Trong bài viết này, inthepasttoys.net đang đề cập đến các kim một số loại không làm phản ứng được cùng với H2SO4 loãng. Cũng giống như đề cập đến đặc thù hóa học của bản thân loại. Những bạn đang học môn Hóa thì tránh việc bỏ lỡ nội dung bài viết này nhé!


*


H2SO4 là hóa học gì?

H2SO4 mang tên gọi là Axit sulfuric. Là chất hóa học được sử dụng phổ biến hiện nay với mọi đặc điểm, đặc điểm hóa học và vận dụng đặc biệt. Là một hóa chất công nghiệp quan lại trọng, axit sunfuric được ứng dụng rộng rãi trong để th-nc pH trong cách xử trí nước thải. Đồng thời được sử dụng trong chế tạo phân bón, chế biến quặng, tổng đúng theo hóa học, tinh chế dầu mỏ…

*

H2SO4 không phản ứng được với kim loại nào?

Ví dụ bài bác tập đề thi trắc nghiệm minh họa vào sách giáo khoa:

Kim loại nào sau đây không chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng

A. Cu.B. Al.C. Mg .D. Sắt .

Bạn đang xem: H2so4 loãng không tác dụng với kim loại nào

Đáp án lời giải, trả lời giải chi tiết:

Đáp án A.

Dung dịch H2SO4 loãng làm phản ứng được với những kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa .Vậy kim loại Cu ko phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng.

*

Tính hóa chất của kim loại

1. Công dụng với phi kim

a. Cùng với oxi

Nhiều kim loại phản ứng được với oxi chế tác thành oxit.

3Fe + 2O2 Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt ko phản ứng được cùng với oxi

b. Với giữ huỳnh

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối hạt sunfua ( = S )

2Al + 2S Al2S3

c. Bội nghịch ứng cùng với clo

Nhiều kim loại phản ứng được với clo tạo nên thành muối clorua ( – Cl )2F e + 3C l2 2F eCl3

2. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng ( chỉ có kim loại đứng trước H new phản ứng)

2A l + 6HC l 2A lCl3 + 3H2

Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong điều kiện kèm theo đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: tác dụng tạo thành muối hạt nitrat và nhiều khí không giống nhau.

M + HNO3 M ( NO3 ) n + { NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O ) + H2O

Tác dụng với H2SO4: tính năng tạo thành muối sunfat và nhiều nhiều loại khí.

M + H2SO4 mét vuông ( SO4 ) n + S, SO2, H2S + H2O

3. Tính năng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, tía không đẩy được sắt kẽm kim loại vì tính năng ngay với nước. Kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối bột của chúng.

2A l + 3F eSO4 Al2 ( SO4 ) 3 + 3F e

4. Tính năng với nước

Những kim loại mạnh gồm: R = K, Na, Ca, Li, Ba, Sr, trong đk kèm theo thường tiện lợi tính năng với nước tạo ra dung dịch bazơ .R + nH2O H2 + R ( OH ) n

*

Câu hỏi chăm đề vận dụng liên quan H2SO4

Câu 1. Dãy gồm các kim một số loại nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Fe, Cu, MgB. Zn, Fe, CuC. Zn, Fe, Al.D. Fe, Zn, Ag

Đáp án C (Cu, Ag không tính năng với axit loãng).

Xem thêm: Các Bộ Ba Mã Hóa Axit Amin Khác Nhau Bởi : 1, Các Bộ Ba Mã Di Truyền Khác Nhau Bởi: 1

Câu 2. Dãy các chất không tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Zn, Fe2O3, cha ( OH ) 2 .B. Ag, CuO, Cu ( OH ) 2 .C. K2O, fe ( OH ) 2, K2CO3 .D. MgO, MgCO3, Mg ( OH ) 2Xem đáp án

Đáp án B

Oxit bazo, bazo và 1 số ít muối tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng=> Đáp án : B vì gồm Ag che khuất H2 không tác dụng được với H2SO4

Câu 3. Axit H2SO4 loãng không tính năng với kim loại nào sau đây?

A. AlB. Fe.C. Mg.D. Ag

Đáp án D (Ag là sắt kẽm kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa cần không phản ứng được cùng với dd H2SO4 loãng)

Câu 4. Trong số trường đúng theo sau, trường phù hợp nào có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho các thành phần hỗn hợp Cu, CuO vào hỗn hợp H2SO4 loãng.B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào hỗn hợp FeCl3.C. Cho các thành phần hỗn hợp Al, sắt vào hỗn hợp HNO3 quánh nguội.D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.

Đáp án B

Như vậy inthepasttoys.net vừa chia sẻ cho bạn các kim nhiều loại không phản nghịch ứng được với H2SO4 loãng. Mong muốn qua bài viết và những tài liệu này sẽ hỗ trợ những con kiến thức hữu dụng cho bạn để góp phần đoạt được môn hóa cực nhọc nhằn này nhé!