- Chọn bài -Bài 1: xê dịch điều hòaBài 2: nhỏ lắc lò xoBài 3: bé lắc đơnBài 4: giao động tắt dần. Xê dịch cưỡng bứcBài 5: Tổng đúng theo hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Cách thức Fre-NenBài 6:Thực hành: điều tra khảo sát thực nghiệm các định luật xấp xỉ của con lắc đơn

Xem toàn thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài xích Tập đồ Lí 12 – bài bác 2: nhỏ lắc lò xo giúp HS giải bài xích tập, cải thiện khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, tương tự như định lượng trong việc hình thành những khái niệm cùng định lý lẽ vật lí:

C1 trang 11 SGK: minh chứng rằng: có đơn vị chức năng giây.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 12 bài 2

Trả lời:

Từ bí quyết định pháp luật II Niuton, ta có:

F = ma ⇒ 1N = 1kg.1m/s2 → 1N/m = 1kg/s2.

Đơn vị của k là (N/m), đơn vị chức năng của m là (kg)

→ có đơn vị chức năng là:

*

Vậy
có đơn vị chức năng là giây (s).

C2 trang 12 SGK: Hãy cho thấy một bí quyết định tính, cầm cố năng và cồn năng của nhỏ lắc chuyển đổi thế nào lúc nó đi từ địa chỉ biên về vị trí cân bằng và từ bỏ vị trí cân đối đến địa chỉ biên.

Trả lời:

Con nhấp lên xuống đi từ vị trí biên về vị trí cân nặng bằng: cực hiếm x sút dần ⇒ cầm năng Et giảm dần ⇒ động năng Eđ tăng cao ⇒ giá trị của v tăng dần.

Tại vị trí cân bằng O: giá trị x = 0 ⇒ cố gắng năng Et = 0 ⇒ cồn năng cực đại Eđmax ⇒ gia tốc có quý giá cực đại.

Con rung lắc đi tự vị trí cân đối đến biên: quý hiếm x tăng ngày một nhiều ⇒ cụ năng Et tăng cao ⇒ đụng năng Eđ bớt dần ⇒ quý giá v giảm dần.

Tại biên: quý hiếm xmax = A ⇒ nắm năng cực đại Etmax ⇒ hễ năng bằng 0 ⇒ tốc độ bằng 0.

Bài 1 (trang 13 SGK đồ vật Lý 12): điều tra dao hễ của con lắc lốc xoáy nằm ngang. Tìm cách làm của lực kéo về.

Lời giải:

+ Xét nhỏ lắc xoắn ốc như hình vẽ:

Chọn hệ trục tọa độ có Ox gồm gốc tọa độ O trùng với vị trí cân nặng bằng, chiều dương là chiều quy mong (như hình vẽ).

Từ vị trí thăng bằng O kéo vật dụng m mang đến lò xo dãn ra một đoạn nhỏ rồi buông tay, đồ vật sẽ dao động trên một con đường thẳng quanh vị trí cân nặng bằng.

Tại vị trí cân bằng: P→ + N→ = 0 (1)

Tại vị trí có li độ x bất kì: P→ + N→ + Fđh→ = m. A→(2)

Chiếu phương trình (2) lên trục Ox ta được:


Fđh = ma ↔ -kx = ma = mx’’ → x’’ + ω2x = 0 (∗) cùng với ω2= k/m

Phương trình (∗) là phương trình vi phân biểu diễn chuyển động của con lắc lò xo, phương trình này còn có nghiệm là: x = Acos(ωt + φ), như vậy chuyển động của nhỏ lắc lò xo là 1 dao hễ điều hòa.

+ hòa hợp lực tính năng lên con lắc chình là lực kéo về, vì vậy:

Fhl = Fkéo về = m.a = -kx = – mω2x

Bài 2 (trang 13 SGK vật Lý 12): Nêu phương pháp tính chu kì của bé lắc lò xo.

Lời giải:

Công thức chu kì con lắc xoắn ốc

*

Với : m : khối lượng quả nặng trĩu (kg)

k : là độ cứng của lò xo, có đơn vị chức năng là Niuton trên mét (N/m)

T : là chu kì, có đơn vị chức năng là giây (s)

Bài 3 (trang 13 SGK thứ Lý 12): Viết bí quyết của đụng năng, nuốm năng và cơ năng của bé lắc lò xo.

Khi con lắc lò xo xê dịch điều hòa thì đụng năng và cụ năng của nhỏ lắc thay đổi qua lại như vậy nào?

Lời giải:

Động năng :

*

Wđ : Động năng của nhỏ lắc xoắn ốc (J)

m: trọng lượng của đồ vật (kg)

v: vận tốc của trang bị (m/s)

Thế năng (Chọn gốc gắng năng bầy hồi trên vị trí thăng bằng của vật)


*

Wt: cố kỉnh năng lũ hồi (J)

k: độ cứng lò xo (N/m)

x: li độ (m)

Cơ năng: bằng tổng động năng và ráng năng

*

Khi nhỏ lắc dao động điều hòa, hễ năng tăng thì cố năng bớt và ngược lại, động năng giảm thì thay năng tăng.

Xem thêm: Famous People With Entj Personality: Characteristics & Cognitive Functions

Bài 4 (trang 13 SGK trang bị Lý 12): Chọn đáp án đúng. Công thức tính chu kì xê dịch của bé lắc lò xo là:

*

Lời giải:

Chọn lời giải D.

Bài 5 (trang 13 SGK đồ vật Lý 12): Một nhỏ lắc lò xo xấp xỉ điều hòa. Lò xo bao gồm độ cứng k = 40 N/m. Khi đồ dùng m của bé lắc trải qua vị trí tất cả li độ x = – 2cm thì thế năng của con lắc là bao nhiêu?

A. – 0,016 J

B. – 0,008 J

C. 0,016 J

D. 0,008 J

Lời giải:

Thế năng


*

Chọn đáp án D.

Bài 6 (trang 13 SGK vật dụng Lý 12): Một nhỏ lắc lò xo có một cân nặng m = 0,4 kg với một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Bé lắc giao động điều hòa cùng với biên độ bởi 0,1 m. Hỏi vận tốc của nhỏ lắc lúc qua vị trí cân nặng bằng?

A. 0 m/s