Hướng dẫn giải bài bác 14. Bài bác tập về hiệu suất điện với điện năng sử dụng, sách giáo khoa đồ dùng lí 9. Nội dung bài xích Giải bài xích 1 2 3 bài 14 trang 40 41 sgk đồ lí 9 bao hàm đầy đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề bao gồm trong SGK để giúp các em học viên học xuất sắc môn vật lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Bạn đang xem: Giải vật lý 9 bài 14 trang 40


*
Giải bài bác 1 2 3 bài xích 14 trang 40 41 sgk thứ lí 9

1. Giải bài xích 1 bài 14 trang 40 sgk đồ gia dụng lí 9

Khi mắc một đèn điện vào hiệu điện nạm 220V thì chiếc điện chạy qua nó tất cả cương độ là 341mA.

a) Tính điện trở và năng suất của đèn điện khi đó.

b) bóng đèn này được áp dụng như trên, vừa đủ 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun với số đếm tương ứng của công tơ điện.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở Rđ của nhẵn đèn.

Tính công suất phường của trơn đèn

b) Tính năng lượng điện năng A mà bóng đèn tiêu thụ.

Tính số đếm N của công tơ điện.

Bài giải:


Ta có:

(eqalign& U = 220V cr& I = 341mA = 341.10^ – 3A =0,341Acr& a),,R_d = ?,Omega ;,P = ?W cr& b),,t_1 = 4, exth/ngàycr&A = ?J ( extĐiện năng tiêu tốn trong 30 ngày)cr )

a) Điện trở của láng đèn:

(R_d = dfracUI = dfrac220341.10^ – 3 = 645Omega )

Công suất của bóng đèn là:

(P = UI = 220.0,341 = 75W.)

b) Điện năng cơ mà bóng đèn tiêu tốn trong 30 ngày, hằng ngày 4 tiếng là:

(A = Pt = 75.30.4.3600 = 32400000, (J))


(Giải thích: (4h = 4.3600 ,s); tiêu tốn trong 30 ngày cần (t= 30.4.3600, s))

Mỗi số đếm của công tơ điện tương ứng với 1 kWh, nên mong tìm số đếm của công tơ điện ta bắt buộc tính năng lượng điện năng theo đơn vị kWh.

Khi đó: (A = Pt = 75.30.4 = 9000Wh = 9,KWh)

Vậy số đếm của công tơ điện là 9 số.

2. Giải bài bác 2 bài xích 14 trang 40 sgk vật lí 9

Một đoạn mạch gồm một bóng đèn bao gồm ghi 6V – 4,5W được mắc thông liền với một biến chuyển trở với được để vào hiệu điện núm không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối cùng ampe kế là cực kỳ nhỏ.

*

a) Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.


b) Tính năng lượng điện trở và hiệu suất tiêu thụ năng lượng điện của biến trở lúc đó.

c) Tính công của loại điện sản ra ở biến đổi trở cùng ở toàn đoạn mạch trong 10 phút.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) bóng đèn sáng bình thường, yêu cầu số chỉ của ampe kế đúng bằng cường độ cái điện định nút chạy qua đèn.

b) Tính hiệu điện nạm giữa nhị đầu phát triển thành trở, từ kia tính được năng lượng điện trở Rbt của biến chuyển trở.

Tính công suất tiêu thụ năng lượng điện năng Pbt của trở nên trở.


c) Tính công Abt của loại điện sản ra ở vươn lên là trở trong 10 phút.

Tính công A của dòng điện sản ra sinh hoạt toàn đoạn mạch vào 10 phút.

Bài giải:

a) lúc đóng công tắc nguồn K, đèn điện sáng bình thường, có nghĩa là cường độ chiếc điện qua đèn điện đúng bởi cường độ dòng điện định nấc (I_dm), và này cũng là chỉ số của ampe kế.

Ta có: (I_A = I_dm = displaystyleP_dm over U_dm = 4,5 over 6 = 0,75A)

b) Bóng đèn mắc nối tiếp với biến trở nên: U = Uđ + Ubt


⇒ Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu trở nên trở: Ubt = U – Uđ = 9 – 6 = 3V.

Điện trở của biến hóa trở lúc đó là:

(R_bt = displaystyleU_bt over I_bt = U_bt over I_A = 3 over 0,75 = 4Omega )

Công suất tiêu tốn điện của đổi thay trở là:

Pbt = Ubt.Ibt = 3.0,75 = 2,25 W.

c) Công của cái điện sản ra trên phát triển thành trở trong 10 phút là:

Abt = Pbtt = 2,25.10.60 = 1350 J.

Công của mẫu diện sản ra trên toàn đoạn mạch vào 10 phút là:

Ađm = Pmt = UmImt = 9.0,75.10.60 = 4050 J.

3. Giải bài 3 bài bác 14 trang 41 sgk đồ gia dụng lí 9

Một bóng đèn dây tóc tất cả ghi 220V – 100W và 1 bàn là có ghi 220V – 1000W cùng được mắc vào ổ đem điện 220V ở mái ấm gia đình để cả hai cùng vận động bình thường.

a) Vẽ sơ thứ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một năng lượng điện trở cùng tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

b) Tính điện năng mà lại đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị chức năng kilooat giờ.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Vẽ sơ thứ của mạch điện.

Tính năng lượng điện trở của bóng đèn R1 = 484 Ω.

Tính năng lượng điện trở của bàn là R2 = 48,4 Ω.

Tính điện trở tương đương R của đoạn mạch.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Chiral Là Gì ? Chirality Là Gì Chirality Là Gì

b) Tính năng lượng điện năng A mà đoạn mạch tiêu thụ trong một giờ.

Bài giải:

a) Để đèn và bàn là cùng hoạt động bình thường khi mắc vào hiệu điện cố 220V thì chúng đề nghị được mắc tuy vậy song với nhau. Ta có sơ đồ mạch điện:

*

Điện trở của nhẵn đèn:

(R_1 = dfracU_d^2P_d =dfrac 220^2 100 = 484Omega )

Điện trở của bàn là:

(R_2 = dfracU_bl^2 P_bl = dfrac220^2 1000 = 48,4Omega )

Điện trở tương tự của mạch khi đèn và bàn là mắc tuy vậy song nhau là:

(R = dfracR_1R_2R_1 + R_2 = dfrac484.48,4484 + 48,4 = dfrac23425,6532,4 = 44,Omega )

b) Điện năng nhưng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ là:

(egingatheredA = UIt = dfracU^2R cdot t = dfrac220^244 cdot 1 = 1100,,(Wh) hfill \,,,,,, = 1,1,KWh = 3960000,(J) hfill \endgathered )

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Trên đấy là phần khuyên bảo Giải bài 1 2 3 bài 14 trang 40 41 sgk đồ dùng lí 9 không thiếu và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn đồ dùng lí lớp 9 thật tốt!