In order to và So as to là một trong trong những kết cấu ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu trúc này gặp gỡ trong các bài bài thi cũng tương tự trong các cuộc hội thoại mặt hàng ngày. Vậy làm thế nào để sử dụng cặp cấu trúc này tác dụng và nhuần nhuyễn nhất. Hãy thuộc Step Up search hiểu chi tiết về cấu tạo chỉ mục đích này ngay trong bài viết nhé.

Bạn đang xem: In order to gì


1. In order to với So as to trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” cùng “so as to” phần đa mang tức là “để, nhằm mà”. Được sử dụng trong câu nhằm mục đích thể hiện mục đích của hành động đã được nói tới ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order to lớn go to the office on time. = He got up early so as to lớn go to the office on time.

(Anh ấy ngủ dậy sớm để đến văn phòng đúng giờ.)

=> trong trường thích hợp này, câu hỏi “thức dậy sớm” có mục tiêu là nhằm “đến công sở đúng giờ”. Vày đó, ta áp dụng “in order to” hoặc “so as to” để diễn tả ý nghĩa trên.

Do ý nghĩa sâu sắc ngữ pháp vào câu, cấu trúc in order to với so as to lớn còn được áp dụng để nối 2 câu chỉ mục tiêu lại với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is khổng lồ work in China. 

(Jane học tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ. Mục đích của anh ấy là làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as to lớn work in China. 

(Jane học tiếng Trung rất cần cù để thao tác ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Kết cấu with an aim of V-ing: nhằm …

Cấu trúc with a view to với with an aim of hầu hết đi sau bởi vì V-ing, mặc dù hãy chú ý tới giới tự trong tiếng Anh đi cùng với 2 cấu trúc này nhằm không phạm phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom khổng lồ work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác thuận tiện, tôi sẽ tìm một căn hộ new gần hồ Gươm.)

I’ve collected money in order to buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục tiêu mua máy vi tính mới, tôi đang tiết kiệm tiền.)

5. Bài xích tập thực hành thực tế cho cấu trúc In order to cùng So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bằng những bài tập vận dụng là một phương thức hiệu quả với người học giờ đồng hồ Anh. Vày vậy hãy thuộc làm bài tập sau để nuốm trọn kỹ năng về cấu trúc in order to cùng so as khổng lồ nhé.

Bài 1: Viết lại phần đông câu sau áp dụng in order to lớn hoặc so as to I would lượt thích to take tomorrow off, because I want to lớn visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new máy vi tính because he wanted to give it khổng lồ his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants to become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would lượt thích to take tomorrow off so as to/in order to visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not to lớn feel cold. He bought a new máy tính in order to/so as to lớn give it lớn his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order to lớn become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not khổng lồ get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào địa điểm trống mê thích hợp.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Giữa Kì 1 Năm 2021, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone khổng lồ bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend and I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs to save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to