* giải đáp giải

Đặt bí quyết phân tử (CTPT) của X là (CH3O)n với (n in N^*).

Độ bất bão hòa của phân tử (k=frac2n-3n+22=frac2-n2ge 0) => n = 2

Vậy công thức phân tử của A là C2H6O2.


Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của đồ chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, đúng theo chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được điện thoại tư vấn là "khoa học tập trung tâm" bởi nó là ước nối những ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như đồ vật lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 11 - Năm thiết bị hai ở cung cấp trung học tập phổ thông, gần cho năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ đặc trưng nhất. Nghe những đến định hướng sau này rồi học tập đại học. Ôi đôi khi thật là sợ, sợ hãi nhưng các em hãy từ bỏ tin cùng tìm dần dần điều mà bạn thích là trong tương lai nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã giảm giáGiải Hóa học