Quy tắc: Trong phản nghịch ứng cùng HX vào liên kết bội, nguyên tử H ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc tốt hơn, còn nguyên tử hay đội nguyên tử X ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

=> Br đang ưu tiên cụ vào cacbon số 2
Bạn đang xem: Khi cho but 1 en tác dụng với đ hbr

Cho 3,36 lít hỗn hợp etan cùng etilen (đktc) đi chậm rãi qua qua hỗn hợp brom dư. Sau bội phản ứng khối lượng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là


Số cặp đồng phân cấu tạo anken sinh sống thể khí (đkt) hài lòng điều kiện: khi hiđrat hoá sản xuất thành hỗn hợp gồm ba ancol là


Một hỗn hợp X bao gồm ankan A với một anken B tất cả cùng số nguyên tử C và gần như ở thể khí ởthể khí sinh hoạt đktc. Cho hỗn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y sót lại bằng nửa thể tích X, còn trọng lượng Y bởi 15/29 trọng lượng X. CTPT A, B cùng thành phần % theo thể tích của các thành phần hỗn hợp X là


Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tính năng với dung dịch HCl chỉ mang đến một thành phầm hữu cơ duy nhất


X là láo lếu hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Mang đến 0,3 mol X làm mất đi màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 3 ankin đồng đẳng tiếp đến qua một lượng dư H2 (to, Ni) để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau làm phản ứng thể tích thể tích khí H2 giảm 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Yếu tắc phần % về thể tích của nhì anken là


2,8 gam anken A làm mất màu hoàn toản dung dịch cất 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ nhận được một ancol duy nhất. A có tên là


Cho những chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Hàng gồm những chất sau khi phản ứng cùng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một thành phầm là


Đun nóng tất cả hổn hợp khí tất cả 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn toàn thể hỗn đúng theo Y lội thong thả qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối đối với O2 là 0,5. Trọng lượng bình dung dịch brom tăng là


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 với C2H2. Mang 8,6 gam X chức năng hết với hỗn hợp brom (dư) thì khối lượng brom phản bội ứng là 48 gam. Phương diện khác, nếu mang đến 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH­4 bao gồm trong X là
Xem thêm: Quá Trình Đường Phân Xảy Ra Ở, 10 Bước Của Quá Trình Đường Phân

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam