- Chọn bài bác -Bài 1: quan niệm về biểu thức đại sốBài 2: quý giá của một biểu thức đại sốBài 3: Đơn thứcBài 4: Đơn thức đồng dạngLuyện tập trang 36Bài 5: Đa thứcBài 6: Cộng, trừ đa thứcLuyện tập trang 40-41Bài 7: Đa thức một biếnBài 8: Cộng, trừ đa thức một biếnLuyện tập trang 46Bài 9: Nghiệm của đa thức một biếnÔn tập chương IV (Câu hỏi ôn tập - bài xích tập)

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 4: Đơn thức đồng dạng khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 2 bài xích 4 trang 33: Cho đối chọi thức 3x2 yz.

Bạn đang xem: Giải toán 7 đơn thức đồng dạng

a) Hãy viết ba solo thức có phần biến hóa giống phần biến chuyển của đơn thức đang cho.

b) Hãy viết ba đơn thức có phần đổi thay khác phần trở thành của đối kháng thức vẫn cho.

Lời giải

Phần đổi thay của đối chọi thức 3x2 yz là x2 yz

Nên ta có:

a) Ba đối chọi thức bao gồm phần trở thành giống phần thay đổi của đối chọi thức đã cho là: 5x2 yz; 111x2 yz

b) Ba đơn thức có phần thay đổi khác phần biến hóa của đối kháng thức đã cho rằng : xyz; 3x2 y2 z; 14x3 y2 z2

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 2 bài 4 trang 33: Ai đúng ? Khi bàn bạc nhóm, các bạn Sơn nói:

“0,9xy2 cùng 0,9x2y là hai solo thức đồng dạng” các bạn Phúc nói: “Hai đối chọi thức trên không đồng dạng”. Ý con kiến của em ?

Lời giải

Phần đổi mới của đối chọi thức 0,9xy2 là xy2

Phần biến đổi của đơn thức 0,9x2 y là x2 y

Phần biến đổi của hai solo thức khác biệt nên hai solo thức kia không đồng dạng

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 bài xích 4 trang 34: Hãy tìm kiếm tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 với -7xy3.

Lời giải

Ta có: xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = (3 + 5 – 7) xy3 = 1. Xy3 = xy3

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 15 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

*

Lời giải:

Các nhóm đối chọi thức đồng dạng là:

*

bởi vì nhóm 1 gồm phần đổi thay chung là: x2y, team 2 tất cả phần phát triển thành chung là: xy2

Còn lại solo thức xy (có phần thay đổi là xy) ko đồng dạng với các đơn thức nào sẽ cho.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng


Bài 16 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): kiếm tìm tổng của ba đơn thức: 25xy2; 55xy2 với 75xy2.

Lời giải:

Tổng của ba solo thức là:

25xy2 + 55xy2 + 75 xy2 = (25 + 55 + 75)xy2 = 155xy2

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 17 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của biểu thức sau trên x = 1 cùng y = -1:

*

Lời giải:


*

Thay x = 1 với y = – 1 vào biểu thức A sau thời điểm rút gọn gàng ta có:

*

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 18 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Đố:

Tên của người sáng tác cuốn Đại Việt sử kí bên dưới thời vua trần Nhân Tông được đặt cho 1 đường phố của tp hà nội Hà Nội. Em sẽ biết tên người sáng tác đó bằng cách tính những tổng với hiệu sau đây rồi viết chữ khớp ứng vào ô dưới hiệu quả đơn thức cho tỏng bảng sau:

*

Lời giải:

Trước hết ta thu gọn những đơn thức đồng dạng để xác định mỗi chữ cái tương ứng với công dụng nào trong ô trống của bảng.


*
*
*

Sau kia điền chữ cái vào ô tương ứng:


*

Vậy tên người sáng tác cuốn Đại Việt sử kí là LÊ VĂN HƯU.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 19 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính quý hiếm của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.

Lời giải:

*

Vậy quý giá của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 trên x = 0,5 với y = –1 là -17/4.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 20 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Viết ba solo thức đồng dạng với solo thức -2x2y rồi tính tổng của tất cả bốn đối chọi thức đó.

Xem thêm: Đặt Tên Con Trai 2021 Họ Phạm Đặt Tên Con Trai Là Gì

Lời giải:

Có vô số solo thức đồng dạng với đối kháng thức –2x2y tất cả dạng k.x2.y (các bạn lấy hệ số k tùy ý khác 0).

Ba đối chọi thức đồng dạng cùng với –2x2y là: 5x2y ; 2,5x2y ; –3x2y

Tổng cả bốn đối chọi thức:

–2x2y + 5x2y + 2,5x2y + (–3x2y)

= (-2 + 5 + 2,5 – 3)x2y

= 2,5x2y

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 21 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính tổng của các đơn thức:

*

Lời giải:

Đây là ba đối chọi thức đồng dạng, bắt buộc tổng của bọn chúng là:


*

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 22 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính tích những đơn thức sau rồi tìm kiếm bậc của solo thức thừa nhận được:

*

Lời giải:

a) Tích của hai 1-1 thức là:

*

Bậc của đơn thức trên là tổng thể mũ của những biến x và y

Số nón của x là 5 ; Số mũ của y là 3

⇒ Bậc của 1-1 thức đó là 5+3=8.

b) Tích của hai đối chọi thức là:


*

Bậc của đối kháng thức bên trên là tổng cộng mũ của những biến x và y

Số nón của x là 3 ; Số mũ của y là 5

⇒ Bậc của 1-1 thức sẽ là 3+5=8.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Luyện tập (trang 36 sgk Toán 7 Tập 2)

Bài 23 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Điền những đơn thức thích hợp vào ô trống:

*

Phân tích đề

Chỉ có những đơn thức đồng dạng bắt đầu cộng trừ được mang lại nhau. Bởi vì đó, với bài xích này, bạn chỉ việc điền vào ô trống một solo thức để có tổng hoặc hiệu như sẽ cho.