Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hỗn đúng theo X chứa các este phần nhiều mạch hở có hai este đối kháng chức và một este đa chức, ko no cất một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X nên dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 cùng 0,8 mol H2O. Ví như thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol tất cả cùng số nguyên tử cacbon và các thành phần hỗn hợp Z cất 2 muối. Phần trăm trọng lượng của este solo chức có trọng lượng phân tử bự trong X


A. 25,7%


B. 22,7%


C. 13,6%


D. 15,5%


Câu 2:


Đốt cháy trọn vẹn 3,7 gam este X chiếm được 6,6 gam CO2 và 2,7 gam nước. Số đồng phân kết cấu của X là


A. 4


B. 3


C. 1


D. 2


Câu 3:


X là este no, đơn chức; Y là este 1-1 chức, ko no chứa một links đôi C=C (X, Y Cđều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol các thành phần hỗn hợp E cất X, Y (số mol X lớn hơn số mol Y) nên dùng 7,28 lít O2 (đktc). Đun 0,08 mol E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với bội nghịch ứng), cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được m gam rắn khan và hỗn hợp F đựng 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Nung F với CuO thu được tất cả hổn hợp G đựng 2 anđehit, lấy toàn bộ hỗn hòa hợp G chức năng với AgNO3/NH3 thu được 28,08 gam Ag. Cực hiếm m là:


A. 6,86.

Bạn đang xem: Hoá hơi hoàn toàn 4.4 gam một este


B. 7,92


C. 7,28.


D. 6,64.


Câu 4:


Este metyl acrylat bao gồm công thức là


A. CH3COOCH=CH2.


B.HCOOCH3.


C.CH2=CHCOOCH3.


D.CH3COOCH3.


Câu 5:


Thuỷ phân este X (C8H8O2) trong dung dịch NaOH dư, chiếm được dung dịch chứa hai muối. Số công thức kết cấu thỏa mãn X là


A. 6


B.5


C. 4


D. 3


Câu 6:


Cho một este đối kháng chức X tính năng với 182 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch, chiếm được 6,44 gam ancol Y và 13,16 gam chất rắn Z. Đun rét Y với H2SO4 sệt ở 140oC chiếm được 5,18 gam ete (hiệu suất bằng 100%). Tên gọi của X là


A. metyl acrylat


B. metyl butylrat


C. etyl acrylat


D. etyl axetat


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại inthepasttoys.net


*

liên kết
tin tức inthepasttoys.net
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


inthepasttoys.net

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


inthepasttoys.net

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Lý Thuyết Địa Lí 10 Bài 24 Lý Thuyết, Tóm Tắt Lý Thuyết Địa Lý 10 Bài 24


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để đưa lại password
rước lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


inthepasttoys.net

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
inthepasttoys.net