Trong các hiện tượng sau đấy, hiện tượng lạ nào không xẩy ra sự rét chảy?. Bài xích 24-25.1 trang 73 Sách bài xích tập (SBT) đồ vật lí 6 – bài bác 24 – 25. Sự lạnh chảy cùng sự đông đặc


Bài 24-25.1. Trong những hiện tượng sau đấy, hiện tượng kỳ lạ nào không liên quan đến sự rét chảy?

A. Vứt một cục nước đá vào trong 1 cốc nước.

Bạn đang xem: Hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy

B. Đốt một ngọn nến.

C. Đốt một ngọn đèn dầu.

Quảng cáo

D. Đức một chiếc chuông đổng.

Chọn C.

Đốt một ngọn đèn dầu là hiện tượng kỳ lạ nào không tương quan đến sự lạnh chảy.


hiện tượng lạ nào dưới đây không đề xuất là hiện tượng lạ nóng chảy:

A. Đốt một ngọn đèn dầu.

B. Đốt một ngọn nến.

C. Đốt cháy một mảnh bao nilon.

D. Rót nước sôi vào trong 1 ly đá.

Hướng dẫn

Đáp án A

Đốt một ngọn đèn dầu là hiện tượng lạ cháy, tất cả sự cháy của bấc đèn với sự cháy của dầu.

Đốt một ngọn nến xẩy ra sự rét chảy của sáp nến, tiếp nối sáp nến bay hơi với cháy.

Đốt cháy miếng nilong cũng xảy ra quy trình nóng rã của nilong, tiếp đến nó new cháy.

Rót nước sôi vào ly đá, làm cho đá tan ra, đây là sự nóng chảy của nước đá.


*

Câu 1. Đâu chưa phải là tính chất vật lý:

Có thể các bạn quan tâm

A. Tính dẫn điện

Bạn Đang Xem: hiện tượng kỳ lạ nào tiếp sau đây không phải là sự việc nóng tung a mỡ bụng lợn tung ra khi đun nóng

B. ánh sáng sôi

C. Khả năng cháy

D. Màu sắc

Câu 2. Đâu chưa phải là tính chất hóa học:

A. Năng lực phân hủy

B. Khả năng công dụng được với hóa học khác

C. Tính dẫn nhiệt

D. Cả A với B hồ hết đúng

Câu 3. Câu nào dưới đây không đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

A. Mỗi hóa học rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ khẳng định không đổi ứng với cùng một áp suất bên phía ngoài xác định.

B. ánh sáng nóng rã của hóa học rắn kết tinh phụ thuộc vào áp suất bên ngoài.

C. Hóa học rắn vô định hình cũng lạnh chảy với đông sệt ở cùng một nhiệt độ xác minh không đổi.

D. Hóa học rắn kết tinh nóng chảy cùng đông đặc ở và một nhiệt độ xác minh không đổi.

Câu 4. Chọn hầu hết câu đúng trong các câu sau đây:

A. Chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu trúc từ một tinh thể

B. Hóa học rắn có nhiệt độ nóng chảy xác định , chất rắn đó thuộc hóa học rắn kết tinh.

C. Hóa học rắn kết tinh có ánh sáng nóng chảy xác minh và bao gồm tính dị hướng

D. Chất rắn có kết cấu từ các tinh thể rất nhỏ liên kết hổn độn trực thuộc cjhất rắn kết tinh

Câu 5. Tính chất nào tiếp sau đây không phải tính chất của sự sôi

A. Sự sôi xảy ra ở thuộc một nhiệt độ xác định so với mọi chất lỏng

B. Khi vẫn sôi thì ánh nắng mặt trời chất lỏng không cố đổi

C. Khi sôi gồm sự đưa thể từ lỏng quý phái hơi

D. Lúc sôi có sự cất cánh hơi trên mặt thoáng hóa học lỏng

Câu 6. Dãy bao gồm các tính chất vật lí của chất?

