(1) những chất điện li mạnh dạn là các axit mạnh khỏe như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ mạnh khỏe như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và đa số các muối.

Bạn đang xem: H2co3 là chất điện li mạnh hay yếu

(2) Dãy các chất H2S, H2CO3, H2SO3 là các chất năng lượng điện li yếu.

(3) muối là hợp chất khi tung trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit.

(4) Nước cất có khả năng dẫn điện tốt do nước hoàn toàn có thể phân li ra ion H+ và OH-.

Số dìm xét đúng là?

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.


Giải chi tiết:

(1) đúng.

(2) đúng.

(3) sai. VD: (NH4)2CO3 là muối điện li ra ion NH4+ không hẳn là ion kim loại.

Xem thêm: 3 Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Mùa Xuân Nho Nhỏ Của Thanh Hải, Sơ Đồ Tư Duy Mùa Xuân Nho Nhỏ Của Thanh Hải

(4) sai, vì nước chứa không dẫn điện

→ Vậy bao gồm 2 thừa nhận xét đúng.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát