Hướng dẫn giải bài xích 32. Hiđro sunfua – lưu huỳnh đioxit – lưu hoàng trioxit sgk chất hóa học 10. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 138 139 sgk hóa học 10 bao gồm đầy đủ phần triết lý và bài bác tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK sẽ giúp các em học viên học giỏi môn hóa học 10, ôn thi xuất sắc nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 10 trang 139


LÍ THUYẾT

A – HIĐRO SUNFUA

I – TÍNH CHẤT VẬT LÝ

– Hidro sunfua là hóa học khí, ko màu, mùi trứng thối và siêu độc.

– hơi nặng hơn không khí, tan không nhiều trong nước.

II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

– Hidro sunfua tan trong nước tạo thành thành dung dịch axit siêu yếu thương hiệu là axit sunfuhidric

1. Tính axit yếu

Khi tác dụng dung dịch kiềm hoàn toàn có thể tạo muối axit hoặc muối hạt trung hoà

H2S + NaOH (xrightarrow1,,:,,1)NaHS +H2O trường hợp (fracn_NaOHn_H_2S,,le ,,1)

H2S + 2NaOH (xrightarrow1,,:,,2) Na2S+2H2O nếu (fracn_NaOHn_H_2S,,ge ,,2)


Nếu (1,,2S

2. Tính khử mạnh

H2S là chất khử bạo gan vì trong H2S giữ huỳnh bao gồm số oxi hoá thấp nhất (2).

2H2S + 3O2(dư) (xrightarrowt^o) 2H2O + 2SO2

2H2S + O2 (thiếu) (xrightarrowt^o) 2H2O + 2S

H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4

III – TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ

– vào tự nhiên, hidro sunfua có trong một trong những nước suối, khí núi lửa, xác chết người, hễ vật


– vào công nghiệp, tín đồ ta không sản xuất khí hidro sunfua. Trong phòng thí nghiệm, mang lại muối sunfua công dụng với dung dịch HCl

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

B – LƯU HUỲNH ĐIOXIT

I – TÍNH CHẤT VẬT LÝ

– sulfur dioxit là chất khí ko màu, mùi hắc, nặng rộng không khí, tan nhiều trong nước.

– Khí SO2 là khí độc, rất có thể gây viêm mặt đường hô hấp.

II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC


Trong phân tử SO2 lưu huỳnh có số oxi hóa trung gian +4, cho nên vì thế khí SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá.

1. Tính khử

Khi gặp chất oxi hoá táo bạo (O2, Cl2, Br2…), khí SO2 miêu tả tính khử :

2SO2 + O2 (overset extV_2 extO_5 ext,,, ext45 ext0^oC-500^oCleftrightarrows) 2SO3

SO2 + Cl2 + 2H2O ( o ) 2HCl + H2SO4

2. Tính oxi hóa


Khi gặp gỡ các hóa học khử mạnh dạn (H2S, Mg, Al…), khí SO2 biểu thị tính lão hóa :

SO2 + 2H2S ( o ) 2H2O + 3S

SO2 + 2Mg (xrightarrowt^o) 2MgO + S

3. SO2 là 1 trong những oxit axit

SO2 + NaOH (xrightarrow1,,:,,1) NaHSO3 ((fracn_NaOHn_SO_2,,le ,,1))

SO2 + 2 NaOH (xrightarrow1,,:,,2) Na2SO3+H2O ((fracn_NaOHn_SO_2,,ge ,,2))


Nếu ((1,,le ,,fracn_NaOHn_SO_2,,le ,,2)) thì tạo thành cả nhì muối trung hòa và muối axit

III – ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT

1. Ứng dụng

– cung cấp H2SO4 trong công nghiệp, làm chất tẩy trắng giấy, bột giấy, chất chống mộc nhĩ mốc lương thực, thực phẩm.

2. Điều chế lưu huỳnh đioxit

– Trong chống thí nghiệm: Đun rét H2SO4 với Na2SO3

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

– trong công nghiệp: Đốt S hoặc quặng pirit sắt:

FeS2 + O2 (xrightarrowt^o) Fe2O3 + SO2

C – LƯU HUỲNH TRIOXIT

I – TÍNH CHẤT

Lưu huỳnh trioxit là hóa học lỏng không màu, tan vô hạn trong nước và axit sunfuric.