A. ánh sáng nóng chảy, tính cứng, thể tích, năng năng cháy, tính dẫn nhiệt.

B. Tính tan, tính dẻo, color sắc, tính dẫn điện, ánh sáng sôi.

C. Kỹ năng bị phân hủy, tính dẻo, hương thơm vị, ánh nắng mặt trời sôi, tính cứng.

D. Kĩ năng cháy, năng lực bị phân hủy, tính dẫn điện, tính tan, thể tích.

Câu 7. Chất lỏng không có điểm sáng nào sau đây?

A. Chất lỏng có thể tích xác minh còn bề ngoài không xác định.

B. Hóa học lỏng có làm ra cầu khi ở trạng thái ko trọng lượng

C. Chất lỏng có thể tích và hình dạng dựa vào vào hình dáng của bình chứa

D. Chất lỏng lúc ở sát mặt đất có bản thiết kế bình chứa là do chức năng của trọng lực.

Câu 8. Sự gửi từ thể rắn quý phái thể lỏng được gọi là:

A. Sự ngưng tự.

B. Sự cất cánh hơi.

C. Sự đông đặc.

D. Sự nóng chảy.

Câu 9. Nước có thể tồn tại ở mọi thể nào?

A. Lỏng

B. Rắn


C. Khí

D. Cả 3 thể trên

Câu 10. Quy trình chuyển thể nào xảy ra khi nhằm nguội miếng nến (paraffin) sau khoản thời gian đã đun nóng?

A. Nóng chảy

B. Dừng tụ

C. Bay hơi

D. Đông đặc

Câu 11. Nấc độ biến dị của thanh rắn phụ thuộc những nguyên tố nào?

A. Độ phệ của nước ngoài lực tính năng vào thanh.

B.Bản hóa học của thanh rắn.

C. Máu diện ngang của thanh.

D. Cả ba yếu tố trên.

Câu 12. Điều nào dưới đây không đúng?

A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng lịch sự thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng.

B. Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể lỏng thanh lịch thể rắn.

C. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang trọng thể lỏng.

D. Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng quý phái thể khí xảy ra ở cả bên phía trong và trên bề mặt chất lỏng.

2. THÔNG HIỂU (10 câu)

Câu 1. Hình hình ảnh dưới đây sẽ nói đến:


*

A. Sự bay hơi

B. Sự đông đặc

C. Sự rét chảy

D. Sự sôi

Câu 2. Quá trình nào sau đây thể hiện đặc thù vật lí của chất?

A. Nước vôi trong không còn trong khi sục khí carbon dioxide.

B. Mộc cháy thành than.

C. Hòa tan đường thành nước đường.

D. Dây xích xe đạp điện bị gỉ.

Câu 3. Lựa chọn câu vấn đáp đúng. Vào sự nóng chảy cùng đông đặc của các chất rắn:

A. Mỗi chất rắn kết tinh lạnh chảy và đông sệt ở cùng một nhiệt độ xác minh trong điều kiện áp trình độ định.

B. ánh sáng đông quánh của chất rắn kết tinh không dựa vào áp suất bên ngoài

C. Mỗi chất rắn rét chảy ở một nhiệt độ xác định, không phụ thuộc vào vào áp suất mặt ngoài.

D. Mỗi chất rắn rét chảy ở nhiệt độ nào thì cũng trở thành đông quánh ở ánh sáng đó.

Câu 4. Trong thời gian sôi của một chất lỏng, ở áp suất chuẩn

A. Chỉ có quá trình chuyển từ thể lỏng thanh lịch thể khí ở bên phía trong chất lỏng.

B. Chỉ có quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở bên trên bề mặt chất lỏng.

C. Nhiệt độ của chất lỏng ko đổi.

D. Nhiệt độ của chất lỏng tăng.

Câu 5. Hóa học rắn vô đinh hình và hóa học rắn kết tinh:

A. Giống nhau làm việc điểm cả hai đều phải có hình dạng xác định

B. Giống như nhau nghỉ ngơi điểm là cả hai lọai hóa học rắn đều sở hữu nhiệt độ nóng chảy xác định

C. Chất rắn kết tinh solo tinh thể bao gồm tính đẳng phía như hóa học rắn vô định hình

D. Khác nhau ở chổ hóa học rắn kết tinh có kết cấu từ đông đảo kết cấu rắn có mẫu mã học xác định , còn chất rắn vô đánh giá thì không.

