*

*

Có chí thì cần - Tuần 11

Tiếng Việt lớp 4: Luyện từ và câu. Luyện tập về động từ

Câu 1 (trang 106 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ? chúng bổ sung ý nghĩa gì?

- Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.Tô Hoài

- Rặng đào đã buông bỏ hết lá.

Bạn đang xem: Giải luyện từ và câu lớp 4

Lời giải

- Trời ấm lại trộn lành lạnh. Tết sắp đến:

Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian mang đến động từ đến, cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.

- Rặng đào đã trút hết lá:

Từ đã bổ sung ý nghĩa thời gian mang lại động từ trút, mang lại biết sự việc đã trả tất rồi.

Câu 2 (trang 106 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào chỗ trống

a) Mới dạo làm sao những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế nhưng mà chỉ không nhiều lâu sau, ngô...thành cây rung rung trước gió cùng ánh nắng.

Theo NGUYÊN HỒNG

b) Sao con cháu không về với bà

Chào mào... Hót vườn na mỗi chiều.

Sốt ruột, bà nghe chim kêu

Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na.

Hết hè, cháu vẫn... Xa

Chào mồng vẫn hót. Mùa na... Tàn.

LÊ THÁI SƠN

Lời giải

Em điền như sau:

a) Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế nhưng chỉ không nhiều lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.

b) Sao cháu không về với bà

Chào mồng đã hót vườn mãng cầu mỗi chiều.

Sốt ruột, bà nghe chim kêu

Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na.

Hết hè, cháu vẫn đang xa

Chào mào vẫn hót. Mùa mãng cầu sắp tàn.

Xem thêm: Thế Nào Là Bố Cục Của Văn Bản Là Gì? Bố Cục Của Văn Bản Là Gì

Câu 3 (trang 107 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Trong truyện vui "Đãng trí" gồm nhiều từ chỉ thời gian cần sử dụng không đúng. Em hãy chữa lại mang lại đúng:Đãng tríMột nhà chưng học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông:- Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài. Nhà bác học hỏi:

- Nó sẽ đọc gì thế?

Lời giải

Một nhà bác bỏ học đang làm việc vào phòng. Bông người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông:

- Thưa giáo sư tất cả kẻ trộm lẻn vào thư viện đơn vị ngài.