SO3 là một trong oxit axit

+ công dụng với nước:

SO3 + H2O → H2SO4

+ tính năng với dung dịch kiềm:

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

+ tính năng với oxit bazo :

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 tan vô hạn vào H2SO4 sinh sản thành oleum: H2SO4.nSO3.

II – ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT

– Ít có ứng dụng thực tế, mà lại lại là thành phầm trung gian để cấp dưỡng axit sunfuric

– người ta tiếp tế lưu huỳnh tri oxit bằng phương pháp oxi hóa lưu huỳnh dioxit.

BÀI TẬP

Dưới đây là phần khuyên bảo Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 138 139 sgk hóa học 10 đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 138 hóa 10

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau :

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu nào miêu tả không đúng đặc thù hóa học của những chất trong số những phản ứng trên ?

A. Phản nghịch ứng (1) : SO2 là hóa học khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Phản nghịch ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Làm phản ứng (3) : SO2 vừa là hóa học khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản ứng (1) : Br2 là hóa học oxi hóa, phản ứng (2) : H2S là chất khử.

Bài giải:

Phản ứng (1): SO2 là hóa học khử, Br2 là hóa học oxi hóa

(eginarrayl mathop Slimits^ + 4 o mathop Slimits^ + 6 + 2e\ mathop Br_2limits^0 + 2e o mathop 2Brlimits^ – 1 endarray)

Phản ứng (2): SO2 là hóa học oxi hóa, H2S là hóa học khử

(eginarrayl mathop Slimits^ + 4 + 4e o mathop Slimits^0 \ mathop Slimits^ – 2 o mathop Slimits^0 + 2e endarray)

⇒ Câu diễn tả không đúng tính chất của các chất một trong những phản ứng bên trên là bội nghịch ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

⇒ Đáp án: C.

2. Giải bài 2 trang 138 hóa 10


Hãy ghép cặp chất và tính chất làm thế nào cho phù hợp:

Các chấtTính chất của chất
A. Sa) gồm tính oxi hóa
B. SO2b) có tính khử
C. H2Sc) tất cả tính oxi hóa và tính khử
D. H2SO4d) hóa học khí, tất cả tính oxi hóa và tính khử
e) không có tính oxi hóa và tính khử

Bài giải:

Ta ghép như sau:

A – c)B – d)C – b)D – a)

A – c) ⇒ S tất cả tính oxi hóa cùng tính khử.

B – d) ⇒ SO2 tất cả tính oxi hóa cùng tính khử.

C – b) ⇒ H2S có tính khử.

D – a) ⇒ H2SO4 bao gồm tính oxi hóa.

3. Giải bài xích 3 trang 138 hóa 10

Cho làm phản ứng chất hóa học :

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu làm sao sau đây biểu đạt đúng tính chất các hóa học phản ứng ?

A. H2S là hóa học oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là hóa học oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là hóa học khử.

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.

Bài giải:

Ta có:

(mathop Cl_2limits^0 + 2 me o 2Cl^ – o ) Cl2 là chất oxi hóa.

(S^2 – o S^ + 6 + 8 me o ) S là chất khử.

⇒ Đáp án: D.

4. Giải bài xích 4 trang 138 hóa 10

Hãy cho biết thêm tính chất hóa học đặc trưng của

a) Hiđro sunfua.

b) lưu huỳnh đioxit.

Dẫn ra hồ hết phản ứng hóa học nhằm minh họa.

Bài giải:

a) đặc điểm hóa học tập của hiđro sunfua:

– Hiđro sunfua chảy trong nước thành hỗn hợp axit khôn cùng yếu.

– Tính khử mạnh khỏe :

H2S + O2 ( ightarrow) 2S + 2H2O.

H2S + 3O2 (oversett^o ightarrow) 2SO2 + 2H2O

b) đặc điểm hóa học tập của sulfur đioxit

– lưu hoàng đioxit là 1 oxit axit :

+ SO2 rã trong nước thành hỗn hợp axit H2SO3, là axit yếu:

SO2 + H2O → H2SO3

+ SO2 tính năng với dung dịch bazơ, làm cho hai muối hạt :

SO2 + NaOH → NaHSO3.

