- Chọn bài bác -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: tính chất cơ bạn dạng của phân thứcBài 3: Rút gọn gàng phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng mẫu mã thức các phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ những phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân những phân thức đại sốBài 8: Phép chia những phân thức đại sốBài 9: đổi khác các biểu thức hữu tỉ. Quý hiếm của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2


Bạn đang xem: Giải toán 8 bài quy đồng mẫu thức

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 4: Quy đồng chủng loại thức nhiều phân thức giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phải chăng và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 41: đến hai phân thức
*
. Hoàn toàn có thể chọn chủng loại thức chung là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay là không ? giả dụ được thì mẫu thức chung nào đơn giản và dễ dàng hơn?

Lời giải

Có thể lựa chọn mẫu thức thông thường là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu mã thức phổ biến là 12x2y3z dễ dàng hơn

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 42: Quy đồng chủng loại thức nhị phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> mẫu mã thức thông thường là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề xuất phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức đầu tiên với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức vật dụng hai cùng với x:


*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 43: Quy đồng mẫu thức nhị phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ chủng loại thức bình thường là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề xuất phải nhân cả tử và mẫu của phân thức đầu tiên với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) yêu cầu phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức vật dụng hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) chọn mẫu thức chung dễ dàng nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:


12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) lựa chọn mẫu thức chung đơn giản nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích các mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm chủng loại thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ mẫu mã thức thông thường là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ lỡ bước này nếu đã quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích những mẫu thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua mất bước này nếu đã quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau(có thể vận dụng qui tắc đổi lốt với những phân thức nhằm tìm chủng loại thức chung dễ ợt hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ lỡ bước này nếu đã quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử để tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)
Xem thêm: Mẫu Câu Ai La Gì Lớp 2 - Giải Bài 1: Từ Chỉ Hoạt Động

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua bước này nếu vẫn quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. mang lại hai phân thức:

*

Khi quy đồng mẫu thức, chúng ta Tuấn đã lựa chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn chúng ta Lan bảo rằng: “Quá solo giản! MTC = x – 6”. Đố em biết chúng ta nào đúng?

Lời giải:

Cả cặp đôi bạn trẻ đều có tác dụng đúng.

– bạn Tuấn trực tiếp đi tìm kiếm mẫu thức thông thường theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– chúng ta Lan rút gọn phân thức trước khi đi tìm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* dìm xét: Ta cần rút gọn trọn vẹn các phân thức trước lúc quy đồng để việc quy đồng gọn nhẹ hơn.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức của nhì phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm chủng loại thức bình thường

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức chung = x2 – 1

Quy đồng chủng loại thức:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài trăng tròn (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến hai phân thức:

*

Để minh chứng rằng hoàn toàn có thể chọn đa thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 rất có thể làm chủng loại thức bình thường ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó phân chia hết mang đến mẫu thức của từng phân thức vẫn cho.