Bài tập trắc nghiệm phần kiến thức chương 1 hình học lớp 10 khá đa dạng. Bài viết dưới đây tổng hợp tất cả các câu hỏi, bài xích tập bên dưới dạng trắc nghiệm để tăng cường mức độ hiểu bài cũng như thử thách sự hiểu bài của những em. Bộ tài liệu bao gồm các câu hỏi trọng tâm, đặc trưng và cơ phiên bản cho chương 1 hình học 10, những em rất cần được nắm rõ để áp dụng vào các chương sau.

Bạn đang xem: Giải câu hỏi trắc nghiệm chương 1 hình học 10

TẢI XUỐNG PDF ↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hệ thống bài xích tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm định hướng hình học 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là 1 đoạn thẳng:

A. Gồm hướng. B. được bố trí theo hướng dương, phía âm.

C. Có hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc thù trên.

Câu 2. Nhị véc tơ gồm cùng độ dài cùng ngược hướng điện thoại tư vấn là:

A. Nhị véc tơ bởi nhau.

B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Nhì véc tơ cùng hướng.

D. Nhị véc tơ cùng phương.

Câu 3. Nhì véctơ đều nhau khi hai véctơ kia có:

A. Thuộc hướng và gồm độ dài bằng nhau.

B. Tuy nhiên song và gồm độ dài bằng nhau.

C. Thuộc phương và bao gồm độ dài bởi nhau.

D. Vừa lòng cả ba đặc thù trên.

Câu 4. Ví như hai vectơ đều bằng nhau thì:

A. Thuộc hướng và cùng độ dài. B. Cùng phương.

C. Cùng hướng. D. Bao gồm độ dài bằng nhau.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào lốt (…) và để được mệnh đề đúng. Nhị véc tơ ngược phía thì …

A. Bởi nhau.

B. Thuộc phương.

C. Cùng độ dài.

D. Thuộc điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

A. Nhị vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ tía thì thuộc phương.

B. Nhì vectơ thuộc phương với một vectơ thứ cha khác 0 thì thuộc phương.

C. Hai vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ cha thì thuộc hướng.

D. Nhì vectơ ngược hướng với một vectơ thứ tía thì cùng hướng.

Câu 14. Chọn khẳng định đúng.

A. Nhì véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. Nhì véc tơ ngược phía thì gồm độ nhiều năm không bởi nhau.

C. Hai véc tơ thuộc phương và cùng độ nhiều năm thì bằng nhau.

D. Hai véc tơ cùng hướng và thuộc độ dài thì bằng nhau.

Trắc nghiệm tổng nhì véc tơ

Câu 93. Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn nhu cầu MA + MB + centimet = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành dấn AC cùng BC làm cho hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dấn AB cùng AC làm hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành dấn AB cùng BC làm cho hai cạnh.

D. Trung tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhì véc tơ

Câu 9. Cho bố vectơ a b c , và phần lớn khác vectơ – không. Trong những số đó hai vectơ a b, cùng hướng, hai vectơ a c, đối nhau. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b và c cùng hướng.

B.Hai vectơ b cùng c ngược hướng.

C.Hai vectơ b và c đối nhau.

D.Hai vectơ b với c bởi nhau.

Câu 34. Mang lại tam giác ABC. Điểm M vừa lòng MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AC cùng BC làm cho hai cạnh.

B. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành thừa nhận AB với AC làm cho hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dấn AB với BC làm cho hai cạnh.

D. Trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. Mang đến tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn đk MA + MB – MC = 0 thì M phải vừa lòng mệnh đề nào?

A. M là điểm sao đến tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là trung tâm tam giác ABC . C. M là vấn đề sao mang đến tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M thuộc trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của nhị véc tơ với 1 số

Câu 32: mang đến tam giác ABC, tập hợp những điểm M sao để cho độ dài MA + MB + MC = 6 là:

A.một con đường thẳng đi qua trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn tất cả tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 6 .

C.đường tròn gồm tâm là giữa trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 2 .

D.đường tròn gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ với hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nhị vectơ u = (2; 1) và v = (1;2) đối nhau.

B. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (1;2)đối nhau.

C. Hai vectơ u = (2; 1) cùng v = (2;1)đối nhau.

D. Nhị vectơ u = (1;2) với v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Soạn Văn Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp, Soạn Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp

D. (1;1)

Câu 7: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn những em vẫn xem và mua xuống tài liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi mong rằng cỗ tài liệu này để giúp đỡ ích cùng tạo kết quả lớn mang lại việc luyện tập để đọc thật rõ về chương vectơ này, trên đây số đông là những bài tập cơ bạn dạng và đặc trưng của chương, với cũng là gốc rễ cho việc tôi luyện khả năng làm các bài tập cải thiện hơn.