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

– diêm sinh đioxit là hóa học khử cùng là chất oxi hóa

SO2 + Br2 + 2 H2O → 2HBr + H2SO4

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O.

5. Giải bài 5 trang 139 hóa 10

Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp KMnO4 màu tím nhận ra dung dịch bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng hóa học sau :

SO2 + KMnO4 + H2O ( o) K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy cân đối phương trình chất hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b) Hãy cho thấy vai trò của SO2 và KMnO4 trong các trường hợp trên.

Bài giải:

a) thăng bằng phương trình hóa học:

(\ 5overset+4SO_2 + 2Koverset+7MnO_4 + 2H_2O ightarrow K_2overset+6SO_4 + 2overset+2MnSO_4 + 2H_2overset+6SO_4 )

(eginmatrix 5 imes \ \ 2 imes endmatrix left{eginmatrix overset_4S ightarrow overset+6S + 2e \ \ overset+7Mn + 5e ightarrow overset+2Mn endmatrix ight.)

b) SO2 nhường e buộc phải là hóa học khử, KMnO4 dấn e buộc phải là chất oxi hóa.

6. Giải bài bác 6 trang 139 hóa 10

a) bằng phản ứng chất hóa học nào rất có thể chuyển hóa sulfur thành sulfur đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu hoàng ?

b) Khí sulfur đioxit là khí chủ yếu gây mưa axit. Mưa axit hủy diệt những công trình xây dựng được xây dựng bởi đá, thép.

Tính chất nào của SO2 đã tiêu diệt những dự án công trình này ? Hãy dẫn ra rất nhiều phản ứng hóa học để chứng minh.

Bài giải:

a) S + O2 → SO2 (dựa vào tính khử của S).

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (dựa vào tính lão hóa của SO2).

b) Tính khử của SO2.

SO2 do xí nghiệp sản xuất thải vào khí quyển. Nhờ xúc tác là oxit kim loại trong khói bụi nhà máy, nó bị O2 của không gian oxi trở thành SO3

2SO2 + O2 (xrightarrowxt,t^o) 2SO3

SO3 công dụng với nước mưa tạo ra thành mưa axit tạo thành H2SO4. Tính axit của H2SO4 đã hủy hoại những công trình xây dựng được xây dựng bằng đá (CaCO3), thép (Fe).

7. Giải bài 7 trang 139 hóa 10

Hãy dẫn ra phần nhiều phản ứng hóa học chứng tỏ rằng lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit là phần đa oxit axit.

Bài giải:

SO2 cùng SO3 là những oxit axit vì:

– SO2 với SO3 tan trong nước sinh sản thành hỗn hợp axit tương ứng:

SO2 + H2O ⇄ H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

– SO2 và SO3 tính năng với bazơ, oxit bazơ để sinh sản muối sunfit với sunfat:

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

SO2 + CaO → CaSO3

SO3 + MgO → MgSO4.

8. Giải bài bác 8 trang 139 hóa 10

Cho láo lếu hợp bao gồm Fe với FeS tính năng với dung dịch HCl (dư), nhận được 2,464 lít tất cả hổn hợp khí (đktc). Cho các thành phần hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) chiếm được 23,9 gam kết tủa color đen.

a) Viết các phương trình hóa học của những phản ứng sẽ xảy ra.

b) hỗn hợp khí thu được bao gồm những khí nào ? Thể tích mỗi khí là từng nào (đktc) ?

c) Tính cân nặng của Fe cùng FeS trong hỗn hợp ban đầu.

Bài giải:

a) Phương trình hóa học của phản bội ứng:

(1) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

(2) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

(3) H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3

b) Khí thu được tất cả H2 và H2S

Ta có:

n↓ = nPbS = (dfrac23,9239 = 0,1) mol;

n tất cả hổn hợp khí = (dfrac2,46422,4 = 0,11) mol.

