Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

- Chọn bài -Bài 35 : Benzen với đồng đẳng. Một số trong những hiđrocacbon thơm khácBài 36 : luyện tập : Hiđrocacbon thơmBài 37 : nguồn hiđrocacbon thiên nhiênBài 38 : hệ thống hóa về hiđrocacbon

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài xích Tập hóa học 11 – bài xích 35 : Benzen với đồng đẳng. Một trong những hiđrocacbon thơm khác góp HS giải bài tập, cung cấp cho những em một khối hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm nền tảng cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 159 SGK Hóa 11): Ứng với công thức phân tử C8H10 bao gồm bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2 ; B. 3

C. 4 ; D. 5

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

– Đáp án C

– 4 đồng phân hiđrocacbon thơm của C8H10 là:

*
*

Bài 2 (trang 159 SGK Hóa 11):
Toluen cùng benzen thuộc phản ứng được với hóa học nào sau đây: (1) dung dịch brom vào CCl4; (2) hỗn hợp kali pemanganat; (3) hiđro gồm xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2 gồm bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 35

Lời giải:

Toluen với benzen cùng phản ứng hidro có xúc tác Ni

Đun nóng; Br2 tất cả bột fe đun nóng

*

Bài 3 (trang 159 SGK Hóa 11): Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a. Toluen chức năng với hiđro tất cả xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun nóng benzen với tất cả hổn hợp HNO3 đặc với H2SO4 đặc.

Lời giải:


*
*

Bài 4 (trang 160 SGK Hóa 11):
Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đang dùng

Lời giải:

– cho những chất lần lượt tác dụng với dung dịch Br2, chất nào làm nhạt màu dung dịch Br2 thì chính là hex-1-en.

– mang đến 2 chất còn sót lại qua hỗn hợp KMnO4, hóa học nào làm mất màu hỗn hợp KMnO4 thì sẽ là toluen.

PTHH:

*

Bài 5 (trang 160 SGK Hóa 11): Hiđrocacbon X là hóa học lỏng tất cả tỉ khối tương đối so với ko khí bởi 3,17. Đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng của nước. Ở ánh sáng thường, X không làm mất đi màu dung dịch brom; khi đun nóng, X làm mất đi màu KMnO4.

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức kết cấu của X?

b. Viết phương trình hoá học của bội phản ứng thân X với H2 (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có phương diện bột Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 cùng axit H2SO4 đậm đặc.

Lời giải:

MX = 3,17. 29 = 92 ⇒ 12x + y = 92 (1)

Gọi CTPT của X là CxHy:


*

mCO2 = 4,28mH2O ↔ 44x = 4,28. 18. (y/2) ⇒ y = 1,14x (2)


Từ (1) với (2) ⇒ x = 7, y = 8. CTPT của X là C7H8

Từ đề bài ⇒ CTCT của X là:

*
*

*

Benzen Hexen Toluen Eilen
H2, xúc tác Ni + + + +
Br2 (dd) + +
Br2 bao gồm Fe, đun nóng + +
Dd KMnO4, rét + + +
HBr + +
H2O(xt H+) + +
Bài 6 (trang 160 SGK Hóa 11):
Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo chủng loại sau:

*

Lời giải:

*

Bài 7 (trang 160 SGK Hóa 11): cho benzen tính năng với lượng dư HNO3 đặc bao gồm xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính cân nặng nitrobenzen thu được khi sử dụng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Lời giải:

Phương trình bội phản ứng:


*

Do H = 78% bắt buộc lượng nitro benzen nhận được là:

*

Bài 8 (trang 160 SGK Hóa 11): So sánh đặc thù hoá học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hoá học của bội phản ứng nhằm minh hoạ.

Lời giải:

a. Như thể nhau: hầu hết phản ứng thế

*

*

b. Không giống nhau:

Etylbenzen có đặc thù giống ankan

*

Stiren có tính chất giống anken

*
*

Bài 9 (trang 160 SGK Hóa 11):
sử dụng công thức kết cấu viết phương trình hoá học tập của stiren với:

a. H2O( xúc tác H2SO4)

b. HBr

c. H2 (theo tỉ lệ mol 1:1, xúc tác Ni)

Lời giải:

*

Bài 10 (trang 160 SGK Hóa 11): Trình bày phương thức hoá học biệt lập 3 hóa học lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học vẫn dùng.

Lời giải:

– mang đến 3 chất lỏng tác dụng với dung dịch KMnO4 ở ánh nắng mặt trời thường, hóa học nào làm mất màu dung dịch KMnO4 ở ánh nắng mặt trời thường là stiren.

– cùng với 2 tất cả hổn hợp phản ứng còn lại ta đem đun nóng, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 (nóng) thì là toluen, sót lại là benzen.

*

Bài 11 (trang 160 SGK Hóa 11): Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52,00 kilogam stiren. Triển khai phản ứng trùng hợp cục bộ lượng stiren này thu được tất cả hổn hợp A tất cả polistiren và phần stiren chưa tham gia phản bội ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml hỗn hợp brom 0,15M.

a. Tính năng suất của phản ứng bóc hiđro của etylbenzen.

b. Tính trọng lượng stiren đã trùng hợp.

c. Polistren bao gồm phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Tính hệ số trùng vừa lòng trung bình của polime.

Lời giải:

*

nBr2 = 0,06.0,15 = 0,009(mol)

Theo định điều khoản bảo toàn khố lượng: mA = msriren = 52,00 (kg) = 52.103 (g)

Theo đề bài: 5,2 g A tính năng vừa đủ với 0,009 mol Br2

52.103g A tác dụng vừa đầy đủ với 90 mol Br2

Theo (3): nstiren = nBr2 = 90(mol)

mstiren = 90.104 = 9360(g) = 9,36(kg)

Khối lượng stiren sẽ tham gia trùng thích hợp = mA – mstiren = 52 – 9,36 = 42,64 (kg)

c. Thông số trùng vừa lòng là:

*

Bài 12 (trang 161 SGK Hóa 11): trình bày cách đơn giản và dễ dàng để chiếm được naphtalen trong sáng từ tất cả hổn hợp naphtalen có lẫn tạp hóa học không chảy trong nước và không mờ hơi.

Lời giải:

Úp mồm phễu gồm gắn giấy xâu lỗ nhỏ trên tất cả hổn hợp naphtalen cùng tạp chất, nấu nóng (lắp vẻ ngoài như hình 7.3/Sách giáo khoa trang 157), naphtalen niềm vui tạo những tinh thể hình kim bám dính trên mặt giấy, ta nhận được naphtalen tinh khiết.

Xem thêm: Nghị Luận: Ta Hay Chê Rằng Cuộc Đời Méo Mó Sao Ta Không Tròn Ngay Tự Trong Tâm

Bài 13 (trang 161 SGK Hóa 11): từ etilen với benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

*

a. Viết các phương trình hoá học thực hiện sự thay đổi trên?

b. Tính cân nặng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu năng suất của quá trình là 78%.