toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Kết luận nào dưới đây không đúng khi nói đến H s SO 4 ?

A.

Bạn đang xem: Kết luận nào không đúng khi nói về h2 so4

H s SO 4 loãng có rất đầy đủ tính chất bình thường của axit

B. khi tiếp xúc với H s SO 4 đặc rất dễ khiến bỏng nặng

C. lúc pha loãng axit sunfuric, chỉ được cho từ trường đoản cú nước vào axit

D. H s SO 4 sệt là hóa học hút nước mạnh


*

*

Phát biểu nào dưới đây không đúng?A. Axit sunfuric loãng có đặc điểm chung của axit mạnh.B. Axit sunfuric quánh nóng tất cả tính oxi hóa rất mạnh và dung nạp nước mạnh.C. Axit sunfuric là chất lỏng sánh như dầu, ko màu, không mờ hơi, nặng gần gấp gấp đôi nước.D. Mong mỏi pha loãng axit sunfuric đặc, fan ta đề xuất rót thong thả nước vào axit với khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh mà không được thiết kế ngược lại.


Khi lần lượt tính năng với mỗi hóa học dưới đây, trường phù hợp axit sunfuric đặc và axit sunfuric loãng hình thành sản phẩm giống nhau là

A. F e ( O H ) 2

B. Mg

C. C a C O 3

D. F e 3 O 4


Trong bài thực hành thực tế về đặc thù hoá học tập của axit sunfuric bao gồm hoá chất sau : Cu, ZnO, Fe, na 2 co 3 , C 12 H 22 O 11 (đường), dung dịch NaOH, giấy quỳ tím, dung dịch H 2 SO 4 loãng và dung dịch H 2 SO 4 đặc)

Hãy lập planer thí nghiệm để chứng minh rằng : Dung dịch H 2 SO 4 đặc gồm những tính chất hoá học đặc trưng là tính oxi hoá mạnh mẽ và tính háo nước.


Trong bài thực hành thực tế về tính chất hoá học tập của axit sunfuric gồm có hoá hóa học sau : Cu, ZnO, Fe, na 2 teo 3 , C 12 H 22 O 11 (đường), hỗn hợp NaOH, giấy quỳ tím, dung dịch H 2 SO 4 loãng và dung dịch H 2 SO 4 đặc)

Hãy lập kế hoạch thí nghiệm để chứng tỏ rằng : hỗn hợp H 2 SO 4 loãng gồm những tính chất hoá học chung của axit.


(a) Sn + HCl (loãng)→ 

(c) MnO2 + HCl (đặc)→

(e) Al + H2SO4 (loãng) →

Số bội phản ứng mà lại H của axit vào vai trò chất oxi hoá là :

A. 3

B. 5

C. 2

D. 6


Axit sunfuric đặc công dụng được với tất cả các hóa học trong dãy nào sau đây?A. Au, CuO, Ag, BaCl2.B.Ca(OH)2, S, C, MgO.C. Pt, Cu, Al, C.D. KOH, CaCO3, Au, Pt.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Toán Lớp 4 Cuối Học Kì 2 Năm 2021, 21 Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4


Cho 10,55 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al cùng Zn vào dung dịch H 2 SO 4 loãng thì nhận được 7,28 lit khí cất cánh ra (đktc).a. Tính % trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong X.b. Cũng mang lại 10,55 gam hỗn hợp X như trên vào hỗn hợp H 2 SO 4 đặc, nguội dư thu được V lít khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) cùng dung dịch chứa x gam muối.Tính quý hiếm của V, x.