*Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 trang 58

*

Bài 9: Tổng hợp với phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 6 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Cho nhì lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N.

a. Góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng sẽ bao gồm độ lớn bằng 10 N?

90o;120o;60o;0o

b. Vẽ hình minh họa

Lời giải

a. Chọn B

*

b. Vẽ hình minh họa

*

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: bài 9.

Xem thêm: Trap Trong Tình Yêu Là Gì - Trapboy/ Trapgirl Là Như Thế Nào Trong Tình Yêu

Tổng hợp cùng phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm