a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Bản thân tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3: unit 2 what's your name


Bài 1

Bài 1: Look, listen và repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại).

*

a) Hi. My name"s Peter.

Hello, Peter. My name"s Nam.

b) I"m Linda. What"s your name?

My name"s Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình tên là Peter.

Xin chào, Peter. Bản thân tên là Nam.

b) mình tên là Linda. Bạn thương hiệu là gì?

Tên của chính mình là Mai.


Bài 2

Bài 2: Point and say

(Chỉ cùng nói).

*

Lời giải chi tiết:

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Linda.

 What"s your name?

My name"s Quan.

Tạm dịch:

Tên của bạn là gì?

Tên của chính bản thân mình là Phong.

Tên của bạn là gì?

Tên của chính mình là Linda.

Tên của bạn là gì?

Tên của bản thân mình là Quân.


Bài 3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What"s your name?

My name"s Quan.

What"s your name?

My name"s Peter.

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Mai.

What"s your name?

My name"s Linda.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Quân.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Peter.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Phong.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình tên là Mai.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Linda.


Bài 4

Bài 4: Listen & tick.

(Nghe và đánh dấu chọn).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linh: I"m Linh. What"s your name?

Peter: Hello, Linh. My name"s Peter. Nice lớn meet you.

2. Nam: Hi. My name"s Nam. What"s your name?

Linda: Hello, Nam. I"m Linda. Nice to meet you.

Tạm dịch:

1. Linh: Tôi là Linh. Tên bạn là gì?Peter: Xin chào, Linh. Tên tôi là Peter. Rất vui được gặp gỡ bạn.2. Nam: Xin chào. Tên tôi là Nam. Tên bạn là gì?Linda: Xin chào, Nam. Tôi là Linda. Rất vui được chạm mặt bạn.

Lời giải đưa ra tiết:

1.a 2. B


Bài 5

Bài 5: Look and write.

(Nhìn và viết).

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A: What"s your name?

B: My name"s Peter.

2. A: I"m Mai. What"s your name?

B: My name"s Linda.

Tạm dịch:

1. Bạn tên là gì? bản thân tên là Peter.

2. Bản thân là Mai. Tên của chúng ta là gì?

Tên của chính mình là Linda.


Bài 6

Bài 6: Let’s sing

(Chúng ta thuộc hát).

The alphabet song

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Now I know my ABCs.

Next time will you sing with me?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bài hát bảng chữ cái

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Bây giờ tôi đã biết bảng chữ cái ABC rồi.

Xem thêm: Top 11 Bài Thuyết Minh Về Cây Chuối Có Sử Dụng Biện Pháp Nghệ Thuật

Bạn sẽ cùng hát tiếp với tôi chứ?

inthepasttoys.net 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 176 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng inthepasttoys.net. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.