... Bài xích 2 : bất phơng trình và hệ bất phơng trình một ẩnTiết 32 ,33 ,34 PPCT1. Phương châm 1.1Kiến thức- Biết định nghĩa bất phơng trình ,hệ bất phơng trình , nghiệm của bất ph-ơng trình của hệ bất phơng ... bất phơng trình tơng đơng trong trờng hợp đơn giản- vận dụng phép bién đổi tơng đơng bất phơng trình nhằm bất phơng trình đà mang lại về dạng đơn giản- Có tài năng giải hệ bất phơng trình cùng cách kết ... Phơng trình - Biết quan niệm hai bất phơng trình tơng đơng , cá phép biến hóa tơng đ-ơng của các bất phơng trình 1.2Kỹ năng- Nêu đợc điều kiện xác minh của bất phơng trình - nhận biết đợc hai bất...


Bạn đang xem: Giải bất phương trình bậc 3

*

*

*

*

*

skkn cách tân và phát triển tư duy cùng tính trí tuệ sáng tạo của học sinh lớp 10, qua tiết luyện tập giải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thpttriệu sơn


... Ngày tiết 48Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNI. Kim chỉ nam bài dạy:1. Loài kiến thức:- các dạng của bất phương trình bậc tốt nhất một ẩn- Giải và biện luận bất phương trình - Biểu ... Cách giải với biện luận bất phương trình bậc duy nhất 3. tứ duy:- bốn duy logic4. Thái độ:- Tính cẩn thận, thiết yếu xácII. Phương tiện:1. Thực tiễn:Học sinh học cách giải bất phương trình bậc nhất2. ... Thay thế sửa chữa kịp thời, củng thay giải bất phương trình. *2m-1>0⇔m12>4 3 (3) 2 1mxm−⇔ ≥−*2m-1 4 21,196 137


Xem thêm: Solve The Equation - Sin (X) + Cos (X) = 0

... 9ĐỀ TRẮC NGHIỆMBài bất phương trình và hệ bất phương trình bật độc nhất một ẩn:1/ Khoanh tròn những câu vấn đáp đúng vào các câu hỏi sau: với giá trị như thế nào của m thì bất phương trình: mx + m −12 gồm nghiệm là:A/ x ∈ ( )+∞∪∞− ;1 3 1;B/ ∈ 1; 3 1xC/ x ∈ R D/ Vô nghiệm 3/ Tập nghiệm của bất phương trình: 724515 ... bất phương trình sau gồm nghiệm: ( )>+− -11 B/ m ≥ -11 C/ m +2522 38 74756xxxx...