MỘT SỐ BÀI TOÁN

Bài 1.

Bạn đang xem: Hình học lớp 2

tất cả mấy hình chữ nhật trong mỗi hình sau? Tô màu vào các hình chữ nhật đó.

*

Bài 2. bao gồm mấy hình tứ giác trong mỗi hình sau?

*

Bài 3. trong hình vẽ bao gồm mấy hình tứ giác?

*

Bài 4. Trong hình mẫu vẽ có

- Mấy hình tứ giác?

- Mấy hình tam giác?

*

Bài 5. Ở hình mặt có tất cả bao nhiêu hình vuông?

( các ô vuông đều đều nhau )

*

Bài 6. Kẻ một quãng thẳng bên trên hình bên để được:

a) 2 hình tam giác và 1 hình tứ giác;

b) 3 hình tứ giác;

c) 2 hình tứ giác cùng 1 hình tam giác.

*

Bài 7. Kẻ một đoạn thẳng trên hình mặt để được 5 hình tam giác.

*

Bài 8. Số hình tam giác với số hình tứ giác vào hình mặt hơn, nhát nhau mấy hình?

*

Bài 9. Nhỏ kiến đi từ bỏ A cho B theo con đường AIB hoặc theo con đường ACDEGHB thì đi con đường nào ngắn hơn?

*

Bài 10. Em hãy giảm hình tam giác ABC (trong hình bên). Rồi giảm đôi hình tam giác kia thành nhị phần nhằm ghép lại được một hình vuông.

Lời giải:

*

Bài 11. a) Ở hình A có mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

b) Ở hình B có mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

*

Bài 12. Ghi tên những đường cấp khúc tất cả trong hình bên, biết:

a) Đường cấp khúc đó bao gồm 2 đoạn thẳng;

b) Đường cấp khúc đó tất cả 3 đoạn thẳng.

*

Bài 13. Tính chu vi hình tam giác có các cạnh là:

a) 120cm, 135cm, 200cm

b) 100cm, 15dm, 2m

Bài 14. Tính chu vi hình tam giác có những cạnh là:

a) 105cm, 110cm, 113cm, 160cm

b) 65cm, 7dm, 112cm, 2m

Bài 15. Ghép hai hình vuông để được một hình chữ nhật (như hình vẽ)

*

Em hãy tính chu vi hình chữ nhật, biết chu vi hình vuông vắn là 40cm (hình vuông bao gồm bốn cạnh bởi nhau)

Bài 16. Xếp 4 hình tam giác thành 1 hình tứ giác (xem hình vẽ)

*

Bài 17. Xếp 4 hình tam giác để được hình mũi tên hoặc ngôi nhà

*

Hướng dẫn giải:

Bài 1. Hình A có 2 hình chữ nhật, hình B có 1 hình chữ nhật, hình C có 3 hình chữ nhật.

*

Bài 2. Hình A có một tứ giác, hình B có 2 tứ giác, hình C có 1 tứ giác .

Bài 3.

*

a) Hình H 1 gồm 3 tứ giác là: Hình 1, hình 2, hình (1+2)

b) Hình H 2 bao gồm 4 tứ giác là Hình 2, hình (1+2), hình (2+3), Hình (1+2+3).

Bài 4.

*

a) trong hình H3 có:

- 2 hình tứ giác là: hình 2, hình (1+2), hình (1+2+3).

- 4 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3)

b) vào hình 4 có:

- 4 hình tứ giác là: hình (2+3), hình (1+2+3), hình (2+3+4) với hình (1+2+3+4)

- 6 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1+2), hình (3+4)

Bài 5.

*

Trong hình có 14 hình vuông vắn là:

Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6, hình 7, hình 8, hình 9, hình (1+2+5+4), hình (2+3+6+5), hình (4+5+8+7), hình (5+6+9+8), hình (1+2+…+9)

Bài 6.

Ta hoàn toàn có thể kẻ như sau

*

Bài 7.

*

Có 5 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3) cùng hình (1+2+3).

Bài 8.

*

- gồm 4 hình tam giác là: hình 1, hình (1+2), hình (1+2+3), hình (1+2+3+4).

- tất cả 6 hình tứ giác là: hình 2, hình 3, hình 4, hình (2+3), hình (3+4), hình (2+3+4).

- Số hình tứ giác rộng số hình tam giác là:

6 – 4 = 2 (hình)

Bài 9. - Đường AIB bao gồm 9 đoạn 1cm, độ dài của chính nó là 9cm.

- Đường ACDEGHB tất cả 9 đoạn 1cm, độ dài của chính nó cũng là 9cm.

- hai tuyến phố trên dài bằng nhau.

Bài 10.

*

Bài 11. a) Hình A có: 1 hình tròn, 2 hình vuông, 0 hình tam giác

b) Hình B có: 2 hình tròn, 3 hình vuông, 8 hình tam giác.

Bài 12. a) Đường vội vàng khúc bao gồm 2 đoạn là: GAB, ABC, BCD, CDE, DEG, EGA, AGC, BCG, CGE, GCD

b) Đường gấp khúc gồm 3 đoạn là: GABC, ABCD, BCDE, CDEG, DEGA, EGAB, AGCB, ABCG, BAGC, DCGE, GCDE, CGED, AGCD, BCGE.

Bài 13.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Thi Thpt Quốc Gia Môn Vật Lý Thpt Năm Học 2020, Trọn Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Vật Lý

a) Chu vi hình tam giác là:

120 + 135 + 200 = 455 (cm)

b) 15dm = 150cm, 2m = 200cm

Chu vi hình tam giác:

100 + 150 + 200 = 450 (m)

Bài 14. a) Chu vi hình tứ giác là105 + 110 +113 + 160 = 488 (m)

b) 7dm = 70cm, 2m = 200cm

Chu vi hình tứ giác là:

65 + 70 + 112 + 200 = 447 (cm)

Bài 15.

*

Cạnh hình vuông là: 40 : 4 = 10 (cm)

Chu vi hình chữ nhật gồm 6 đoạn mỗi đoạn dài bằng cạnh hình vuông. Vậy chu vi hình chữ nhật là: