- Chọn bài xích -Bài 1: Sự phụ thuộc vào của cường độ loại điện vào hiệu điện cụ giữa hai đầu dây dẫnBài 2: Điện trở của dây dẫn - Định mức sử dụng ÔmBài 3: Thực hành: khẳng định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế cùng vôn kếBài 4: Đoạn mạch nối tiếpBài 5: Đoạn mạch tuy nhiên songBài 6: bài tập vận dụng định phương tiện ÔmBài 7: Sự phụ thuộc vào của điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫnBài 8: Sự dựa vào của điện trở vào ngày tiết diện dây dẫnBài 9: Sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở vào vật tư làm dây dẫnBài 10: biến đổi trở - Điện trở sử dụng trong kĩ thuậtBài 11: bài tập vận dụng định phương pháp Ôm và bí quyết tính điện trở của dây dẫnBài 12: công suất điệnBài 13: Điện năng - Công của cái điệnBài 14: bài bác tập về công suất điện cùng điện năng sử dụngBài 15: Thực hành: khẳng định công suất của các dụng cố gắng điệnBài 16: Định lao lý Jun - LenxoBài 17: bài xích tập áp dụng định qui định Jun - LenxoBài 18: thực hành thực tế : Kiểm nghiệm quan hệ Q - I trong định giải pháp Jun-LenxoBài 19: Sử dụng bình yên và tiết kiệm ngân sách và chi phí điệnBài 20: Tổng kết chương I : Điện học

Xem toàn cục tài liệu Lớp 9: trên đây

Giải Vở bài bác Tập vật dụng Lí 9 – bài 14: bài xích tập về công suất điện và điện năng sử dụng giúp HS giải bài xích tập, cải thiện khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, tương tự như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định biện pháp vật lí:

Bài 1

a) Điện trở Rđ của đèn là:

*

Công suất p của đèn điện là: p = U.I = 220V.0,341A ≈ 75W.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 14

b) Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày là:

A = phường .t = 75W.4.30.3600s = 32408640J

A = 32408640 : 3,6 . 106 ≈ 9kW.h = 9 “số”

hoặc A = p .t = 0,075.4.30kW.h ≈ 9kW.h = 9 “số”

Số đếm của công tơ điện tương ứng là: 9 số

Bài 2.

a) Số chỉ của ampe kế:

*

b) Điện trở của phát triển thành trở là:

*

Công suất tiêu thụ điện năng của biến đổi trở: Pb = Ub.Ib = 3V.0,75A = 2,25 W.

c) Công của loại điện sản ra ở vươn lên là trở vào 10 phút là:

Ab = Pb.t = 2,25.10.60 J = 1350 J

Công của loại điện sản ra sống toàn đoạn mạch là:

A = U.I.t = 0,75.9.10.60 J = 4050 J

Bài 3

a) Vẽ sơ thiết bị mạch điện (hình 14.1)


*

Điện trở của bóng đèn là:

*

Điện trở của bàn là:

*

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:


*

b) Điện năng cơ mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ:

A = P.t = (PĐ + PBL).t = (100 + 1000). 3600 = 3960000J

= 3960000/3600000 = 1,1 kWh.

I – BÀI TẬP vào SÁCH BÀI TẬP

Câu 14.1 trang 43 VBT đồ dùng Lí 9: D. Năng lượng nguyên tử.Câu 14.2 trang 43 VBT đồ Lí 9: C. Lượng điện năng thực hiện trong một đơn vị thời gian.Câu 14.3 trang 43 VBT vật Lí 9:

a) Điện năng sử dụng trong 30 ngày lúc thắp sáng thông thường bóng đèn này hàng ngày 4 tiếng là: A = 0,1.4.30 = 12kW.h = 4,32.107J

b) hiệu suất của đoạn mạch nối tiếp:

Công suất của mỗi đèn điện là: Pđ1 = Pđ2 = Pm/2 = 25 W

c) Điện trở của đèn đồ vật hai là:

Cường độ loại điện chạy qua hai đèn là:


Công suất của đoạn mạch là: Pđm = I2.(R1 + R2) = 0,1952. (484 + 645,3) = 42,9 W

Công suất của đèn trước tiên là:P1 = I2.R1 = 0,1952.484 = 18,4 W

Công suất của đèn máy hai là: P2 = I2.R2 = 0,1952.645,3 = 24,5 W

Câu 14.4 trang 44 VBT đồ gia dụng Lí 9: a) đối chiếu điện trở của nhị đèn:

Điện trở của đèn đầu tiên là: R1 = Uđm12/Pđm1 = 2202/100 = 484 Ω

Điện trở của đèn lắp thêm hai là: R2 = Uđm22/Pđm2 = 2202/40 = 1210 Ω

Lập tỉ lệ: R2/R1 = 1210/484 = 2,5 ⇒ R2 = 2,5R1. Vậy đèn 1 tất cả điện trở nhỏ tuổi hơn đèn 2 là 2,5 lần.

b) lúc mắc tiếp liền hai đèn này vào hiệu điện nỗ lực 220V thì đèn các loại 40 W đã sáng hơn bởi vì đèn các loại 40 W gồm điện trở R2 to hơn nên có năng suất P2 = I2.R2 to hơn (P2 = 20,4 W; P1 = 8,2 W).