Câu 6. Quy trình nào dưới đây thể hiện đặc điểm hóa học?

A. Kết hợp muối vào nước.

B. Mộc cháy thành than.

C. Đun nóng mặt đường ở thể rắn để đưa sang con đường ở thể lỏng

D. Đun lạnh sôi nước.

Câu 7. Trong suốt thời hạn nước sôi ánh sáng của nước như vậy nào?

A. Tăng dần

B. Bớt dần

C. Không nạm đổi

D. Lúc đầu tăng rồi sau đó giảm

Câu 8. Chọn hồ hết câu đúng trong những câu sau đây:

A. đặc thù vật lý của chất kết tinh bị thay đổi nhiều là vì mạng tinh thể có một vài chổ bị sai lệch.

B. Chất rắn có cấu trúc mạng tinh thể không giống nhau, nghĩa là những phân tử khac nhau, thì tất cả tính đồ lý không giống nhau.

C. Các phân tử hóa học rắn kết tinh vận động qua lại quanh vị trí cân bằng cố định được call là nút mạng.

D. Tính chất dị hướng xuất xắc đẳng vị trí hướng của chất kết tinh là vì mạng tinh thể tất cả một vài ba chổ bị sai lệch gọi lổ hổng

Câu 9. Hịên tượng nào tiếp sau đây không liên quan đến hiện tượng lạ căng bề mặt của chất lỏng.

A. Khủng hoảng bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí.

B. Nước chảy từ trong vòi ra ngoài.

C. Dòng đinh ghim nhờn mỡ nỗi xung quanh nước.

D. Giọt nước đụng trên lá sen.

Xem thêm: Vẽ Đoạn Thẳng Cho Biết Độ Dài Sgk Toán 6 Tập 1 Trang 122 124

Câu 10. Cho tía chất: muối ăn, mặt đường ăn, than bột. Đâu là đặc điểm chung của muối nạp năng lượng và con đường ăn:

A. Hóa học rắn, color trắng, không mùi, chảy trong nước

B. Chất rắn, ko mùi

C. Chất rắn, color trắng, cháy được

D. Chất rắn, màu sắc trắng, không mùi, ko cháy được

3. VẬN DỤNG (10 câu)

Câu 1. Hãy cho biết thêm các hiện tượng kỳ lạ sau, hiện tượng kỳ lạ nào mô tả đặc điểm vật lí

A. Mộc cháy thành than

B. Nến cháy thành khí carbon dioxide cùng hơi nước

C. Cơm trắng nếp lên men thành rượu

D. Muối ăn uống khô hơn khi đun nóng

Câu 2. Hãy cho biết các hiện tượng sau, hiện tượng nào mô tả tính chất hóa học:

A. Kim loại nhôm white color bạc, dễ dát mỏng

B. Sắt kẽm kim loại đồng màu sắc đỏ, dễ dàng kéo sợi

C. Thạch nhũ hiện ra trong hang đụng núi đá vôi

D. Đường rã trong nước

Câu 3. Người ta tạo ra nước cất bằng phương pháp đun chan nước bốc hơi, tiếp đến dẫn tương đối nước qua ống làm cho lạnh đang thu được nước cất. Qúa trình này ứng với có mang nào bên dưới đây:

A. Sự đông đặc

B. Sự cất cánh hơi và ngưng tụ

C. Sự rét chảy cùng đông đặc

D. Sự sôi

Câu 4. ánh sáng nóng tan của thiếc với của helium theo lần lượt là:

A. Thiếc : 2320C; Helium: -2640C

B. Thiếc : 2420C; Helium: -2600C

C. Thiếc : 2320C; Helium: -2680C

D. Thiếc : 2350C; Helium: -2580C

Câu 5. Đun rét nước muối bột trong một xoong nhỏ. Đậy vung. Khi nước sôi, hối hả mở vung ra, em vẫn thấy những giọt nước bên trên nắp vung. Hiện tượng này được gọi là gì?

A. Sự ngưng tụ

B. Sự bay hơi

C. Sự đông đặc

D. Sự lạnh chảy

Câu 6. Để một cục nến lạnh chảy, ta đề nghị đun nóng. Em hãy đối chiếu nhiệt độ nóng chảy của nến với nhiệt độ phòng:

A. ánh sáng nóng tung của nến phải chăng hơn ánh nắng mặt trời phòng

B. ánh sáng nóng rã của nến cao hơn nữa nhiệt độ phòng

C. Nhiệt độ nóng tung của nến bằng nhiệt độ phòng

D. Không đối chiếu được ánh sáng của nến với ánh nắng mặt trời phòng

Câu 7. Hiện tượng lạ nào sau đây không đề nghị sự rét chảy?

A. Ngấn mỡ lợn tung ra khi đun nóng

B. Thiếc hàn tung ra khi gửi máy hàn có ánh nắng mặt trời cao vào

C. Mang lại viên đá vôi (calcium carbonate) vào hỗn hợp hydrochloric acid thì nó bị rã dần

D. Cho nhựa thông vào chén sứ nung nóng, nó chảy ra thành chất lỏng color cánh gián

Câu 8. Trường thích hợp nào dưới đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Nước đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm sớm

B. Nước bám bên phía ngoài tủ lạnh lẽo khi nhiệt độ cao

C. Nước ứ từng giọt bên trên lá cây sau khoản thời gian tưới cây

D. Nước bám dưới nắp nồi khi nấu canh

Câu 9. ánh sáng nóng rã của thủy ngân là -390C. Làm lạnh thủy ngân lỏng đến nhiệt độ nào thì thủy ngân đông đặc?

A. -390C

B. 390C

C. -500C

D. 450C

Câu 10. Hiện tượng tự nhiên và thoải mái nào sau đó là do khá nước dừng tụ?

A. Chế tạo thành mây

B. Lốc xoáy

C. Gió thổi

D. Mưa rơi

4. VẬN DỤNG CAO (3 câu)

Câu 1. Chúng ta An lấy một viên đá lạnh nhỏ ở trong tủ rét rồi ném lên chiếc đĩa. Khoảng tầm một tiếng sau, các bạn An không thấy viên đá mát đâu nữa mà thấy nước trải đầy đủ trên phương diện đĩa. Các bạn An để luôn luôn vậy và ra làm rau cùng mẹ. Đến trưa, bạn đến lấy chiếc đĩa ra để rửa thì không hề thấy nước. Theo em, nước đã vươn lên là đâu mất?

A. Nước bốc tương đối mất

B. Nước tràn ra ngoài

C. Cái đĩa đang hút nước

D. Tất cả các đáp án rất nhiều đúng

Câu 2. Điền vào chỗ chấm: “Nếu chế tạo từ cây mía, lúc mía mang đến ngày thu hoạch, fan ta thu hoạch mía rồi chuyển về xí nghiệp ép lấy nước mía, tiếp đến cô cạn để triển khai bay tương đối nước sẽ thu được đường bao gồm màu nâu đỏ. Tiếp theo, người ta tẩy trắng đường bằng khí …. Nhằm thu được đường trắng.

A. Cacbon dioxit

B. Sulfur dioxide

C. Sunfua

D. Nitrogen

Câu 3. Khi làm cho muối tự nước biển, bạn dân làm muối dẫn nước biển cả vào những ruộng muối. Nước biển cất cánh hơi, tín đồ ta thu được muối. Theo em, thời tiết như thế nào thì dễ dàng cho nghề có tác dụng muối?