Lưu trữ tháng

Lưu trữ thángSelect Month March 2020 (2) January 2020 (19) September 2018 (3) July 2018 (7) April 2018 (2) December 2017 (1) November 2017 (2) September 2017 (3) August 2017 (3) July 2017 (22) June 2017 (17) May 2017 (16) April 2017 (1) February 2017 (3) January 2017 (11) December năm nhâm thìn (2) November năm 2016 (14) October năm nhâm thìn (7) September năm nhâm thìn (5) August năm nhâm thìn (1) May 2016 (2) January 2016 (1) September năm ngoái (2) August 2015 (2) July 2015 (2) April 2015 (24) March năm ngoái (1) September năm trước (2) August 2014 (11) July năm trước (13) June năm trước (2) May năm trước (2) April năm trước (1) March 2014 (5) February 2014 (14) January năm trước (5) December 2013 (1) November 2013 (10) October 2013 (6) September 2013 (14) August 2013 (17) June 2013 (3) May 2013 (6) April 2013 (8) March 2013 (2) February 2013 (4) January 2013 (1) December 2012 (12) November 2012 (3) October 2012 (7) September 2012 (26) August 2012 (21) July 2012 (12) June 2012 (6) May 2012 (6) April 2012 (22) March 2012 (20) February 2012 (15) January 2012 (18) December 2011 (14) November 2011 (15) October 2011 (14) September 2011 (8) August 2011 (3) July 2011 (6) June 2011 (15) May 2011 (21) April 2011 (1) March 2011 (1) February 2011 (4) January 2011 (9) December 2010 (9) November 2010 (12) October 2010 (10) September 2010 (1) August 2010 (2) June 2010 (19) May 2010 (8) April 2010 (3) March 2010 (18) February 2010 (17) January 2010 (14) December 2009 (13) November 2009 (5) October 2009 (18) September 2009 (22) August 2009 (42) July 2009 (18) June 2009 (17) May 2009 (38) April 2009 (20)

Người thăm thứ

Quản trị

Góilệnh của tôi


15 bài mới

chỉ cần nhấp vào ký hiệu là bao gồm lệnh. 
Sau đây là các lệnh cơ bản và gõ được trong trang web này.
Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
le
*
ge
*
eq
*
sim
*
llgg
doteqsimeq
*
subset
*
supset
*
approx
*
asymp
subseteq
*
supseteq
*
cong
*
smilesqsubsetsqsupset
equivfrown
*
sqsubseteq
*
sqsupseteq
*
propto
*
owtie
*
in
*
iprec
*
succvdashdashv
*
preceq
*
succeq
*
models
perp
*
parallel|
*
mid    
Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
mid
*
leq geq
*
sim
*
cong parallel
*
" align="absMiddle" />
ot>
*
ot=
*
otle otge
*
otsim
otapprox
*
otcong
*
otequiv
*
otparallel
*
less
*
gtr
*
lneqgneqlnsim
*
lneqq
*
gneqq  

Chữ cái Hy Lạp

Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
alphaetagamma
*
delta
*
epsilon
*
varepsilon
*
zetaeta
*
heta
*
vartheta
*
iotakappa
*
lambda
*
mu u
*
xi
*
pi
*
varpi
*
ho
*
varrho
*
sigma
*
varsigma
*
au
*
upsilon
phivarphi
*
chi
*
psi
*
omega      

Chữ Hy Lạp hoa

Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
GammaDelta
*
Theta
*
Lambda
*
Xi
*
Pi
*
SigmaUpsilon
*
PhiPsi    

Các mũi tên

Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
gets
*
o
*
leftarrow
*
Leftarrow
*
ightarrow
*
Rightarrow
*
leftrightarrowLeftrightarrow
mapstohookleftarrow
*
leftharpoonup
*
leftharpoondown
*
ightleftharpoons
*
longleftarrow
*
Longleftarrow
*
longrightarrow
*
Longrightarrow
*
longleftrightarrow
*
Longleftrightarrow
*
longmapsto
hookrightarrow
*
ightharpoonup
*
ightharpoondown
*
leadsto
uparrowUparrow
downarrowDownarrow
updownarrowUpdownarrow
*
earrow
*
searrow
*
swarrow
*
warrow

Các vết chấm

Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
ldots 2
*
vdotscdots 2
*
ddots

 Dấu mũ

Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
hatx
*
checkx
*
dotx
*
revex
*
acutex
*
ddotx
gravex
*
ildex
*
mathringx
*
arx
*
vecx  

Dấu trên i với j

Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
vecjmath
*
ildeimath
Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
widehat3+x
*
widetildeabc

 Kí hiệu không giống

Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
infty
*
riangle
*
angle
*
aleph
*
hbar
*
imath
*
jmath
*
ell
*
wp
*
Re
*
Im
*
mho
*
prime
*
emptyset abla
*
surd
*
partial op
*
otvdashdashv
forall
*
exists
*
eg
*
flat atural
*
sharp
ackslash
*
Box
*
Diamond
*
clubsuit
*
diamondsuitheartsuit
*
spadesuit
*
Join
*
lacksquare
Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
*
|
ackslash
*
lfloor floor
*
lceil
*
ceil
*
langle
*
angle    
Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
uparrowdownarrowupdownarrow
UparrowDownarrowUpdownarrow
Kí hiệuLệnhKí hiệuLệnhKí hiệuLệnh
sum
*
int
*
*
oint
*
prod
*
coprod
*
*
igcap
*
*
igcup
*
*
igsqcup
*
igvee
*
igwedge
*
*
igodot
*
*
igotimes
*
*
igoplus
*
*
iguplus 
*