(widehat A_4) cùng (widehat B_2); (widehat A_1) với (widehat B_3)

+ bốn cặp góc đồng vị

(widehat A_2) cùng (widehat B_2); (widehat A_3) với (widehat B_3); (widehat A_4) và (widehat B_4); (widehat A_1) cùng (widehat B_1)

+ nhì cặp góc trong cùng phía

(widehat A_1) với (widehat B_2); (widehat A_4) và (widehat B_3)

Quan hệ giữa những cặp góc

Nếu hai đường thẳng giảm một con đường thẳng thứ bố và trong số góc tạo ra thành tất cả một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+ nhì góc so le trong còn lại bằng nhau

+ nhì góc đồng vị bởi nhau

+ nhị góc trong thuộc phía bù nhau
Bạn đang xem: Hai góc so le trong

Ví dụ: (widehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow left{ eginarraylwidehat A_2 = widehat B_2\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

*

II. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: xác định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía

Phương pháp:

Căn cứ vào địa chỉ của góc so với hai tuyến đường thẳng và mặt đường thẳng trang bị ba

Dạng 2: Tính số đo góc lúc biết một trong các bốn góc chế tạo bởi hai tuyến phố thẳng

Phương pháp:

Chú ý đến tính chất các góc đối đỉnh và những góc kề bù

Dạng 3: Tìm những cặp góc bởi nhau, cặp góc bù nhau

Phương pháp:

Sử dụng quan hệ giữa các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị với cặp góc trong cùng phía.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài xích 1: Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ
bài 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài bác 3: Nhân, chia những số hữu tỉ
bài bác 4: giá trị tuyệt vời nhất của một vài hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài 5: Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ
bài xích 6: tỉ lệ thành phần thức
bài bác 7: tính chất cơ bạn dạng của dãy tỉ số đều bằng nhau
bài bác 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
bài xích 9: làm tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc nhị
bài bác 11: Số thực
bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài bác 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài bác 3: Hàm số. Phương diện phẳng tọa độ
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài 5: Ôn tập chương 2: Hàm số với đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài xích 1: tích lũy số liệu, thống kê, tần số
bài 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài bác 3: Biểu đồ. Số trung bình cùng và kiểu mẫu của dấu hiệu
bài xích 4: Ôn tập chương 3: những thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài xích 1: quan niệm về biểu thức đại số
bài xích 2: cực hiếm của một biểu thức đại số
bài bác 3: Đơn thức
bài bác 4: Đơn thức đồng dạng
bài 5: Đa thức
bài 6: cùng trừ đa thức
bài xích 7: Đa thức một thay đổi
bài xích 8: cộng trừ đa thức một phát triển thành
bài bác 9: Nghiệm của nhiều thức một phát triển thành
bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài 1: hai góc đối đỉnh
bài xích 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc
bài bác 3: các góc tạo vị một con đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng
bài 4: hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng tuy vậy song
bài xích 5: từ vuông góc đến song song
bài xích 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài xích 1: Tổng bố góc của một tam giác
bài xích 2: hai tam giác đều nhau
bài xích 3: ngôi trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài xích 4: ngôi trường hợp bằng nhau thứ nhì của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài xích 5: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc
bài bác 6: Tam giác cân nặng
bài 7: Định lý Pytago
bài xích 8: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông
bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan lại HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY vào TAM GIÁC
bài bác 1: quan hệ tình dục giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
bài bác 2: quan hệ giữa mặt đường vuông góc và mặt đường xiên, mặt đường xiên cùng hình chiếu
bài bác 3: tình dục giữa cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài bác 4: đặc thù ba đường trung tuyến của tam giác
bài bác 5: đặc thù ba con đường phân giác
bài bác 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài xích 7: đặc điểm ba con đường cao của tam giác
bài bác 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Điều Kiện Phản Ứng Trao Đổi Ion Xảy Ra Khi, Phản Ứng Trao Đổi Ion Là Gì

*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.