*Bạn đang xem: Hai nguồn điện giống nhau mỗi nguồn

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12 đồ dùng lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 đồ dùng lí 11

Câu hỏi Một bộ nguồn điện có hai nguồn tương tự nhau, mỗi nguồn bao gồm suất điện đụng (E = 6V); điện trở trong (r = 1Omega ) ghép nối tiếp. Dùng cỗ nguồn này thắp sáng sủa tối phần nhiều đèn (3V - 3W) sáng thông thường là

A 4 đènB 6 đènC 12 đènD 8 đèn


Xem thêm: Viết Cấu Hình Electron ☢️ (Nitơ) 2022 + Cấu Hình Viết Tắt, Cấu Hình Electron

Phương pháp giải:

+ áp dụng công thức của cục nguồn mắc nối tiếp: (left{ eginarraylE_b = E_1 + E_2\r_b = r_1 + r_2endarray ight.)

+ áp dụng biểu thức định chế độ ôm cho toàn mạch: (I = dfracER_N + r)


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

Giả sử những bóng đèn được mắc thành m hàng, mỗi hàng bao gồm n đèn điện mắc nối tiếp

Với mỗi bóng đèn, ta có: (left{ eginarraylR_D = dfracU_dm^2P_dm = dfrac3^23 = 3Omega \I_dm = dfracP_dmU_dm = dfrac33 = 1Aendarray ight.)

Cường độ mẫu điện trong mạch chủ yếu để đèn sáng bình thường: (I = I_dm.m = m)

Tổng trở mạch ngoài: (R_N = dfracnmR_D = dfrac3nm)

Theo định phương pháp ôm đến toàn mạch, ta có: (I = dfracEr + R_N)

( Leftrightarrow m = dfrac122 + dfrac3nm Leftrightarrow 2m + 3n = 12) (1)

Ta có: (2m + 3n ge 2sqrt 2m.3n = 2sqrt 6 sqrt nm )

(eginarrayl Leftrightarrow 12 ge 2sqrt 6 sqrt nm \ Rightarrow nm le 6endarray)

( Rightarrow left< nm ight>_max = 6)

Kết phù hợp với (1) ta suy ra (left{ eginarrayln = 3\m = 2endarray ight.)