Axit photphoric là 1 trong axit gồm độ mạnh bạo trung bình, đây cũng là trong số những axit khá phổ cập và được ứng dụng nhiều trong cuộc sống thực tế.

Bạn đang xem: H3po 4 có tính chất nào sau đây


Vậy axit photphoric H3PO4 bao gồm những đặc điểm hoá học và đặc điểm vật lý nào? bọn họ hãy cùng mày mò qua nội dung bài viết dưới đây.

* Trong bài xích này những em cần nắm rõ các tính chất hoá học sau của axit photphoric

H3PO4 dễ bị phân lyTác dụng với sắt kẽm kim loại (trước Hyđro)Tác dụng cùng với oxit bazơTác dụng cùng với bazơTác dụng với muốiH3PO4 bị nhiệt độ phân

Về chi tiết tính hóa học hoá học của axit photphoric các em hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

I. Tính hóa học vật lý axit photphoric H3PO4

- Axit photphoric (H3PO4">H3PO4) còn gọi là axit orthophotphoric là hóa học rắn dạng tinh thể, vào suốt, không màu, dễ tan trong nước theo bất kỳ tỉ lệ nào.

- Axit photphoric thường dùng là dung dịch đặc, sánh, gồm nồng độ 85%">85%.

*

II. đặc điểm hoá học của axit photphoric H3PO4

1. Là axit bao gồm độ mạnh mẽ trung bình

a) làm cho quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

b) Trong hỗn hợp H3PO4 phân li thuận nghịch theo 3 nấc:

H3PO4  ↔ H+ + H2PO4-

H2PO4- ↔ H+ + HPO42-

HPO42- ↔ H+ + PO43-

c) công dụng với oxit bazơ → muối + H2O

2H3PO4 + 3Na2O → 2Na3PO4 + 3H2O

d) Tác dụng cùng với bazơ → muối + H2O (tùy theo tỉ lệ phản ứng có thể tạo thành những muối khác nhau).

KOH + H3PO4 → KH2PO4 + H2O

2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

e) Tác dụng với kim loại đứng trước H2 → muối + H2↑

2H3PO4 + 3Mg → Mg3(PO4)2 + 3H2↑

f) Tác dụng với muối → muối new + axit bắt đầu

H3PO4 + 3AgNO3 → 3HNO3 + Ag3PO4

2. Tính oxi hóa - khử

Trong axit photphoric H3PO4 thì p có nút oxi hóa cao nhất +5 dẫu vậy H3PO4 không bao gồm tính thoái hóa như axit nitric HNO3 vì nguyên tử p. Có chào bán kính to hơn so với bán kính của N → mật độ năng lượng điện dương trên phường nhỏ → khả năng dìm e kém.

3. Các phản ứng do tác dụng của nhiệt

+ H3PO4 bị sức nóng phân nghỉ ngơi 200 - 2500C thành H4P2O7 (Axit điphotphoric)

2H3PO4 

*
H4P2O7 + H2O

+ nhiệt độ phân H4P2O7 ở 400 – 5000C thành HPO3 (Axit metaphotphoric)

H4P2O7 

*
2HPO3 + H2O

Chú ý: Axit photphorơ H3PO3 là axit gấp đôi axit.

III. Muối bột Photphat

- muối bột photphat là muối của axit photphoric

- Axit photphoric tác dụng với dung dịch kiểm, tạo nên ba các loại muối:

 Muối photphat trung hòa: Na3PO4, (NH4)3PO4, Ca(PO4)2,...

 Hai muối bột photphat axit: đihidrophotphat (NaH2PO4, NH4H2PO4, Ca(H2PO4)2,...) cùng hidrophotphat (Na2HPO4, (NH4)2HPO4, CaHPO4 ...

* Tính tung của muối bột photphat

- toàn bộ các muối bột đihiđrophotphat phần đông tan vào nước.

- các muối hiđrophotphat cùng photphat trung hòa chỉ có muối natri, kali, amoni là dễ tan, còn muối của các kim nhiều loại khác các không tung hoặc không nhiều tan trong nước.