Điện năng mạch năng lượng điện tiêu thụ trong một giờ:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286 kW.h

c) khi mắc tuy nhiên song hai đèn vào hiệu điện núm 220 V thì đèn 1 sáng hơn bởi vì đèn 1 có hiệu suất định mức to hơn nên sáng hơn.

Điện năng mà mạch năng lượng điện tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = (P1 + P2).t = (100 + 40).3600 = 504000 J = 0,14 kWh.

Câu 14.5 trang 44 VBT vật dụng Lí 9:

a) Điện trở của bàn là lúc hoạt động thông thường là:

Điện trở của bóng đèn dây tóc khi hoạt động thông thường là:


b) cần yếu mắc tiếp liền bàn là với đèn vào hiệu điện cầm cố 220V, vì:

Điện trở tương tự của mạch là: R12 = R1 + R2 = 22 + 302,5 = 324,5 Ω

⇒ cái điện chạy qua chúng gồm cường độ là:

Khi kia hiệu điện núm đặt vào bàn là là: U1 = I.R1 = 0,678.22 = 14,9V

hiệu điện gắng đặt vào đèn là: U2 = I.R2 = 0,678.302,5 = 205,2V

Ta thấy U2 > Uđm2 nên đèn đã hỏng thế nên không thể mắc tiếp nối hai mức sử dụng điện này vào hiệu điện vắt 220V.

c) Hiệu điện thế béo nhất có thể mắc tiếp nối đèn với bàn là:

Ta bao gồm cường độ định nấc của bàn là với đèn tương ứng là:

Iđm1 = Pđm1/Uđm1 = 550/110 = 5A

Iđm2 = Pđm2/Uđm2 = 40/110 = (4/11) A = 0,364A.

Khi mắc nối liền hai giải pháp điện này thì chiếc điện chạy qua chúng tất cả cùng cường độ cùng chỉ hoàn toàn có thể lớn tuyệt nhất là Imax = Iđm2 = 0,364 A, vì nếu lớn hơn thế thì bóng đèn đã hỏng. Vậy có thể mắc thông suốt hai quy định này vào hiệu điện thế lớn số 1 là:

Umax = Imax.(R1 + R2) = 118 V.

Công suất của bàn là lúc đó: P1 = R1.I2 = 22.0,3642 = 2,91 W.

Công suất của đèn khi đó: P2 = R2.I2 = 302,5.0,3642 = 40 W.

Câu 14.6 trang 45 VBT đồ dùng Lí 9:

a) mong quạt chạy thông thường thì đề xuất mắc quạt vào hiệu điện cố kỉnh định nấc U = 12V.


Điện trở của quạt là: R = U2/P = 122/15 = 9,6 Ω.

Cường độ dòng điện chạy qua quạt lúc đó: I = U/R = 12/9,6 = 1,25 A.

b) Điện năng quạt tiêu thụ trong một giờ là:

A = Pđm.t = 15.3600 = 54000J = 0,015kW.h

c) khi quạt chạy, điện năng được thay đổi thành cơ năng cùng nhiệt năng.

Điện trở của quạt:

Câu 14a trang 45 VBT đồ gia dụng Lí 9: 1 bàn là ghi 550W – 110V được mắc tiếp liền với một nhẵn đèn tất cả ghi 60W-110V vào mạch điện tất cả hiệu điện núm 220V.

a) Tính điện trở của bàn là và bóng đèn khi nó vận động bình thường?

b) Coi điện trở của đèn điện và bàn là là không đổi, tính cường độ dòng diện đi qua mạch.

c) Tính công suất thực tiễn của bàn là và bóng đèn khi đó.

Tóm tắt

Bàn là: 550W – 110V

Bóng đèn: 60W – 110V

U = 220V

a) Rđèn, Rbl

b) I = ?

c) Pđèn, Pbl = ?

