Hai điện tích vị trí đặt trong ko khí biện pháp nhau 1m, đẩy nhau một lực F = 1,8N. Điện tích tổng số của hai thứ là 3.10-5C. Tìm năng lượng điện mỗi vật.

Bạn đang xem: Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau 1m


Ta có:

(F = kdfrac q_1q_2 ightr^2 Leftrightarrow 1,8 = 9.10^9.dfrac q_1q_2 ight1^2 Leftrightarrow left| q_1q_2 ight| = 2.10^ - 10) (1)

Lại có: (q_1 + q_2 = 3.10^ - 5) (2) => (q_1 > 0;q_2 > 0)

Từ (1) và (2), suy ra:

(left{ eginarraylq_1 = 2.10^ - 5C\q_2 = 1.10^ - 5Cendarray ight.) hoặc (left{ eginarraylq_1 = 1.10^ - 5C\q_2 = 2.10^ - 5Cendarray ight.)


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai năng lượng điện tích q1 = q, q2 = -3q đặt biện pháp nhau một khoảng tầm r. Nếu năng lượng điện q1 công dụng lực năng lượng điện lên điện tích q.2 có độ béo là F thì lực tính năng của năng lượng điện tích q2 lên quận 1 có độ bự là


Lực tương tác tĩnh điện giữa hai năng lượng điện điểm đứng im đặt cách nhau một khoảng 4 centimet là F. Nếu nhằm chúng biện pháp nhau 1 centimet thì lực hệ trọng giữa bọn chúng là


Hai năng lượng điện điểm đứng yên ổn trong không khí bí quyết nhau một khoảng $r$ tác dụng lên nhau lực tất cả độ lớn bởi $F$. Lúc đưa nó vào trong dầu hoả bao gồm hằng số điện môi $varepsilon = 2$ và giảm khoảng cách giữa chúng còn (dfracr3) thì độ to của lực địa chỉ giữa chúng là


Hai điện tích điểm quận 1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC), đặt trong dầu (ε = 2) biện pháp nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực liên quan giữa hai điện tích đó là:


Hai trái cầu nhỏ tuổi có năng lượng điện 10-7 (C) với 4.10-7 (C), shop với nhau một lực 0,1 (N) vào chân không. Khoảng cách giữa bọn chúng là:


Cho 2 năng lượng điện điểm tương tự nhau, bí quyết nhau một khoảng chừng 5cm, để trong chân không. Lực liên quan giữa chúng là F = 1,8.10-4 N. Độ to của điện tích q.1 và q.2 là?


Hai hạt vết mờ do bụi trong ko khí, từng hạt chứa 5.108 electron cách nhau 2cm. Lực đẩy tĩnh năng lượng điện giữa nhì hạt bằng?


Một thanh bônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai cô lập với những vật khác) thì thu được điện tích -3.10-8 C. Tấm dạ sẽ sở hữu điện tích


Đặt 2 năng lượng điện tích q1 và q.2 trong ko khí. Lực hút tĩnh điện giữa hai năng lượng điện là 2.10-6 N. Khi gửi chúng cách nhau chừng thêm 2 cm thì lực hút là 5.10-7 N. Khoảng chừng cách ban đầu giữa bọn chúng là


Hai quả mong kim loại nhỏ giống nhau mang các điện tích q1, q2 đặt trong bầu không khí và phương pháp nhau một khoảng tầm r = 20cm. Chúng hút nhau bởi một lực F = 3,6.10-4 N. Mang đến hai quả mong tiếp xúc cùng nhau rồi lại chuyển về khoảng cách cũ thì bọn chúng đẩy nhau bởi một lực F’ = 2,025.10-4 (N). Tính năng lượng điện tích q1 và q2.


Mỗi prôtôn có trọng lượng $m = m 1,67.10^ - 27kg$, điện tích $q m = m 1,6.10^ - 19C$. Hỏi lực đẩy giữa hai prôtôn to hơn lực thu hút giữa chúng bao nhiêu lần ?


Trong chân không, cho hai điện tích (q_1 = - q_2 = 10^ - 7C) đặt tại hai điểm $A$ cùng $B$ biện pháp nhau $8cm$. Trên điểm $C$ nằm trên đường trung trực của $AB$ và bí quyết $AB$ $3cm$ tín đồ ta để điện tích (q_o = 10^ - 7C). Lực điện tổng hợp tác dụng lên $q_0$.


Tại hai điểm $A$ và $B$ bí quyết nhau $20 cm$ trong ko khí, đặt hai năng lượng điện $q_1 = -3.10^-6C$, $q_2= 8.10^-6C$. Xác định lực năng lượng điện trường công dụng lên điện tích $q_3=2.10^-6C $ đặt ở $C$. Biết $AC = 12 cm$, $BC = 16 cm$.


Tại 2 điểm A, B bí quyết nhau 10 centimet trong không khí, để 2 điện tích (q_1 = q_2 = - 6.10^ - 6C). Xác minh lực năng lượng điện trường vày hai điện tích này công dụng lên năng lượng điện (q_3 = - 3.10^ - 8C) đặt tại C. Biết AC = BC = 15 cm.


Trong ko khí nhị quả cầu nhỏ tuổi cùng trọng lượng 0,2g được treo vào trong 1 điểm bằng hai gai dây nhẹ cách điện gồm độ dài bởi nhau. đến hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi nhì quả cầu cân bằng, nhị dây treo hợp với nhau một góc 400. đem g = 10 m/s2. Tính độ lớn lực căng dây tác dụng lên mỗi quả cầu?


Hai điện tích (q_1; = 2.10^ - 8C;q_2; = - 8.10^ - 8C)đặt tại A và B trong không khí; AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. C ở đâu để q3 cân bằng.


Hai năng lượng điện (q_1; = 8.10^ - 8C;q_2; = - 8.10^ - 8;C)đặt trên A, B trong không gian (AB = 6 cm). Xác minh lực công dụng lên (q_3; = 8.10^ - 8C) nếu: CA = 4cm, CB = 10cm


Hai trái cầu nhỏ tuổi giống nhau bằng kim loại có cân nặng m = 5g, được treo vào cùng một điểm O bằng 2 sợi dây ko dãn, lâu năm 30cm. Tích điện cho từng quả cầu điện tích q tương đồng thì thấy chúng đẩy nhau cho tới khi 2 dây treo hợp với nhau 1 góc 900. Tính năng lượng điện tích nhưng ta đang truyền cho hai trái cầu. Rước g = 10 (m/s2).


Cho hai điện tích quận 1 = 4µC, quận 2 > 0 nằm cố định tại nhị điểm AB vào chân không giống như hình vẽ (b). Điện tích q3 = 0,6 µC nằm trên nửa mặt đường thẳng Ax, phù hợp với AB góc 1500. Chuyển đổi vị trí của q3 trên Ax làm thế nào để cho lực điện tổng hợp công dụng lên điện tích q1 có độ lớn là 27 N đồng thời lực điện vị q3 tác dụng lên q.1 có cực hiếm cực đại. Khoảng cách giữa q.3 và q.1 lúc đó là

*


Hai điện tích vị trí đặt trong không khí cách nhau 1m, đẩy nhau một lực F = 1,8N. Điện tích tổng cộng của hai thiết bị là 3.10-5C. Tìm năng lượng điện mỗi vật.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Giải Bài Tập BàI TậP Ôn TậP Chương 1


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.