electron thông thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành do sự dùng thông thường electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được khiến cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron chung.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2 (trang 64 SGK Hóa 10): chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện bé dại hơn.

B. Link cộng hóa trị tất cả cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến bé dại hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không tồn tại cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử to thì phân tử phân cực yếu.

Lời giải:

B đúng.

Bài 3 (trang 64 SGK Hóa 10): Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. Khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành liên kết hóa học.

B. Năng lực nhường electron của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

C. Tài năng tham gia phản nghịch ứng dũng mạnh hay yếu ớt của nguyên tử đó.

D. Kỹ năng nhường proton của nguyên tử đó mang lại nguyên tử khác.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

A đúng.

Bài 4 (trang 64 SGK Hóa 10): ráng nào là link ion, links cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị gồm cực. Cho thí dụ minh họa.

Lời giải:


Liên kết ion là link được hình thành vày lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion có điện trái dấu.

Thí dụ : K+ + Cl– → KCl.

Liên kết cùng hóa trị không cực là links được làm cho giữa nhị nguyên tử bằng những cặp electron chung.

Thí dụ:

*

Liên kết cùng hóa trị trong các số đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được hotline là link cộng hóa trị bao gồm cực

Thí dụ:

*

hay H – Cl

Bài 5 (trang 64 SGK Hóa 10): nhờ vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết thêm có loại liên kết nào trong những chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Lấy quý giá độ âm điện của những nguyên tố sống bảng 6 trang 45.

Lời giải:

Hiệu độ âm điện:

CaCl2: 2,16. Link ion

AlCl3: 1,55. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực

CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị có cực.

Al2S3: 0,97. Links cộng hóa trị bao gồm cực.

Bài 6 (trang 64 SGK Hóa 10): Viết cách làm electron cùng công thức cấu tạo các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Lời giải:

Công thức electron với công thức kết cấu các phân tử sau:

*

*
*
*

Bài 7 (trang 64 SGK Hóa 10): X, A, Z là hồ hết nguyên tố gồm số năng lượng điện hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố đó.

b) Dự đoán link hóa học có thể có giữa những cặp X với A, A cùng Z, Z và X.

Lời giải:

a) 9X : 1s22s22p5 Đây là F gồm độ âm năng lượng điện là 3,98.

19A : 1s22s22p63s23p64s1 Đây là K gồm độ âm điện là 0,82.

8Z: 1s22s22p4 Đây là O có độ âm điện là 3,44.

b) Cặp X cùng A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có links ion.

Cặp A và Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có links ion.

Xem thêm: Nito Có Bao Nhiêu E Lớp Ngoài Cùng ? Nitơ Có Tổng Số Bao Nhiêu Electron Lớp Ngoài Cùng

Cặp X cùng Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có links cộng hóa trị có cực.