Định nghĩa hằng số cân bằng

Các hằng số thăng bằng là giá trị của những thương bội nghịch ứng được tính từ thể hiện cho trạng thái cân đối hóa học . Nó dựa vào vào cường độ ion và ánh nắng mặt trời và không phụ thuộc vào mật độ của chất phản ứng và thành phầm trong dung dịch.

Bạn đang xem: Hệ số cân bằng

Đang xem: công thức tính hằng số cân bằng

Hằng số cân đối là đại lượng không thứ nguyên (không có đơn vị). Mặc dù phép tính thường xuyên được viết đến hai hóa học phản ứng cùng hai sản phẩm, tuy thế nó có tính năng với ngẫu nhiên số rất đông người tham gia phản ứng nào.

Kc trong trạng thái cân nặng bằng nhất quán so với cân đối không đồng điệu

Việc thống kê giám sát và lý giải hằng số cân bằng nhờ vào vào vấn đề phản ứng hóa học tương quan đến cân bằng đồng nhất hay thăng bằng dị thể.

Tất cả các sản phẩm và chất phản ứng ở và một pha cho phản ứng làm việc trạng thái cân đối đồng nhất. Ví dụ, phần đông thứ có thể là chất lỏng hoặc tất cả các loài có thể là chất khí.Có nhiều hơn nữa một pha đối với các phản ứng đạt cho trạng thái cân đối không đồng nhất. Thông thường, chỉ tất cả hai trộn là chất lỏng và chất khí hoặc hóa học rắn và chất lỏng. Hóa học rắn được bỏ qua mất khỏi biểu thức cân bằng.

Ý nghĩa của hằng số thăng bằng

Với mọi nhiệt độ nhất định, hằng số cân đối chỉ tất cả một quý giá . K c chỉ đổi khác nếu nhiệt độ nơi bội phản ứng xảy ra thay đổi. Chúng ta có thể đưa ra một trong những dự đoán về phản ứng hóa học dựa trên việc hằng số cân đối lớn tuyệt nhỏ.

Nếu cực hiếm của K c khôn cùng lớn, thì cân nặng bằng có ích cho phản nghịch ứng thuận, và có tương đối nhiều sản phẩm hơn chất phản ứng. Làm phản ứng hoàn toàn có thể được chỉ ra rằng “hoàn toàn” hoặc “định lượng.”

Nếu giá trị của hằng số cân đối nhỏ, thì cân nặng bằng hữu ích cho phản nghịch ứng ở mặt trái, và có không ít chất bội phản ứng rộng sản phẩm. Nếu quý giá của K c tiến gần bởi không thì bội phản ứng có thể được xem như là không xảy ra.

Nếu các giá trị của hằng số cân bằng đối với phản ứng thuận cùng nghịch gần bởi nhau, thì phản nghịch ứng có tác dụng tiến hành theo một chiều, còn chiều khác với lượng chất phản ứng và thành phầm sẽ gần bởi nhau. Một số loại phản ứng này được coi là phản ứng thuận nghịch.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 6 Bài 5 Tự Lập Kết Nối Tri Thức, Please Wait

Lưu ý rằng đồng rắn và bội nghĩa đã được bỏ qua trong biểu thức. Xung quanh ra, hãy lưu ý hệ số của ion bội bạc trở thành số nón trong phép tính hằng số cân nặng bằng.

*

Deutsch Español 日本語 Français Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia dansk magyar Українська tiếng việt slovenčina български ภาษาไทย português Italiano српски român čeština Bahasa Melayu polski Svenska ελληνικά Русский язык Nederlands Suomi 한국어 العربية