L>Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc
Thứ ba, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2022Chào mừng các bạn đến với trang tin điện tử của trường PT Vùng cao Việt Bắc !Trang chủ/Tìm kiếm/Sitemap/Liên hệ
.LinkOtherLeft {font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;}
Giới thiệuĐào tạoKhảo thí - Tuyển sinhCông tác ĐảngGương sángTài nguyên học liệu
*
function onQSearchClick(){var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length
Đang truy cập: 15 1 7 9 7 9 9 8 7
*
Tài nguyên học liệu
*

PM TÁC NGHIỆP
/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display & always stick beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1) {coeff=-coeff;ie = 1;}function FloatRightDiv(){ //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d = document;//if (document.body.clientWidth bannerHeight){startY = 3} else {startY = bannerHeight};/*if (document.body.clientWidth >= 1024){ftlObj.x = 0;//document.body.clientWidth - leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);}else{*///always stick in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//}}setTimeout("stayTopRight()", 1);}ftlObj = ml("divAdRight");stayTopRight();}function FloatLeftDiv(){startX2 = outterSpace - leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight){startY2 = 3} else {startY2 = bannerHeight};//if (document.body.clientWidth >= 1024){//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//}else{//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//}}setTimeout("stayTopLeft()", 1);}ftlObj2 = ml2("divAdLeft");stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");if (outterSpace
*

Trang tin điện tử - Trường Phổ thông Vùng cao Việt BắcGiấy phép của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông số: 489/GP-BC ngày 5 tháng 11 năm 2007Trưởng Ban biên tập: Hiệu trưởng: Lục Thúy HằngBản quyền Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc