*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hình chóp ngũ giác

Cho $2$ đường thẳng (a,b) cắt nhau với không đi qua điểm (A). Xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng vày $a,b$ với $A$?


Một hình không khí có hình chiếu đứng (nhìn từ trước vào (có thể nhìn từ sau) để từ hình 3 chiều chuyển sang hình 2D) hình chiếu bởi (nhìn từ bên trên xuống) có thể nhìn từ bên dưới lên)), hình chiếu cạnh (từ trái sang (có thể nhìn từ phải sang)) lần lượt được biểu thị như sau:


*

Cho tứ giác lồi (ABCD) và điểm $S$ không thuộc $mpleft( ABCD ight)$. Bao gồm bao nhiêu mặt phẳng phân biệt khẳng định bởi $3$ trong những các điểm $A,B,C,D,S$?


Cho tư điểm ko đồng phẳng, ta có thể xác định được nhiều nhất từng nào mặt phẳng khác nhau từ tứ điểm đã mang đến ?


Trong mp(left( alpha ight)), cho tư điểm (A,B,C,D) trong đó không có ba điểm làm sao thẳng hàng. Điểm (S otin mpleft( alpha ight)). Bao gồm mấy mặt phẳng tạo vì chưng (S) cùng hai trong những bốn điểm nói trên?


Trong phương diện phẳng (left( alpha ight)) đến tứ giác (ABCD), điểm (E otin left( alpha ight)). Hỏi bao gồm bao nhiêu khía cạnh phẳng khác nhau tạo bởi ba những năm điểm (A,B,C,D,E)?


Cho năm điểm (A,B,C,D,E) trong đó không tồn tại bốn điểm như thế nào ở trên cùng một mặt phẳng. Hỏi gồm bao nhiêu phương diện phẳng tạo bởi ba trong các năm điểm đã cho?


*

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy là hình thang (ABCD m left( ABparallel CD ight).) xác minh nào dưới đây sai?


Cho tứ diện (ABCD.) hotline (G) là trọng tâm của tam giác(BCD.) Giao tuyến đường của khía cạnh phẳng (left( ACD ight)) với (left( GAB ight))là:


Cho điểm $A$ không nằm trên mặt phẳng $left( alpha ight)$ đựng tam giác $BCD.$ mang $E,,,F$ là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh $AB,,,AC.$ khi $EF$ và $BC$ cắt nhau tại $I,$ thì $I$ ko phải là điểm chung của nhì mặt phẳng nào sau đây?


Cho tứ diện (ABCD.) hotline (M, m N) thứu tự là trung điểm của (AC, m CD.) Giao tuyến của hai mặt phẳng (left( MBD ight)) và (left( ABN ight)) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành. điện thoại tư vấn (M, m N) thứu tự là trung điểm (AD) với (BC.) Giao tuyến của nhì mặt phẳng (left( SMN ight)) với (left( SAC ight)) là:


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình bình hành. Gọi (I, m J) thứu tự là trung điểm (SA, m SB.) xác định nào dưới đây sai?


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy là hình thang (ABCD m left( ADparallel BC ight).) gọi (M) là trung điểm (CD.) Giao tuyến đường của nhị mặt phẳng (left( MSB ight)) với (left( SAC ight)) là:


Cho 4 điểm không đồng phẳng $A,,,B,,,C,,,D.$ call $I,,,K$ lần lượt là trung điểm của $AD$ và $BC.$ Giao con đường của $left( IBC ight)$ cùng $left( KAD ight)$ là:
Xem thêm: Cách Biến Hình Nền Tai Thỏ Đẹp Sẽ Khiến Bạn Trầm Trồ, Hình Nền Tai Thỏ

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình thang cùng với (ABparallel CD). Gọi (I) là giao điểm của (AC) cùng (BD). Bên trên cạnh (SB) lấy điểm (M). Kiếm tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (left( ADM ight)) cùng (left( SAC ight)).


Cho tứ diện $ABCD$ và điểm $M$ nằm trong miền vào của tam giác $ACD,.$ gọi $I$ cùng $J$ theo thứ tự là nhị điểm trên cạnh $BC$ với $BD$ sao để cho $IJ$ không tuy nhiên song với $CD,.$ điện thoại tư vấn $H,,,K$ theo thứ tự là giao điểm của $IJ$ với $CD$, của $MH$ cùng $AC,.$ Giao con đường của hai mặt phẳng $left( ACD ight)$ với $left( IJM ight)$ là: