Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn! Lý thuyết technology 8 bài bác 4. Phiên bản vẽ những khối nhiều diện (hay, bỏ ra tiết)Câu 1: Hình hộp chữ nhật được bao bởi vì mấy hình chữ nhật?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Hiển thị đáp án

Câu 2: Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm kích thước:

A. Dài, rộng

B. Dài, cao

C. Rộng, cao

D. Dài, rộng, cao

Hiển thị đáp án

Câu 3: Hình hộp chữ nhật có:

A. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật

B. Hình chiếu bởi là hình chữ nhật

C. Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật

D. Cả 3 đáp án hồ hết đúng

Hiển thị đáp án

Câu 4: Lăng trụ đều tạo bởi:

A. Hai lòng là hai nhiều giác đều bằng nhau, mặt mặt là những hình chữ nhật

B. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là những hình chữ nhật

C. Hai đáy là hai đa giác đều bởi nhau, mặt mặt là các hình chữ nhật bằng nhau

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 5: Hình chóp hồ hết được bao bởi mặt đáy là:

A. Tam giác

B. Tam giác đều

C. Đa giác đều

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 6: Hình chóp đều phải có các mặt mặt là:

A. Các tam giác bằng nhau

B. Những tam giác cân bằng nhau

C. Những tam giác đều bằng nhau

D. Những tam giác vuông bởi nhau

Hiển thị đáp án

Câu 7: hay được dùng hai hình chiếu nhằm biểu diễn:

A. Hình hộp

B. Hình lăng trụ

C. Hình chóp

D. Cả 3 câu trả lời trên

Hiển thị đáp án

Câu 8: Đối với hình hộp, lăng trụ, hình chóp hay được sử dụng hai hình chiếu để màn trình diễn với:

A. Một hình chiếu bộc lộ mặt mặt và chiều cao

B. Một hình chiếu thể hiện kiểu dáng và kích thước

C. Cả A với B hầu như đúng


D. Cả A cùng b hầu như sai

Hiển thị đáp án

Câu 9: với hình chóp đều sở hữu đáy là hình vuông thì:

A. Hình chiếu đứng là tam giác cân

B. Hình chiếu cạnh là tam giác cân

C. Hình chiếu bởi là hình vuông

D. Cả 3 giải đáp trên

Hiển thị đáp án

Câu 10: Lăng trụ mọi đáy là tam giác thì:

A. Hình chiếu đứng là tam giác

B. Hình chiếu bằng là tam giác

C. Hình chiếu cạnh là tam giác

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 11: Hình chóp đông đảo được bao bởi những hình gì?

A. Đa giác đầy đủ và hình tam giác cân

B. Hình chữ nhật với tam giác đều

C. Hình chữ nhật và hình tròn

D. Hình chữ nhật cùng đa giác đều 

Hiển thị đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hình chóp các được bao bởi mặt đáy là một đa giác phần đông và những mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau tất cả chung đỉnh.

Bạn đang xem: Hình hộp chữ nhật được bao bởi những hình gì

Tag: hình lăng trụ các được bao bởi các hình gì

Câu 12: Hình lăng trụ hầu như được bao bởi các hình gì?

A. Hình chữ nhật cùng hình tròn

B. Hình chữ nhật cùng đa giác đều

C. Đa giác phần đông và hình tam giác cân

D. Hình chữ nhật và tam giác đều

Hiển thị đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hình lăng trụ phần nhiều được bao vày hai mặt đáy là hai đa giác đều đều bằng nhau và các mặt mặt là các hình chữ nhật bởi nhau.

Tag: hình lăng trụ mọi được bao bởi các hình gì

Câu 13: Hình hộp chữ nhật được bao vị những hình gì?

A. Hình tam giác

B. Hình chữ nhật

C. Hình lục giác

D. Hình bình hành

Hiển thị đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hình vỏ hộp chữ nhật được bao vày sáu hình chữ nhật.

Tag: hình lăng trụ hồ hết được bao bởi các hình gì

Câu 14: Nếu dưới đáy của hình trụ tuy nhiên song với phương diện phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh sẽ sở hữu hình dạng là:

A. Hình chữ nhật và hình tròn

B. Hình tam giác và hình tròn

C. Đều là những hình tròn

D. Đều là hình chữ nhật


Hiển thị đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nếu mặt dưới của hình trụ tuy nhiên song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng đang là hình chữ nhật và hình chiếu cạnh đang là đáy của hình tròn trụ tức gồm hình bề ngoài tròn.

Tag: hình lăng trụ số đông được bao bởi những hình gì

Câu 15: Hình chiếu đứng của hình vỏ hộp chữ nhật gồm hình dạng:

A. Hình vuông

B. Hình lăng trụ

C. Hình tam giác

D. Hình chữ nhật

Hiển thị đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Tất cả các hình chiếu vuông góc của hình vỏ hộp chữ nhật số đông là hình chữ nhật.

Tag: hình lăng trụ đầy đủ được bao bởi những hình gì

Câu 16: Khối nhiều diện được bao bởi:

A. Các hình chữ nhật

B. Các hình tam giác cân

C. Các hình trụ

D. Các hình nhiều giác phẳng

Hiển thị đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Khối đa diện được bao bởi những hình đa giác phẳng.

Tag: hình lăng trụ đều được bao bởi các hình gì

Câu 17: Hình chiếu bởi của hình lăng trụ tam giác các là hình gì?

A. Hình tam giác đều

B. Hình tam giác cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Hiển thị đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hình chiếu bằng của hình lăng trụ tam giác đều chính là đáy của nó, có nghĩa là tam giác đều.

Tag: hình lăng trụ đông đảo được bao bởi các hình gì

Câu 18: các mặt bên của hình chóp đa số là:

A. Các hình tam giác cân

B. Các hình tam giác cân đối nhau

C. Các hình chữ nhật

D. Cả A, B, C hồ hết đúng

Hiển thị đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hình chóp phần đông được bao bởi mặt dưới là một nhiều giác đầy đủ và các mặt mặt là những hình tam giác thăng bằng nhau có chung đỉnh.

Tag: hình lăng trụ phần đa được bao bởi các hình gì

Câu 19: lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

A. Hình lăng trụ phần nhiều được phủ bọc bởi 2 mặt đáy là 2 hình đa giác đều cân nhau và những mặt bên là các vuông bởi nhau

B. Hình chóp các được phủ quanh bởi dưới mặt đáy là 1 hình đa giác và những mặt mặt là các hình tam giác cân đối nhau gồm khác đỉnh


C. Khối nhiều diện là hình được bao bởi những đa giác phẳng

D. Toàn bộ các tuyên bố trên

Hiển thị đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: C

Giải thích: 

Hình lăng trụ phần đa được bao vì chưng hai dưới mặt đáy là hai đa giác đều bằng nhau và các mặt mặt là các hình chữ nhật bằng nhau nên giải đáp A sai.

Hình chóp đông đảo được bao bọc bởi dưới đáy là 1 hình nhiều giác và các mặt bên là những hình tam giác thăng bằng nhau gồm chung đỉnh đề xuất đáp án B sai.

Xem thêm: Cách Đặt Mật Khẩu Id Apple Là Gì ? Hai Tài Khoản Này Có Giống Nhau Không?

+ vì A và B sai nên D sai.

Tag: hình lăng trụ đều được bao bởi các hình gì

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


*

Hỏi bài xích tập bên trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí! Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 bao gồm đáp án