Tập hợp là 1 trong những khái niệm các em vẫn được khám phá ở lịch trình Toán 6. Chương trình Đại số 10, tiếp tục kế thừa và reviews đến những em thêm phần lớn khái niệm, dạng bài bác tập mới. Xin mời những em cùng mày mò nội dung bài xích học.

Bạn đang xem: Giải toán 10 bài 2 tập hợp


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách xác định tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bằng nhau

2. Bài bác tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài tập SGK & Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập hòa hợp là quan niệm cơ bản của toán học, không quan niệm .Tập thích hợp thường được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa như: A, B, C, D, .... Các thành phần của tập hợp đặt trong cặp lốt .Để chỉ phần tử a ở trong tập hòa hợp A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)Tập thích hợp không chứa phần tử nào call là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các thành phần : mỗi thành phần liệt kê một lần, giữa các thành phần có dấu phẩy hoặc che dấu chấm phẩy ngăn cách. Nếu như số lượng phần tử nhiều có thể dùng dấu ba chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ đặc điểm đặc trưng của các thành phần trong tập hợp, tính chất này được viết sau lốt gạch đứng.

Ví dụ:

A = x lẻ và x 2-5x+3=0


Nếu tập A là bé của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi kia (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập bé là (emptyset ) với A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với đa số A.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Kinh Tế Luật 2020, Đính Chính Về Mức Thu Học

Nếu (A subset B) với (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) với (B subset A) xuất xắc (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu vật dụng Ven

*

Ta bao gồm (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho các tập vừa lòng sau:

a) Tập hợp A là các nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m in mathbbZ ight\)

Hãy liệt kê toàn bộ các thành phần của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm toàn bộ các tập hợp con của tập thích hợp (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A tất cả 8 tập hợp nhỏ là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các đặc thù đặc trưng của các tập đúng theo sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left frac1n ight.)

b) (B = left n in mathbbN,2 le n le 7 ight.)