*

PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG thcs THUẬN THÀNH Độc lập - tự do - Hạnh phúc

*
*
Số: /KH – thcs TT Thuận Thành, ngày …. Mon …. Năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề năm năm nhâm thìn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm về nêu cao ý thức trách nhiệm, phong thái gương mẫu,

nói đi đôi với làm

 

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục cải thiện nhận thức trong tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2016

- học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh tập trung vào “Nêu cao ý thức trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói song song với làm "gắn với nhà đề xuyên suốt toàn khóa - xuyên suốt đời cố gắng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm fan công bộc tận tụy, trung thành với chủ của nhân dân, đời tứ trong sáng, cuộc sống thường ngày riêng giản dị”.

- Đưa việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên đi vào nền nếp trong các hoạt động tại công ty trường, liên tiếp thực hiện tại Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây đắp Đảng hiện nay nay”.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, viên chức và học sinh về bài toán học tập và làm theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh, góp thêm phần củng cố tinh thần của cán bộ, đảng viên, viên chức với Đảng.

- Tiếp tục cải thiện nhận thức với tổ chức tiến hành học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối và liên hệ nghiêm ngặt với chuyên đề đang học trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung

- Đưa văn bản học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác bỏ trở thành nền nếp, thêm với liên tục thực hiện tại Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về thi công Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, 1-1 vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường.

- Đẩy táo tợn tuyên truyền trong dân chúng về bài toán học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm về: “nêu cao lòng tin trách nhiệm, nói song song với làm”, đóng góp phần cùng cố lòng tin của quần chúng. # với Đảng. đúng lúc phát hiện, biểu dương những điển hình nổi bật trong tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn việc tuyên truyền với kỷ niệm những dịp nghỉ lễ lớn trong năm, những sự kiện lịch sử, thiết yếu trị của khu đất nước, địa phương trong thời hạn 2016.

- cải thiện chất lượng sinh hoạt đưa ra bộ, Đưa câu chữ học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trường, tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công ty trường.

Tiếp tục thực hiện giỏi nội dung chủ thể năm năm ngoái và các năm kia đây vào sinh hoạt chăm đề ở đưa ra bộ, đơn vị nhà trường. Tổ chức triển khai trao đổi, toạ đàm về việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XI “Về desgin và trở nên tân tiến nền văn hoá con người việt nam Nam đáp ứng nhu cầu yêu mong phát triển bền vững đất nước”.

Tổ chức thảo luận: Từng cá nhân liên hệ phiên bản thân, đề ra phương hướng cố gắng gắn với tiến hành nhiệm vụ được giao. đàn lựa chọn sự việc còn tồn tại, tiêu giảm có tương quan đến văn bản của siêng đề để có biện pháp tập trung giải quyết, khắc phục.

Đăng ký nội dung “Làm theo”:

Tập thể, cá thể đăng cam kết “làm theo” một hoặc hai văn bản “nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Bản đk phải ghi rõ nội dung đăng ký, phương án thực hiện, thời gian chấm dứt và nhờ cất hộ về cấp cho ủy đưa ra bộ, lãnh đạo đơn vị để theo dõi, đo lường và thống kê quá trình thực hiện.

Nội dung tương tác và phương hướng cố gắng phải tương xứng với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị; đính với triển khai quy định chuẩn chỉnh mực đạo đức của quản trị Hồ Chí Minh, của cán bộ, của nhà giáo.

Học tập và làm theo tinh thần trách nhiệm, phong thái gương mẫu, nói đi đôi với làm của quản trị Hồ Chí Minh vào công tác, trong quan lại hệ ví dụ hằng ngày của cán bộ, đảng viên, viên chức.

Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức yêu cầu tự tương tác với trách nhiệm của bạn dạng thân để đặt ra phương hướng tìm mọi cách học tập và có tác dụng theo chú ý mối quan hệ giới tính với dân chúng ở địa phương, nơi công tác, thêm với việc triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XI), vẻ ngoài về đa số điều đảng viên không được thiết kế và khí cụ về trọng trách nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao lòng tin trách nhiệm, phong thái gương mẫu, nói đi đôi với làm cho và triển khai yêu ước nêu cao trọng trách gương chủng loại của cán bộ, đảng viên, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo công ty chốt.

III. Hiệ tượng tổ chức học tập tập chuyên đề:

1. Đối với đưa ra bộ, Lãnh đạo, BCH CĐCS nhà trường:

 - dự tiệc nghị thực thi chuyên đề của Đảng uỷ xã nhằm tập huấn về nội dung, phương thức triển khai học tập chăm đề.

- triển khai học tập, đàm luận chuyên đề tại đơn vị đạt hiệu quả tốt và đăng ký nội dung “làm theo” phù hợp.

- tiếp tục củng cố gắng Ban chỉ đạo cuộc vận động, xây dựng, bổ sung cập nhật và nâng cao vai trò, nhiệm vụ của từng cá nhân, bè cánh trong bên trường.

