- Chọn bài xích -Bài 19: các chất được cấu trúc như núm nào?Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?Bài 21: nhiệt năngBài 22: Dẫn nhiệtBài 23: Đối giữ - sự phản xạ nhiệtBài 24: cách làm tính sức nóng lượngBài 25: Phương trình thăng bằng nhiệtBài 26: Năng suất tỏa sức nóng của nhiên liệuBài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ cùng nhiệtBài 28: Động cơ nhiệtBài 29: thắc mắc và bài tập tổng kết chương II: nhiệt họcBài tự chất vấn 2

Mục lục

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?III – VẬN DỤNGB. Giải bài tậpB. Giải bài tậpB. Giải bài xích tậpB. Giải bài tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài tập

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Giải Vở bài Tập đồ dùng Lí 8 – bài 24: công thức tính nhiệt lượng giúp HS giải bài xích tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong bài toán hình thành những khái niệm cùng định pháp luật vật lí:

A. Học tập theo SGK

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật đề nghị thu vào để nóng lên và cân nặng của vật

BẢNG 24.1

ChấtKhối lượngĐộ tăng sức nóng độThời gian đunSo sánh khối lượngSo sánh nhiệt độ lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútm1 = … m2Q1 = … Q2
Cốc 2Nước100 gΔt2o = 20ot2 = 10 phút
Câu C1 trang 112 VBT vật Lí 8:

Lời giải:

Các nguyên tố được giữ lại giống nhau: Độ tăng ánh nắng mặt trời và hóa học làm đồ dùng (nước).

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 8 bài 24

Yếu tố được cố đổi: Khối lượng nước.

Câu C2 trang 112 VBT thiết bị Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về mối quan hệ giữa sức nóng lượng vật phải thu vào để nóng lên và trọng lượng của vật: Khối lượng càng khủng thì nhiệt lượng cần cung ứng càng lớn.

2. Quan hệ giữa sức nóng lượng vật phải thu vào để nóng dần lên và độ tăng nhiệt độ.

Câu C3 trang 112-113 VBT vật dụng Lí 8:

Lời giải:

Các yếu tố được giữ lại không đổi: Khối lượng và hóa học làm vật dụng giống nhau.

Cách làm: Lấy hai cốc yêu cầu đựng và một lượng nước giống nhau.

Câu C4 trang 113 VBT vật Lí 8:

Lời giải:

Yếu tố cần thay đổi: Độ tăng ánh sáng của hai cốc khác nhau.

Cách làm: Thời gian đun nhị cốc bắt buộc khác nhau.

BẢNG 24.2

ChấtKhối lượngĐộ tăng sức nóng độThời gian đunSo sánh độ tăng nhiệt độSo sánh sức nóng lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútΔt1o = 1/2 Δt2oQ1 = 1/2 Q2
Cốc 2Nước50 gΔt2o = 40ot2 = 10 phút
Câu C5 trang 113 VBT đồ Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về quan hệ giữa sức nóng lượng đồ dùng thu vào để tăng cao lên và độ tăng sức nóng độ: Nhiệt lượng đồ thu vào để nóng lên càng mập thì độ tăng nhiệt độ của trang bị cũng càng lớn.

3. Tình dục nhiệt lượng vật bắt buộc thu vào để nóng lên với hóa học làm vật.

BẢNG 24.3

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độ độThời gian đunSo sánh nhiệt độ lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútQ1 > Q2
Cốc 2Băng phiến50 gΔt2o = 20ot2 = 4 phút
Câu C6 trang 113 VBT vật Lí 8:

Lời giải:

Các yếu hèn tố cố gắng đổi: Chất làm cho vật.


Các nguyên tố không nuốm đổi: Khối lượng cùng độ tăng nhiệt độ độ.

Câu C7 trang 113 VBT đồ dùng Lí 8: Kết luận về quan hệ nam nữ nhiệt lượng vật đề nghị thu vào để nóng lên với chất làm vật:

Lời giải:

Nhiệt lượng vật nên thu vào để tăng cao lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

III – VẬN DỤNG

Câu C8 trang 114 VBT đồ vật Lí 8: Muốn xác minh nhiệt lượng đồ dùng thu vào phải:

Lời giải:

– Tra bảng để xác định độ bự của nhiệt dung riêng rẽ của chất làm vật.

– Đo độ lớn của khối lượng bởi cân.

– Đo độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế.

Câu C9 trang 114 VBT đồ dùng Lí 8:

Lời giải:

Nhiệt lượng buộc phải truyền mang lại 5kg đồng để tăng ánh nắng mặt trời từ 20oC lên 50oC là:

Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 – 20) = 57000J = 57 kJ.

