Hãy triển khai những thay đổi hóa học tập sau bằng phương pháp viết các phương trình hóa học.

(Ghi đk của bội nghịch ứng, trường hợp có.)

*
Bạn đang xem: Giải hóa 9 bài 5 trang 21

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


(1): chức năng với O2

(2): Tác dụng với O2

(3) công dụng với NaOH hoặc Na2O

(4) chức năng H2O

(5) công dụng với Cu

(6) chức năng H2O

(7) chức năng NaOH

(8) chức năng với HCl

(9) Tác dụng NaOH

(10) chức năng với Ba(OH)2 hoặc muối của Bari như: BaCl2


Lời giải bỏ ra tiết

(egingathered (1),S + O_2xrightarrowt^0SO_2 uparrow hfill \ (2),2SO_2 + O_2xrightarrowt0,V_2O_52SO_3 hfill \ (3),SO_2 + Na_2OxrightarrowNa_2SO_3 hfill \ (4),SO_3 + H_2OxrightarrowH_2SO_4 hfill \ (5),2H_2SO_4(đặc) + Cuxrightarrowt^0CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O hfill \ (6),SO_2 + H_2OundersetoversetlongleftrightarrowH_2SO_3 hfill \ (7),H_2SO_3 + 2NaOHxrightarrowNa_2SO_3 + 2H_2O hfill \ (8),Na_2SO_3 + 2HClxrightarrow2NaCl + H_2O + SO_2 hfill \ (9),H_2SO_4 + 2NaOHxrightarrowNa_2SO_4 + 2H_2O hfill \ (10)Na_2SO_4 + BaCl_2xrightarrowBaSO_4 + 2NaCl hfill \ endgathered )

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net
Xem thêm: Nước Cl Là Gì Trong Hóa Học Của Clo (Cl), Bài Tập Về Clo, Tính Chất Hóa Học Của Clo (Cl), Bài Tập Về Clo

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng inthepasttoys.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.