Hướng dẫn giải toán cơ bạn dạng và nâng cao lớp 4 học kì 1. Theo đó, hàng tuần các các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Trải qua các bài xích luyện tập nhằm mục đích giúp các bạn có thêm tư liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kỹ năng và khả năng thực hành trong những tuần học. .

Bạn đang xem: Giải toán nâng cao lớp 4 tập 2


LUYỆN TẬP 2

8. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời sai: 

A. Trung bình cộng của: 345; 347; 349 là 347.

B. Trung bình cùng của: 902; 904; 906; 908 là 905. 

C. Trung bình cộng của: 245; 250; 255; 260; 265 là 256.

D. Trung bình cộng của: 75; 165; 349; 241; 250 là 216. 

9. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hai thùng to mỗi thùng gồm 135/ dầu. 1 thùng nhỏ có 117 dầu. Hỏi trung bình mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ?

a) 135 + 117 = 252 (/ )

b) 135 2 + 117 = 387 (/)

c) 252 : 2 = 126 (/)

d) 387 : (2 + 1) = 129 (/). 

10. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S

Biểu trang bị dưới no nói đến số nước mắm của một siêu thị bán được trong cha ngày thời điểm đầu tháng 5/2009.

*

a) Ngày 1 tháng 5 cửa hàng bán được 45 / nước mắm

b) Ngày 3 tháng 5 siêu thị bán được nhiều hơn ngày 2 tháng 5 là 15 / nước mắm 

c) Cả tía ngày siêu thị bán được 135 nước mắm 

11. Viết vào vị trí chấm

*

Biểu thứ trên nói đến số học viên của khối lớp tứ của một trường đái học.

a) Khối Bốn gồm 4 lớp là: .....................................

b) Lớp 4A có........... Học sinh. 4B có........................ Học tập sinh, 4C bao gồm ............học sinh, 4d có.........học sinh

c) Lớp.......có số học viên đông nhất, lớp.......có số học sinh ít nhất

d) Cả khối bốn có..........học sinh

12. Hai lớp 4A và 4B trồng được 105 cây, riêng lớp 4C trồng được 75 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được từng nào cây? 

Bài giải:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

13. Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Bảng sau ghi tên chuyển động viên và thời gian chạy của mọi cá nhân trên và một quãng đường

*

Vận cổ vũ chạy nhanh nhất có thể là:

A. Quân

B. Tuân

C. Mạnh

D. Hùng

14. Tìm số m biết trung bình cùng của m và 2010 là 1968

Bài giải:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Xem thêm: Tác Giả Tác Phẩm Ôn Dịch Thuốc Lá Của Nguyễn Khắc Viện, Ôn Dịch, Thuốc Lá

......................................................................................................................................................................