Lời giải:

a) Điện trở của dây tóc đèn điện Đ cùng bàn là khi nó hoạt động thông thường lần lượt là:


*

b) Bàn là và đèn mắc tiếp liền thì năng lượng điện trở tương đương của mạch:

*

Khi đó cường độ loại điện trải qua mạch là:

*

c) Công suất thực tế của bàn là với bóng đèn lúc đó lần lượt là:

Pđèn = I2.R1 = 21,3 W

Pbl = I2. R2 = 216,4 W

Câu 14b trang 45 VBT thiết bị Lí 9: Hai bóng đèn có công suất định nấc là 40W với 60W, tất cả hiệu điện núm định mức như nhau và được mắc thông liền vào mạch điện gồm hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện gắng định mức. Tính công suất của những bóng đèn lúc ấy ?

Tóm tắt:

Pđm1 = 40 W; Pđm2 = 60W; U = Uđm1 = Uđm2; P1 = ? P2 = ?

Lời giải:

Điện trở của dây tóc đèn điện Đ1 với Đ2 theo lần lượt là:

*

Hai đèn Đ1 nối tiếp với Đ2 thì năng lượng điện trở tương tự của mạch:

*

Khi kia cường độ mẫu điện đi qua mạch là:

*

Vì các đèn mắc nối tiếp nên I1 = I2 = I

Công suất của các bóng đèn lúc đó lần lượt là:

*

1. Trả lời câu hỏi

a) Công suất p của một qui định điện hoặc của một quãng mạch liên hệ với hiệu điện ráng U và cường độ mẫu điện I bằng hệ thức như thế nào ?

b) Đo hiệu điện thế bởi dụng cầm cố gì ? Mắc phương pháp này thế nào vào đoạn mạch đề xuất đo ?

+ Đo hiệu điện thế bởi vôn kế.

+ cách mắc vôn kế trong mạch: Mắc vôn kế song song với đoạn mạch buộc phải đo hiệu điện thế, làm sao cho chốt (+) của vôn kế được mắc về phía rất (+) của mối cung cấp điện, chốt (-) của vôn kế được mắc về phía rất (-) của nguồn điện.

c) Đo cường độ mẫu điện bằng dụng ráng gì ? Mắc công cụ này ra sao vào đoạn mạch buộc phải đo ?

+ Đo cường độ chiếc điện bởi ampe kế.

+ cách mắc ampe kế vào mạch: Mắc ampe kế nối liền với đoạn mạch buộc phải đo cường độ loại điện chạy qua nó, làm thế nào cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía rất (+) của nguồn điện, chốt (-) của ampe kế được mắc về phía rất (-) của nguồn điện.

2. Khẳng định công suất của đèn điện pin

BẢNG 1

*

a) Tính với ghi vào bảng những giá trị năng suất của nhẵn đèn tương xứng với những lần đo.

b) dấn xét: Khi hiệu điện thế giữa nhị đầu bóng đèn tăng thì công suất bóng đèn tăng với ngược lại, lúc hiệu điện gắng giữa hai đầu bóng đèn giảm thì năng suất bóng đèn giảm.


3. Xác minh công suất của quạt điện

BẢNG 2

*

a) Tính và ghi giá chỉ trị công suất của quạt năng lượng điện với mỗi lần đo vào bảng 2.

b) quý giá của công suất trung bình của quạt điện:

*

1. Vấn đáp câu hỏi

a) nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua phụ thuộc vào những yếu tố: cường độ loại điện, điện trở của dây dẫn, thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua, với sự phụ thuộc vào đó được biểu hiện bằng hệ thức: Q = I2.R.t

b) Hệ thức bộc lộ mối liên hệ giữa Q và những địa lượng m1, m2, c1, c2, to1, to2 là:

Q = (c1.m1 + c2.m2).(t1o – t2o)

c) Nếu toàn thể nhiệt lượng tỏa ra vì dây dẫn điện trở R tất cả dòng điện độ mạnh I chạy qua trong thời hạn t được dùng làm đun nóng nước và ly trên đây thì độ tăng ánh nắng mặt trời Δto = t2o – t1o tương tác với cường độ dòng điện I bằng hệ thức:

*

2. Độ tăng ánh nắng mặt trời Δto khi đun nước vào 7 phút với dòng điện bao gồm cường dộ khác nhau chạy qua dây đốt.

Bảng 1

*

*

Nếu bỏ lỡ sai số trong quá trình làm thực nghiệm cùng sự hao giá thành nhiệt ra môi trường bên ngoài thì ta hoàn toàn có thể coi

*

3. Kết luận

Nhiệt lượng lan ra ở dây dẫn khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua xác suất thuận cùng với bình phương cường độ dòng điện chạy qua.

Xem thêm: Nằm Mơ Thấy Trâu Đuổi Đánh Con Gì ? Mơ Thấy Trâu Chết # Top Like

Hệ thức: Q = I2 .R.t (trong đó: I là cường độ loại điện (A), R là điện trở dây dẫn (Q), t là thời gian dòng năng lượng điện chạy qua (s), Q là nhiệt lượng lan ra (J)).