EmojiVăn bạn dạng thuần túyNghĩa là gìCopy / Paste
*
Trái tim bi thảm phiềnSao chép
*