- Tiếp tục tăng nhanh công tác tuyên truyền, làm cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, sum họp nhận thức đúng chuẩn về mục đích, yêu thương cầu, ý nghĩa, văn bản và tầm quan trọng của cuộc vận động, xây đắp tự giác học tập tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương hồ Chí Minh.

- triển khai việc bình xét nổi bật tiêu biểu học hành và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn của solo vị.

- Tiếp tục lãnh đạo đưa bài toán học tập và tuân theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trở thành việc làm liên tiếp của bỏ ra bộ, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, người công nhân viên; liên tục kiểm điểm tác dụng thực hiện câu chữ đã đăng ký phấn đấu làm theo tập thể và cá nhân trong kỳ sinh hoạt chi bộ, đơn vị hàng tháng.

2. Đối với những tổ chuyên môn nhà trường:

- thực hiện lồng ghép nội dung cuộc tải vào các chuyển động chăm sóc, giáo dục trẻ.

- nâng cao chất lượng siêng sóc, giáo dục trẻ; thực hiện giỏi cuộc chuyển vận " nhị không" với cuộc chuyển vận " từng thầy, cô giáo là một trong những tấm gương đạo đức tự học cùng sáng tạo".

3. Đối với tổ chức Công đoàn nhà trường:

- tổ chức triển khai cho Cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà ngôi trường ký cam kết thực hiện tại cuộc vận chuyển đồng thời triển khai cuộc vận chuyển dưới nhiều hình thức, gắn liền tăng nhanh việc " học hành và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với trào lưu thi đua " xây cất trường học thân thiện, học viên tích cực", phong trào thi đua " nhị tốt".

- tạo ra nếp sống văn hóa trường học, cải thiện đạo đức, trách nhiệm của Cán bộ giáo viên, công nhân viên cấp dưới với các tiêu chí:

+ có ý thức tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm tiến hành pháp luật, quy định đơn vị, tinh thần ship hàng nhân dân trong các hoạt động giáo dục, kháng quan liêu, tham nhũng, lãng phí và xấu đi trong giáo dục.

+ yêu ngành, yêu thương nghề, yên trung khu công tác, mô phạm cùng với nhân dân, phụ huynh, học viên và đồng nghiệp, thương yêu học sinh.

+ Đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh ngăn ngừa đồng nghiệp vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp.

+ tổ chức các vận động thể thao cho các bộ giáo viên, công nhân viên

trong công ty trường nhằm mục đích rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ...

4. Tổ chức triển khai học tập, bàn luận về ngôn từ Chuyên đề trong công ty trường:

Hằng tháng, vào sinh hoạt bỏ ra bộ, sinh hoạt tổ, cán bộ, viên chức, chọn văn bản trong siêng đề và các tài liệu nhằm học tập, đàm đạo và liên hệ, đề ra phương án làm theo nhằm mục đích xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức trong bên trường. Chú ý chọn sự việc còn giảm bớt của cá nhân, cộng đồng để thảo đàm đạo biện pháp xung khắc phục.

5. Tài liệu:

Chuyên đề “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn về nêu cao ý thức trách nhiệm, phong thái gương mẫu, nói đi đôi với làm” bởi vì Ban Tuyên giáo thức giấc ủy biên soạn, sao gửi bỏ ra bộ. Quanh đó ra, ngôn từ Chuyên đề còn được đăng cài đặt ở trang web “tuyengiao.vn”.

IV. Tổ chức triển khai thực hiện:

- Hiệu trưởng thành lập Kế hoạch và thực hiện việc học tập tập chuyên đề năm 2016, quán triệt đến toàn cục cán bộ, cô giáo và nhân viên cấp dưới để thực hiện nghiêm túc.

- các tổ chăm môn, Tổ Văn phòng tiếp tục kiểm tra, kể nhở việc học tập và tuân theo của cá thể cũng như anh em để đảm bảo an toàn đạt được yêu mong đề ra.

* thời hạn thực hiện:

- tháng 02/2016: xúc tiến học tập tại đưa ra bộ, đơn vị và thảo luận, liên hệ, đăng ký nội dung “học tậplàm theo”

- từ thời điểm tháng 3/2016 - 10/2016: Hằng tháng, vào sinh hoạt bỏ ra bộ, đơn vị cần dành thời gian phù hợp để kiểm điểm, nhận xét nội dung “học tập làm cho theo” của tập thể, cá thể đã đăng ký.

Xem thêm: Soạn Bài Tính Thống Nhất Chủ Đề Của Văn Bản (Ngắn Gọn), Soạn Bài Tính Thống Nhất Về Chủ Đề Của Văn Bản

Trên đấy là Kế hoạch học tập siêng đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về nêu cao ý thức trách nhiệm, nói song song với làm” ở trong nhà trường. Trong quá trình thực hiện, các cá nhân, tổ chức đoàn thể, chính quyền đơn vị đẩy mạnh tính chủ động sáng tạo, lựa chọn cách làm phù hợp để đạt tác dụng thiết thực với thường xuyên báo cáo kết trái về cấp cho ủy đưa ra bộ./.