Theo PTHH (3): nH2S = nPbS = 0,1 mol

Mặt khác: n các thành phần hỗn hợp khí = nH2 + nH2S

⇒ nH2 = n tất cả hổn hợp khí – nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol

Vậy thể tích của từng khí là:

VH2 = 0,01.22,4 = 0,224 lít

VH2S = 0,1.22,4 = 2,24 lít

c) Theo PTHH (1): nFe = nH2 = 0,01 mol

Theo PTHH (2): nFeS = nH2S = 0,1 mol

Vậy cân nặng của mỗi hóa học trong hỗn hợp thuở đầu là:

mFe = 0,01.56 = 0,56 gam

mFeS = 0,1.88 = 8,8 gam

9. Giải bài 9 trang 139 hóa 10

Đốt cháy trọn vẹn 2,04 gam hợp chất A, chiếm được 1,08 g H2O và 1,344 l SO2 (đktc).

a) Hãy khẳng định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn thể lượng hợp hóa học A nói bên trên qua hỗn hợp axit sunfuric sệt thấy gồm kết tủa color vàng xuất hiện thêm :

– Hãy phân tích và lý giải hiện tượng cùng viết những phương trình bội phản ứng xảy ra.

– Tính khối lượng kết tủa thu được.

Bài giải:

a) Ta có:

(n_SO_2=dfrac1,34422,4=0,06mol)

⇒ nS = nSO2 = 0,06 mol ⇒ mS = 0,06.32 = 1,92 gam

(n_H_2O=dfrac1,0818=0,06mol)

⇒ nH = 2nH2O = 0,12 mol ⇒ mH = 0,12.1 = 0,12 gam

Ta thấy: mS + mH = mA = 2,04 g

Như vậy hợp hóa học A chỉ bao gồm hai yếu tố H và S.

Ta gồm tỉ lệ số nguyên tử H với S là: nH : nS = 0,12 : 0,06 = 2 : 1

Vậy công thức phân tử của A là H2S.

b) Phương trình hóa học của phản nghịch ứng:

3H2S + H2SO4 → 4S + 4H2O

0,06 → 0,08 (mol)

Do H2S bao gồm tính khử với H2SO4 có tính oxi hóa nên chúng bao gồm khả năng công dụng với nhau hiện ra kết tủa vàng là S

(n_H_2S = dfrac2,0434 = 0,06,,mol)

Theo phương trình:

(n_S = dfrac43n_H_2S = dfrac43.0,06 = 0,08,,mol)

Vậy mS = 0,08.32 = 2,56g.

10. Giải bài bác 10 trang 139 hóa 10

Hấp thụ trọn vẹn 12,8g SO2 vào 250 ml hỗn hợp NaOH 1M.

a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng rất có thể xảy ra.

b) Tính trọng lượng muối chế tạo ra thành sau làm phản ứng.

Xem thêm: # Mâm Cúng Đất Tháng 2 Đầu Năm Chuẩn & Chính Xác Nhất, Văn Khấn Cúng Đất Tháng 2 Đầu Năm

Bài giải:

Ta có:

(n_SO_2=dfrac12,864=0,2) (mol), (n_NaOH=dfrac1.2501000=0,25) (mol).

a) Phương trình hóa học của làm phản ứng:

(1) SO2 + NaOH → NaHSO3

x x x (mol)

(2) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

y 2y y (mol)

Ta thấy: (1 3 với Na2SO3 theo lần lượt là x và y mol

Theo phương trình (1): (n_NaOH = n_NaH mSO_3 = x)mol

Theo phương trình (2): (n_NaOH = 2n_Na_2SO_3 = 2y)mol

( o n_NaOH = x + 2y = 0,25)(*)

Theo phương trình (1): (n_SO_2 = n_NaH mSO_3 = x)mol

Theo phương trình (2): (n_SO_2 = n_Na_2SO_3 = y)mol

( o n_SO_2 = x + y = 0,2)(**)

Dựa vào (*) cùng (**) ta gồm hệ phương trình sau:

(left{ eginarray*20cx + y = 0,2& \x + 2y = 0,25&endarray ight. o left{ egingatheredx = 0,15 hfill \y = 0,05 hfill \endgathered ight.)

Khối lượng của mỗi muối sau phản bội ứng là:

(left{ egingatheredm_NaHSO_3 = 0,15.104 = 15,6(g) hfill \m_Na_2SO_3 = 0,05.126 = 6,3(g) hfill \endgathered ight.)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần gợi ý Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 138 139 sgk chất hóa học 10 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn chất hóa học 10 xuất sắc nhất!