Hướng dẫn giải bài §1. Căn bậc hai, chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài xích giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần đại số có trong SGK toán để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải toán 9 trang 6


Lý thuyết

1. Căn bậc nhì số học

Căn bậc hai của số a không âm là số $x$ làm sao cho (x^2=a)

Định nghĩa:

Với số dương $a$, số (sqrta) được gọi là căn bậc nhị số học tập của $a$.

Số $0$ cũng rất được gọi là căn bậc hai số học của $0$.

2. So sánh các căn bậc hai số học

Định lý: Với nhị số a với b ko âm, ta tất cả (a

Dưới đây là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1

Tìm những căn bậc hai của mỗi số sau:

a) $9$; b) (dfrac49); c) $0,25$; d) $2$.

Trả lời:


a) Căn bậc nhì của $9$ là $3$ và $-3$ (vì (3^2 = 9) cùng (left( – 3 ight)^2 = 9))

b) Căn bậc nhị của (dfrac49) là (dfrac23) cùng ( – dfrac23) (vì (left( displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9) với (left( – displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9))

c) Căn bậc nhì của $0,25$ là $0,5$ và $-0,5$ (vì (0,5^2 = 0,25) với (left( – 0,5 ight)^2 = 0,25))

d) Căn bậc hai của $2$ là (sqrt 2 ) với ( – sqrt 2 ) (vì (left( sqrt 2 ight)^2 = 2) với (left( – sqrt 2 ight)^2 = 2))

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học tập của mỗi số sau:

a) $49$; b) $64$;

c) $81$; d) $1,21$.

Trả lời:


Ta có:

a) (sqrt 49 = 7) do (7 ge 0) với 72 $= 49$

b) (sqrt 64 = 8) vày (8 ge 0) và 82 $= 64$

c) (sqrt 81 = 9) vày (9 ge 0) cùng 92 $= 81$

d) (sqrt 1,21 = 1,1 ) bởi (1,1 ge 0) với 1,12 $= 1,21$

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1


Tìm những căn bậc hai của từng số sau


a) (64) ; b) (81) ; c) (1,21).

Trả lời:

Ta có:

a) Căn bậc nhị của số (64) là (8) với (-8)

b) Căn bậc hai của số (81) là (9) với (-9)

c) Căn bậc nhị của số (1,21) là (1,1) cùng (-1,1)


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh

a) $4$ cùng (sqrt 15 ) ; b) (sqrt 11 ) cùng $3$.

Trả lời:

Ta có:

a) $16 > 15$ bắt buộc (sqrt 16 > sqrt 15 ). Vậy $4 >$ (sqrt 15 )

b) $11 > 9$ bắt buộc (sqrt 11 > sqrt 9 ). Vậy (sqrt 11 ) $> 3$


5. Trả lời câu hỏi 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số (x) không âm, biết:

a) (sqrt x>1) ; b) (sqrt x1 Leftrightarrow x>1)

Kết phù hợp với (x ge 0) ta bao gồm (x>1) vừa lòng đề bài.

b) (sqrt xDưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

inthepasttoys.net ra mắt với các bạn đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần đại số chín kèm bài bác giải đưa ra tiết bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 của bài §1. Căn bậc nhì trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc tía cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài bác 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học tập của từng số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng.

$121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400$.

Bài giải:

Ta có:

(sqrt121) có căn bậc hai số học tập là (11) (Rightarrow 121) tất cả hai căn bậc hai là (11) và (-11).

(sqrt144) bao gồm căn bậc hai số học là (12) (Rightarrow 144) gồm hai căn bậc hai là (12) cùng (-12).

(sqrt169) có căn bậc nhì số học tập là (13) (Rightarrow 169) có hai căn bậc nhì là (13) với (-13).

(sqrt225) gồm căn bậc hai số học tập là (15) (Rightarrow 225) gồm hai căn bậc nhì là (15) cùng (-15).

(sqrt256) tất cả căn bậc nhì số học tập là (16) (Rightarrow 256) gồm hai căn bậc hai là (16) và (-16).

(sqrt324) gồm căn bậc nhị số học là (18) (Rightarrow 324 ) tất cả hai căn bậc hai là (18) cùng (-18).

(sqrt361) tất cả căn bậc hai số học tập là (19) (Rightarrow 361) có hai căn bậc hai là (19) cùng (-19).

(sqrt400) tất cả căn bậc nhì số học tập là (20) (Rightarrow 400 ) có hai căn bậc nhì là (20) và (-20).

2. Giải bài xích 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh:

a) 2 với $sqrt3$ ; b) 6 và $sqrt41$ ; c) 7 cùng $sqrt47$.

Bài giải:

a) Ta có: (left{ matrix2^2 = 4 hfill cr left( sqrt 3 ight)^2 = 3 hfill cr ight.)

Vì (4>3 Leftrightarrow sqrt4>sqrt3 Leftrightarrow 2>sqrt3).

Vậy (2>sqrt3).

b) Ta có: (left{ matrix6^2 = 36 hfill cr left( sqrt 41 ight)^2 = 41 hfill cr ight.)

Vì (3647 Leftrightarrow sqrt49>sqrt47 Leftrightarrow 7>sqrt47).

Vậy (7>sqrt47).

3. Giải bài 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Dùng máy vi tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm từng phương trình sau (làm tròn mang lại chữ số thập phân máy 3):

a) $X^2 = 2$; b) $X^2 = 3$;

c) $X^2 = 3,5$; d) $X^2 = 4,12$

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình $X^2$ = a (với a ≥ 0) là những căn bậc nhị của a.

Bài giải:

a) Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Tính bằng máy vi tính ta được: (xapprox pm 1,414)

*

b) Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng máy tính xách tay ta được: ( x approx pm 1,732)

c) Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng máy tính xách tay ta được: (x approx pm 1,871)

d) Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bằng laptop ta được: (x approx pm 2,030)

4. Giải bài bác 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số x ko âm, biết:

a) $sqrtx = 15$; b) 2$sqrtx =14$;

c) $sqrtx

5. Giải bài bác 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Đố: Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích s của nó bằng diện tích s của một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 3,5m và chiều lâu năm 14m (h.1).

*

Bài giải:

Gọi (x) là độ dài hình vuông, (x > 0).

Diện tích của hình vuông vắn là: (x^2 , (m^2))

Diện tích của hình chữ nhật là: (3,5.14 = 49) (m^2).

Theo đề bài, diện tích của hình vuông vắn bằng diện tích s của hình chữ nhật, đề nghị ta có:

( x^2 =49 Leftrightarrow x=pm sqrt 49 Leftrightarrow x = pm 7left( m ight)).

Vì (x > 0) cần (x = 7).

Vậy độ nhiều năm cạnh hình vuông là (7m).

Xem thêm: Xác Định Quan Hệ Ý Nghĩa Giữa Các Vế Câu Ghép, Soạn Bài Câu Ghép (Tiếp)

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 9 cùng với giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1!

“Bài tập nào khó đã gồm inthepasttoys.net“


This entry was posted in Toán lớp 9 và tagged bài 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài xích 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài xích 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài bác 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài xích 3 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài xích 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài bác 4 trang 7 sgk toán 9 tập 1, bài 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1, bài 5 trang 7 sgk toán 9 tập 1, bài xích 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1, câu 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1, câu 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1, câu 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1.