- những muối photphat chảy bị thủy phân cho môi trường thiên nhiên kiềm: PO43- + H2O ⇔ HPO42- + OH-

* Cách phân biệt ion photphat

- nhận ra ion PO43- trong hỗn hợp muối photphat là bạc bẽo nitrat.

 3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓(màu vàng)

IV. Bài tập về Axit Photphoric với muối Photphat

* bài xích 1 trang 53 sgk hoá 11: Viết phương trình hoá học dạng phân tử với dạng ion rút gọn của phản nghịch ứng giữa axit photphoric với lượng dư của:

a. BaO ; b. Ca(OH)2 ; c. K2CO3

* giải mã bài 1 trang 53 sgk hoá 11:

Các chất lấy dư nên muối tạo nên là muối bột trung hoà:

a) 2H3PO4 + 3BaO → Ba3(PO4)2 + 3H2O

- Phương trình phân tử trùng cùng với phương trình ion thu gọn

b) 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

 2H3PO4 + 3Ca2+ + 6OH- → Ca3(PO4)2 + 6H2O

c) 2H3PO4 + 3K2CO3 → 2K3PO4 + 3H2O + 3CO2↑

2H3PO4 + 3CO32- → 2PO43- + 3H2O + CO2↑

* bài 2 trang 53 sgk hoá 11: Nêu rất nhiều điểm giống nhau và khác biệt về tính chất hoá học giữa axit nitric với axit photphoric. Dẫn ra số đông phản ứng hoá học để minh hoạ?

* giải mã bài 2 trang 53 sgk hoá 11: :

Những đặc điểm chung: Đều bao gồm tính axit

- gửi màu hóa học chỉ thị: Quỳ tím gửi thành màu sắc hồng

- công dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên tố tất cả số oxi hoá cao nhất):

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

- công dụng với một số trong những muối của axit yếu hèn và không tồn tại tính khử:

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

2H3PO4 + 3Na2SO3 → 2Na3PO4 + 3H2O + 3SO2↑

+ Những đặc thù khác nhau:

• với HNO3 thì:

- Axit HNO3 là axit mạnh

 HNO3 → H+ + NO3-

- Axit HNO3 có tính oxi hoá mạnh

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

• cùng với H3PO4 thì:

- Axit H3PO4 là một triaxit trung bình

 H3PO4 ⇆ H+ + H2PO4-

 H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

 HPO42- ⇆ H+ + PO43-

- Axit H3PO4 không có tính oxi hoá.

 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2↑

 S + H3PO4 → không phản ứng

 3FeO +2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2O

* bài bác 3 trang 54 sgk hoá 11: Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ⇆ 3H+ + PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch:

A. Cân bằng trên vận động và di chuyển theo chiều thuận.

B. Cân đối trên vận động và di chuyển theo chiều nghịch.

C. Cân đối trên không biến thành dịch chuyển.

D. độ đậm đặc PO43- tăng lên.

* giải mã bài 3 trang 54 sgk hoá 11: 

- Đáp án: B.Cân bởi trên di chuyển theo chiều nghịch.

- lúc thêm HCl vào có tác dụng tăng độ đậm đặc H+ trong dung dịch. Theo nguyên lí vận động và di chuyển cân bằng, cân nặng bằng chuyển dịch theo chiều làm bớt nồng độ H+

⇒ cân bằng chuyển dời theo chiều nghịch.

Xem thêm: Tải Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Lưu Hoằng Trí, Đáp Án Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8

* bài bác 4 trang 54 sgk hoá 11: Lập các phương trình chất hóa học sau đây:

 a. H3PO4 + K2HPO4 →

1 mol 1mol

 b. H3PO4 + Ca(OH)2 →

1 mol 1mol

 c. 2H3PO4 + Ca(OH)2 →

2mol 1mol

 d. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 →

2mol 3mol

* giải thuật bài 4 trang 54 sgk hoá 11: 

- Đây là dạng bài bác để những em luyện tập cách viết PTPƯ tuỳ vào tỉ trọng mol mà tạo thành các sản phẩm khác nhau.