CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho các bạn các ngôn từ gồm:

*

1. Khối đa diện đều một số loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là 1 trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng 3 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các phương diện của khối tứ diện hầu hết cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện phần đông cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• bao gồm 6 phương diện phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhị cạnh đối diện)

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối nhiều diện đều nhiều loại $3;4$ (khối chén bát diện gần như hay khối tám khía cạnh đều)

• mỗi mặt là một tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 4 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối chén diện hầu như cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện đa số cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối đa diện đều nhiều loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là 1 trong hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích s của tất cả các mặt khối lập phương là $S=6a^2.$

• tất cả 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Khối đa diện loại 3 5


Xem thêm: Soạn Bài Những Đứa Con Trong Gia Đình Siêu Ngắn Gọn, Soạn Bài Những Đứa Con Trong Gia Đình

Khối nhiều diện đều các loại $5;3$ (khối thập nhị diện phần lớn hay khối mười nhì mặt đều)

• mỗi mặt là một trong những ngũ giác số đông • từng đỉnh là đỉnh bình thường của bố mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số canh (C) theo thứ tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối 12 mặt hầu như là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• tất cả 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt đầy đủ cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối đa diện nhiều loại $3;5$ (khối nhị thập diện gần như hay khối nhì mươi mặt đều)

• từng mặt là 1 trong những tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của tất cả các phương diện khối 20 mặt mọi là $S=5sqrt3a^2.$

• có 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt các cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi duy nhất và vừa đủ nhất cân xứng với nhu yếu và năng lượng của từng đối tượng thí sinh:

Bốn khoá học X trong góiCOMBO X 2020có nội dung hoàn toàn khác nhau và có mục đich bổ trợ cho nhau giúp thí sinh về tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý cha mẹ và những em học sinh rất có thể muaCombogồm cả 4 khoá học đồng thời hoặc bấm vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá phù hợp với năng lượng và nhu cầu bạn dạng thân.