Câu C10 trang 114 VBT đồ Lí 8:

Lời giải:

2 lít nước có trọng lượng m1 = 2 kg.

Khi nước sôi thì nhiệt độ của ấm và của nước đều bằng 100oC.

Nhiệt lượng nước đề nghị thu vào để nước tăng cao lên 100oC là:

Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 – 25) = 630000 J.

Nhiệt lượng ấm cần thu vào nhằm ấm tăng cao lên 100oc là:

Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 – 25) = 33000 J.

Nhiệt lượng tổng số cần cung cấp là:

Q = q1 + q2 = 630000 + 33000 = 663000 J = 663 kJ.

Ghi nhớ:

– nhiệt độ lượng vật yêu cầu thu vào nhằm nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật với nhiệt dung riêng của chất làm vật.

– phương pháp tính sức nóng lượng vật thu vào: Q = m.c.Δt, trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là cân nặng của thiết bị (kg), Δt là độ tăng nhiệt độ của vật dụng (oC hoặc K), c là nhiệt độ dung riêng biệt của hóa học làm thiết bị (J/kg.K).

– nhiệt độ dung riêng của một chất cho thấy thêm nhiệt lượng đề xuất thu vào để triển khai cho 1kg chất đó tạo thêm 1oC.

B. Giải bài tập

Bài 24.1 trang 115 VBT đồ vật Lí 8: Có 4 hình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi sử dụng các đèn cồn tương đồng nhau để đun các bình này vào 5 phút (H.24.1 SBT) fan ta thấy nhiệt độ của nước trong bình trở phải khác nhau.

*

1. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất?

A. Bình A.

B. Bình B.

C. Bình C.

D. Bình D.

2. Nhân tố nào tiếp sau đây làm cho nhiệt độ của nước ở những bình trở buộc phải khác nhau?

A. Thời gian đun.

B. Nhiệt độ lượng từng bình nhấn được.

C. Lượng chất lỏng đựng trong từng bình.

D. Các loại chất lỏng cất trong từng bình.

Lời giải:

1. Chọn A.

Vì những vật đều được đun bằng những đèn hễ giống nhau, nước ban sơ ở và một nhiệt độ. Do số lượng nước vào bình A tối thiểu nên ánh nắng mặt trời ở bình A là cao nhất.

2. Chọn C.

Vì độ tăng ánh nắng mặt trời và chất cấu tạo nên vật mọi giống nhau nên nhiệt độ của các bình khác biệt do lượng hóa học lỏng chứa trong từng bình đó.

Bài 24.2 trang 115 VBT đồ vật Lí 8: Để nấu nóng 5 lít nước từ bỏ 20oC lên 40oC cần từng nào nhiệt lượng?

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5 kg;

t1 = 20oC; t2 = 40oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần hỗ trợ là:

Q = m.c.Δt = 5.4200.(40 – 20) = 420000J = 420kJ.

Bài 24.3 trang 115-116 VBT vật dụng Lí 8: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một sức nóng lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng dần lên thêm từng nào nhiệt độ?

Tóm tắt:

V = 10 lít nước ↔ m = 10 kg;

cnước = c = 4200 J/kg.K; Q = 840 kJ = 840000 J;

Δto = ?

Lời giải:

Nhiệt độ nước nóng thêm là:


*

Bài 24.4 trang 116 VBT thiết bị Lí 8: Một nóng nhôm trọng lượng 400g đựng 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu quan trọng để hâm nóng nước, biết nhiệt độ ban đầu của nóng và nước là 20oC.

Tóm tắt:

Vnc = 1 lít nước ↔ mnc = 1 kg; mấm = m0 = 400g = 0,4 kg;

t0 = 20oC; cnước = cnc = 4200 J/kg.K; cnhôm = c0 = 880 J/kg.K;

nước sôi t = 100oC;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng buổi tối thiếu quan trọng để đung nóng nước là:

Q = Qấm + Qnước = m0.c0.(t – t0) + mnc.cnc.(t – t0)

= 0,4. 880.(100 – 20) + 1.4200.(100 – 20)

= 28160 + 336000 = 364160J.

B. Giải bài tập

Bài 24a trang 116 VBT thứ Lí 8: Công thức như thế nào sau đây là công thức tính nhiệt lượng vị vật có cân nặng m lan ra?

A. Q = m.c.Δt, trong những số đó Δt là độ tăng nhiệt độ.

B. Q = m.c.(t2 – t1), trong những số ấy t2 là ánh nắng mặt trời cuối, t1 là nhiệt độ ban đầu.

C. Q = m.c.Δt, trong số đó Δt là độ giảm nhiệt độ.

D. Cả cha công thức bên trên đều chưa phải là cách làm tính nhiệt độ lượng vì chưng vật lan ra.

Lời giải:

Chọn C.

