Các đồ chuyển động tương hỗ quanh một vị trí đặc biệt, hotline là vị trí cân đối (thường là địa chỉ của vật khi đứng yên) gọi là dao động cơ.

2. Dao động tuần hoàn

Dao động cơ của một vật bao gồm thể là tuần hoàn hoặc không tuần hoàn. Nếu sau rất nhiều khoảng thời hạn bằng nhau, vật trở về vị trí cũ theo hướng cũ thì dao động của vật chính là tuần hoàn. Bé lắc đồng hồ dao động tuần hoàn, trong lúc chiếc thuyền thì dao động ko tuần hoàn.

Bạn đang xem: Li độ của vật dao động điều hòa là

Dao động tuần hoàn có thể bao gồm mức độ phức tạp khác biệt tùy theo vật tốt hệ vật dao động. Dao động tuần hoàn dễ dàng nhất là dao động điều hòa.

II .Phương trình của dao động điều hòa

1. Ví dụCho điểm M chuyển động tròn đều trên một con đường tròn theo chiều dương với tốc độ góc ω. Gọi phường là hình chiếu của điểm M lên trục Ox như hình vẽ. Ta thấy điểm phường dao động trên trục Ox quanh gốc tọa độ O. Hãy xét coi dao động của điểm phường có phần lớn đặc điểm gì?

*


Đặt OM = A, phương trình của tọa độ x được viết thành:

x=Acos(ωt+φ)

Vì hàm sin tuyệt côsin là một hàm điều hòa, yêu cầu dao động của điểm p. được call là dao động điều hòa.

2. Định nghĩa

Dao động điều hòa là dao động trong số ấy li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

3. Phương trình

Phương trình của dao động điều hòa: x=Acos(ωt+φ)

A: biên độ dao động là độ lệch cực lớn của vật. Bởi vì thế biên độ dao động là một số dương.

(ωt+φ): pha của dao động tại thời điểm t, đơn vị là rađian (rad).

φ: pha ban đầu của dao động (-π

4. Chú ý

a) Điểm p dao động điều hòa bên trên một đoạn thẳng luôn luôn luôn bao gồm thể được coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều lên 2 lần bán kính là đoạn thẳng đó.

b) Đối với phương trình dao động điều hòa: x=Acos(ωt+φ) lựa chọn trục x làm cho gốc để tính pha của dao động cùng chiều tăng của pha khớp ứng với chiều tăng của góc p. 1OM vào chuyển động tròn đều.

III. Chu kì. Tần số. Tần số góc của dao động điều hòa

1. Chu kì và tần số

Dao động điều hòa cũng đều có tính chất tuần hoàn.

Chu kì T là khoảng thời hạn để vật thực hiện một dao động toàn phần, đơn vị là giây (s).

Tần số f là số dao động toàn phần thực hiện được vào một giây, đơn vị là héc (Hz).

2. Tần số góc

Tần số góc $omega = frac2pi T = 2pi f$, đơn vị là rađian bên trên giây (rad/s).

IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa

1. Vận tốc

Công thức tính vận tốc: $v=x’= -omega Asin(omega t + varphi )$

2. Gia tốc

Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian:

$a = v’ = - omega ^2Acos (omega t + varphi ) $ $= - omega ^2x$

Vectơ gia tốc luôn luôn phía về vị trí cân đối và gồm độ khủng tỉ lệ cùng với độ to của li độ.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 3 Đại Số 11 Chương 3 (Có Đáp Án): Dãy Số

Tại vị trí biên, vận tốc bằng 0, còn gia tốc gồm độ khủng cực đại. Trên vị trí cân bằng, gia tốc bởi 0, còn vận tốc có độ phệ cực đại.