Lý thuyết bài hai tuyến phố thẳng cắt nhau hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song môn toán 6 bộ sách giáo khoa CD. Nay bọn họ sẽ với mọi người trong nhà tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng cắt nhau là gì


Table of Contents

Bài tập tành tập hai tuyến đường thẳng cắt nhau hai đường thẳng tuy vậy song của trường Nguyễn Khuyến

I. Hai tuyến đường thẳng giảm nhau

Hai đường thẳng chỉ tất cả một điểm chung gọi là hai tuyến đường thẳng cắt nhau với điểm chung được điện thoại tư vấn là giao điểm của hai đường đó. (SGK Cánh Diều, trang 80)

*

Hai con đường thẳng a với b giảm nhau tại điểm O với điểm O được call là giao điểm của hai tuyến phố thẳng đó.

Ví dụ 1: Vẽ hai đường thẳng MN cùng HK cắt nhau trên I.

Giải:

*

Ví dụ 2: Cho cha điểm A, B, C không thẳng hàng. Kẻ những đường trực tiếp đi qua những cặp điểm. Hãy nêu những cặp mặt đường thẳng giảm nhau và khẳng định giao điểm của chúng.

Giải:

*

Các cặp đường thẳng cắt nhau vào hình là:

- hai tuyến đường thẳng AB cùng AC giảm nhau tại A.

- hai tuyến đường thẳng AB cùng BC giảm nhau tại B.

- hai tuyến đường thẳng AC và BC giảm nhau tại C.

II. Hai tuyến phố thẳng tuy vậy song

*

*
Chú ý: hai đường thẳng tuy vậy song thì không tồn tại điểm chung. (SGK Cánh Diều, trang 81)

Ví dụ 3: Quan cạnh bên hình vẽ mặt và chỉ ra các cặp con đường thẳng song song.

Giải:

*

- hai đường thẳng AB với CD song song cùng với nhau. Kí hiệu: AB // CD.

- hai tuyến phố thẳng AD và BC song song với nhau. Kí hiệu: AD // BC.

Bài tập luyện tập hai tuyến đường thẳng giảm nhau hai tuyến đường thẳng tuy vậy song của trường Nguyễn Khuyến

1. Bài xích tập trường đoản cú luận

Bài 1. Vẽ hình theo cách diễn tả sau:

Hai con đường thẳng a cùng b cắt nhau tại I. Vẽ mặt đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a và b thứu tự tại H với K. Vẽ đường thẳng d trải qua I và giảm đường thẳng c trên điểm M nằm trong lòng hai điểm H và K.

ĐÁP ÁN

*

Bài 2. mang lại hình vẽ bên.

*

*

ĐÁP ÁN

a) hai tuyến đường thẳng AB và CD tuy nhiên song với nhau.

Kí hiệu: AB // CD.

b)

*

Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

- hai tuyến đường thẳng AB cùng AC giảm nhau tại A.

- hai tuyến đường thẳng AC cùng CD giảm nhau tại C.

- hai đường thẳng AB và BD giảm nhau trên B.

- hai tuyến phố thẳng BD với CD giảm nhau trên D.

- hai tuyến phố thẳng AC với BD cắt nhau trên O ( kéo dài AC với BD cắt nhau tại O).

Bài 3. mang lại hình vẽ bên.

*

a) chỉ ra rằng cặp con đường thẳng song song cùng viết kí hiệu.

b) Điểm A là giao điểm của rất nhiều đường thẳng nào?

c) Đường trực tiếp n cắt hầu như đường thẳng nào?

ĐÁP ÁN

a) Đường trực tiếp m tuy vậy song với đường thẳng n. Kí hiệu: m // n.

b) Điểm A là giao điểm của 3 đường thẳng m, p, q.

c) Đường thẳng n giảm đường trực tiếp q trên B và cắt đường thẳng phường tại C.

2. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Số điểm bình thường của hai tuyến phố thẳng giảm nhau là

A. 0

B. 1

C. 2

D. Vô số

ĐÁP ÁN

Chọn lời giải B.

Câu 2. cha đường thẳng giảm nhau từng song một có nhiều nhất từng nào giao điểm?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

ĐÁP ÁN

Chọn đáp án D.

*
*

Câu 3. Hình vẽ bên bao gồm bao nhiêu cặp đường thẳng giảm nhau?

*

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

ĐÁP ÁN

Chọn lời giải C.

Trong hình tất cả 6 cặp con đường thẳng giảm nhau, đó là:

AD cùng AC; AD cùng BE; AD cùng BD; AC với BD; BE cùng BD; AC với BE.

Câu 4. Hình vẽ bên tất cả bao nhiêu cặp con đường thẳng tuy nhiên song?

*

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

ĐÁP ÁN

Chọn câu trả lời D.

Trong hình bao gồm 6 cặp đường thẳng song song, kia là:

a // b; a // c; a // d; b // c; b // d; c // d.

Xem thêm: Top 15 Trang Web Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em Miễn Phí, Tốt Nhất

Câu 5. mang đến 3 con đường thẳng tuy vậy song cùng với nhau với 4 mặt đường thẳng không giống cũng song song cùng nhau đồng thời cắt 3 con đường thẳng đang cho. Số giao điểm của bọn chúng là