2. Nghĩa của các từ răng, mũi, tai vào khổ thơ sau gồm gì khác với nghĩa của chúng ở bài bác tập 1.

Bạn đang xem: Giải tiếng việt lớp 5

M: Răng của mẫu cào⟶ Răng của mẫu cào không dùng làm nhai như răng của người, của bé vật.
Làm sao nhai được ? 
Mũi thuyền rẽ nước 
Thì ngửi loại gì? 
Cái ấm không nghe 
Sao tai lại mọc ?... 

3. Nghĩa của các từ răng, mũi, tai ở bài xích tập 1 và bài xích tập 2 bao gồm gì như thể nhau?

- Nghĩa của những từ răng : mọi chỉ thiết bị nhọn, sắc, sắp số đông nhau thành hàng.

- Nghĩa của các từ mũi: .........

- Nghĩa của các từ tai: .........

II - Luyện tập

1. Đọc những câu bên dưới đây. In đậm những từ mắt, chân, đầu với nghĩa gốc; gạch ốp hai gạch (-) dưới các từ mắt, chân, đầu sở hữu nghĩa chuyển:

a) Mắt - Đôi mắt của nhỏ bé mở to.

- Quả na mở mắt.

b) Chân - Lòng ta vẫn vững vàng như kiềng bố chân.

- bé nhỏ đau chân.

c) Đầu - lúc viết, em đừng ngoẹo đầu.

- Nước suối đầu nguồn hết sức trong.

2. Những từ chỉ thành phần cơ thể người và động vật hoang dã thường là từ khá nhiều nghĩa. Hãy tìm một vài ví dụ về sự chuyển nghĩa của các từ cho trong bảng bên dưới đây:

Từ các nghĩa

Ví dụ

lưỡi

M: lưỡi liềm, ..............................................

miệng

 

cổ

 

tay

 

lưng

 

Trả lời :

I - dấn xét

1.

*

2.

M: Răng của loại cào⟶ Răng của dòng cào không dùng để làm nhai như răng của người, của con vật.
Làm sao nhai được ? 
Mũi thuyền rẽ nước⟶ Mũi của loại thuyền chỉ cần một thành phần của chiếc thuyền, nó quan yếu ngửi được 
Thì ngửi loại gì? 
Cái nóng không nghe 
Sao tai lại mọc ?...

Xem thêm: Veggies Là Gì - Nghĩa Của Từ Veg Trong Tiếng Việt

⟶ Tai của cái nóng không dùng để làm nghe được.