- cách 2: Sử dụng hiệu quả (log _afleft( x ight) = log _agleft( x ight) Leftrightarrow left{ eginarraylfleft( x ight) > 0\fleft( x ight) = gleft( x ight)endarray ight.)

- cách 3: Giải phương trình (fleft( x ight) = gleft( x ight)) làm việc trên.

Bạn đang xem: Giải hàm logarit

- bước 4: phối kết hợp điều kiện và kết luận nghiệm.


Dạng 2: phương pháp đặt ẩn phụ.

Phương pháp:

- cách 1: tra cứu (log _afleft( x ight)) chung, đặt làm ẩn phụ và tìm điều kiện cho ẩn.

- bước 2: Giải phương trình chứa ẩn phụ, kiểm tra điều kiện.

- bước 3: cầm ẩn phụ cùng giải phương trình so với ẩn ban đầu.

- bước 4: tóm lại nghiệm.


Dạng 3: phương pháp mũ hóa.

Phương trình gồm dạng (log _afleft( x ight) = gleft( x ight)).

Phương pháp:

- cách 1: Tìm đk xác định.

- bước 2: đem lũy vượt cơ số (a) hai vế:


(log _afleft( x ight) = gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = a^gleft( x ight))

- bước 3: Giải phương trình trên kiếm tìm (x).

- cách 4: Kiểm tra đk và kết luận.


Dạng 4: Phương trình mang lại phương trình tích.

Phương pháp:

- bước 1: tìm điều kiện khẳng định (nếu có)

- cách 2: đổi khác phương trình về dạng tích (AB = 0 Leftrightarrow left< eginarraylA = 0\B = 0endarray ight.)

- cách 3: Giải các phương trình (A = 0,B = 0) search nghiệm.

- cách 4: Kiểm tra đk và tóm lại nghiệm.


Dạng 5: phương thức sử dụng bất đẳng thức, tính đối chọi điệu của hàm số.

Phương pháp:

- cách 1: Tìm đk xác định.

- bước 2: có thể làm một trong các hai cách sau:

Cách 1: đổi khác phương trình sao cho một vế là hàm số đơn điệu, một vế là hằng số hoặc một vế là hàm đồng thay đổi và vế còn sót lại là hàm số nghịch biến.

Cách 2: đổi khác phương trình về dạng (fleft( u ight) = fleft( v ight)) cùng với (f) là hàm số đối chọi điệu.

- bước 3: Nhẩm một nghiệm của phương trình trên.

Xem thêm: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ, Bài Tập Áp Dụng, Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

- bước 4: tóm lại nghiệm nhất của phương trình.


Mục lục - Toán 12
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
bài xích 1: Sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số
bài xích 2: cực trị của hàm số
bài xích 3: phương thức giải một trong những bài toán cực trị tất cả tham số so với một số hàm số cơ phiên bản
bài xích 4: giá trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số
bài bác 5: Đồ thị hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
bài bác 6: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập
bài 7: điều tra khảo sát sự thay đổi thiên và vẽ trang bị thị của hàm đa thức bậc bố
bài bác 8: khảo sát sự trở thành thiên với vẽ vật dụng thị của hàm đa thức bậc bốn trùng phương
bài bác 9: cách thức giải một số trong những bài toán liên quan đến điều tra hàm số bậc ba, bậc tư trùng phương
bài 10: khảo sát điều tra sự trở thành thiên và vẽ đồ gia dụng thị của một vài hàm phân thức hữu tỷ
bài xích 11: cách thức giải một vài bài toán về hàm phân thức gồm tham số
bài bác 12: phương pháp giải những bài toán tương giao đồ vật thị
bài xích 13: cách thức giải những bài toán tiếp tuyến đường với thiết bị thị cùng sự xúc tiếp của hai tuyến phố cong
bài xích 14: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
bài bác 1: Lũy vượt với số nón hữu tỉ - Định nghĩa và đặc điểm
bài bác 2: phương thức giải các bài toán liên quan đến lũy thừa với số mũ hữu tỉ
bài bác 3: Lũy quá với số mũ thực
bài xích 4: Hàm số lũy quá
bài 5: những công thức yêu cầu nhớ cho việc lãi kép
bài xích 6: Logarit - Định nghĩa và tính chất
bài 7: phương pháp giải những bài toán về logarit
bài bác 8: Số e cùng logarit thoải mái và tự nhiên
bài 9: Hàm số nón
bài bác 10: Hàm số logarit
bài 11: Phương trình mũ cùng một số cách thức giải
bài bác 12: Phương trình logarit với một số phương pháp giải
bài xích 13: Hệ phương trình mũ và logarit
bài 14: Bất phương trình nón
bài 15: Bất phương trình logarit
bài bác 16: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
bài 1: Nguyên hàm
bài xích 2: Sử dụng cách thức đổi đổi thay để tra cứu nguyên hàm
bài xích 3: Sử dụng cách thức nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm
bài xích 4: Tích phân - định nghĩa và đặc thù
bài bác 5: Tích phân các hàm số cơ bản
bài xích 6: Sử dụng cách thức đổi đổi mới số để tính tích phân
bài bác 7: Sử dụng phương pháp tích phân từng phần để tính tích phân
bài 8: Ứng dụng tích phân để tính diện tích s hình phẳng
bài xích 9: Ứng dụng tích phân để tính thể tích trang bị thể
bài bác 10: Ôn tập chương III
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
bài xích 1: Số phức
bài 2: Căn bậc nhị của số phức và phương trình bậc nhị
bài bác 3: phương thức giải một trong những bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức vừa lòng điều kiện mang đến trước
bài 4: phương thức giải những bài toán kiếm tìm min, max liên quan đến số phức
bài xích 5: Dạng lượng giác của số phức
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
bài bác 1: tư tưởng về khối đa diện
bài xích 2: Phép đối xứng qua khía cạnh phẳng cùng sự bằng nhau của các khối nhiều diện
bài bác 3: Khối nhiều diện đều. Phép vị từ
bài bác 4: Thể tích của khối chóp
bài 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ
bài xích 6: Ôn tập chương Khối đa diện cùng thể tích
CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
bài 1: tư tưởng về mặt tròn chuyển phiên – phương diện nón, mặt trụ
bài 2: diện tích s hình nón, thể tích khối nón
bài 3: diện tích s hình trụ, thể tích khối trụ
bài bác 4: triết lý mặt cầu, khối ước
bài bác 5: Mặt mong ngoại tiếp, nội tiếp khối nhiều diện
bài xích 6: Ôn tập chương VI
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN
bài xích 1: Hệ tọa độ trong không khí – Tọa độ điểm
bài 2: Tọa độ véc tơ
bài xích 3: Tích có hướng và áp dụng
bài 4: cách thức giải những bài toán về tọa độ điểm cùng véc tơ
bài bác 5: Phương trình khía cạnh phẳng
bài bác 6: cách thức giải các bài toán liên quan đến phương trình phương diện phẳng
bài 7: Phương trình mặt đường thẳng
bài 8: phương thức giải các bài toán về quan hệ giữa hai tuyến phố thẳng
bài xích 9: phương thức giải các bài toán về khía cạnh phẳng và mặt đường thẳng
bài xích 10: Phương trình mặt cầu
bài xích 11: phương thức giải các bài toán về mặt mong và khía cạnh phẳng
bài bác 12: cách thức giải những bài toán về mặt cầu và con đường thẳng
*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.