Công thức tính nhiệt lượng thiết bị tỏa ra: Q = m.c.Δt, vào đó: Q là nhiệt độ lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), Δt là độ hạ nhiệt độ của thứ (oC hoặc K), c là nhiệt dung riêng rẽ của hóa học làm vật (J/kg.K).

B. Giải bài bác tập

Bài 24b trang 116 VBT đồ Lí 8: Hình 24.1 vẽ những đường biểu diễn sự biến hóa nhiệt độ theo thời gian của thuộc một trọng lượng nước, đồng và nhôm được đun bởi những bếp tỏa sức nóng như nhau. Hỏi đường màn biểu diễn nào khớp ứng với nước, đồng và nhôm?

*

A. Đường I ứng cùng với nước, mặt đường II ứng với nhôm, đường III ứng cùng với đồng.

B. Đường I ứng cùng với đồng, đường II ứng cùng với nhôm, con đường III ứng với nước.

C. Đường I ứng cùng với nhôm, đường II ứng cùng với đồng, con đường III ứng với nước.

D. Đường I ứng với nước, con đường II ứng đồng với, đường III ứng với nhôm.

Lời giải:

Chọn A.

Ta tất cả

*
. Trên đồ dùng thị ta dựng đường vuông góc cùng với trục thời gian. Khi đó thời gian cung cấp nhiệt mang đến 3 chất là như nhau. Vày cùng cân nặng và bếp tỏa nhiệt tương đồng nên độ tăng ánh sáng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ nghịch vào nhiệt độ dung riêng:

Vì cnc = 4200J/kg.K > cnhôm = 880J/kg.K > cđồng = 380J/kg.K

⇒ Δtnước nhôm đồng

Vậy mặt đường I: nước; đường II: nhôm; mặt đường III: đồng.

B. Giải bài tập

Bài 24c trang 117 VBT thiết bị Lí 8: Một nóng nhôm trọng lượng 500g đựng 2 lít nước được đun bên trên một phòng bếp lò. Hỏi ấm đã nhận được được từ phòng bếp một sức nóng lượng bằng bao nhiêu? Biết nóng nóng thêm lên 50oC.

Tóm tắt:

mấm = m = 500g = 0,5 kg; 2 lít nước có mn = 1kg;

Δt = 50oC; cnhôm = c = 880J/kg.K; cn = 4200J/kg.K;

Nhiệt lượng nhận ra Q = ?

Lời giải:

Ấm đã nhận được được từ phòng bếp một nhiệt độ lượng là:

Q = Qấm + Qnước = (m.c + mn.cn).Δt

= (0,5.880 + 2.4200).50 = 442000J.

B. Giải bài tập

Bài 24d trang 117 VBT thứ Lí 8: Người ta phơi ra nắng 5 lít nước, sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ 28oC lên 34oC. Tính tích điện do tia nắng Mặt Trời truyền đến nước.

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5kg;

t1 = 28oC; t2 = 34oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Qthu = ?

Lời giải:

Năng lượng do tia nắng Mặt Trời truyền đến nước:

Qthu = m.c.Δt = 5.4200.(34 – 28) = 126000J = 126 kJ.

B. Giải bài xích tập

Bài 24đ trang 117 VBT thiết bị Lí 8: Hãy tế bào tả phương pháp dùng trong bài bác 24 SGK để tò mò sự phụ thuộc vào của nhiệt độ lượng vật đề xuất thu để nóng lên vào khối lượng, độ tăng ánh sáng và chất làm vật.

Người ta vẫn dùng phương thức tương tự như cách thức này để tìm hiểu hiện tượng nào trong những bài học thứ lí ở lớp 6, lớp 7.

Lời giải:

* phương pháp dùng trong bài 24 SGK để mày mò sự nhờ vào của nhiệt lượng vật cần thu để nóng lên vào khối lượng, độ tăng ánh nắng mặt trời và chất làm đồ gia dụng là:

Ta so sánh nhiệt lượng của những vật với những điều kiện chuyển đổi tương ứng: lần lượt thay đổi các đại lượng nhờ vào như khối lượng, độ tăng ánh sáng và hóa học làm vật.

Mỗi lần thí nghiệm điều tra sự nhờ vào vào một đại lượng nào đó thì ta đề xuất giữ nguyên, không đổi khác hai đại lượng còn lại, đk làm thí nghiệm bắt buộc như nhau.

Xem thêm: Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2018 Dành Cho Giáo Viên

* tín đồ ta đang dùng phương thức tương từ như cách thức này để tìm hiểu hiện tượng bay hơi trong thứ lý 6.