Liên kết chất hóa học là gì?

Liên kết chất hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo nên thành phân tử hay tinh thể. Khi tạo thành thành liên kết hóa học, những nguyên tử hay có xu thế đạt tới cấu hình e chắc chắn của khí thảng hoặc với 8e (của He là 2e) ở lớp bên ngoài cùng.

Bạn đang xem: Liên kết hóa học

*

Các loại liên kết hóa học

LIÊN KẾT ION

1. Có mang và phân loại ion

– Ion là nguyên tử hoặc đội nguyên tử mang điện tích.

– Phân một số loại ion:

+ Theo điện tích: ion dương (cation) với ion âm (cation).

+ Theo số nguyên tử tạo nên ion: ion đối kháng nguyên tử (chỉ có một nguyên tử) cùng ion đa nguyên tử (do các nguyên tử tạo thành nên).

2. Sự ra đời ion trường đoản cú nguyên tử

– Nguyên tử có xu thế nhường hoặc nhận e để đạt đến cấu hình e chắc chắn của khí thảng hoặc (có 8e ở phần bên ngoài cùng).

– Phi kim A nhóm nA:

A + (8 – n)e → An-8

– kim loại M nhóm nA:

M → Mn+ + ne.

3. Liên kết ion

Là link được hình thành do lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

4. Tính chất chung của hợp hóa học ion

– Ở điều kiện thường, những hợp chất ion hay tồn tại nghỉ ngơi dạng tinh thể, gồm tính bền vững, thông thường sẽ có nhiệt nhiệt độ chảy và ánh sáng sôi khá cao.

– các hợp chất ion thường xuyên tan các trong nước. Lúc nóng rã hoặc khi hòa hợp trong nước có công dụng dẫn điện.


*

Phân tử muối ăn (NaCl) gồm chứa link ion


LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. định nghĩa và phân loại

– liên kết cộng hóa trị là links được tạo cho giữa 2 nguyên tử bởi 1 hoặc nhiều cặp e chung.

– links cộng hóa trị gồm 2 loại:

+ link cộng hóa trị tất cả cực (liên kết cộng hóa trị phân cực): cặp e phổ biến bị hút lệch về phía nguyên tử có độ âm điện phệ hơn.


*

Liên kết cộng hóa trị phân rất trong phân tử SO2


+ links cộng hóa trị không rất (liên kết cùng hóa trị không phân cực): cặp e chung không xẩy ra hút lệch về phía nguyên tử nào.


*

Phân tử N2 chứa links cộng hóa trị không phân cực


2. Đặc điểm của hợp hóa học cộng hóa trị

– những phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị hoàn toàn có thể tồn tại nghỉ ngơi thể rắn, lỏng hoặc khí.

– các chất bao gồm cực tan nhiều trong dung môi bao gồm cực. đa phần các hóa học không rất tan trong dung môi không cực.

Xem thêm: Kiến Thức Định Lý Cos In Trong Tam Giác Thường Và Hệ Quả Của Định Lý Cosin

– các chất chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không rất không dẫn năng lượng điện ở mọi trạng thái.

3. Mối quan hệ giữa hiệu độ âm điện và link hóa học

Giả sử hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố tham gia liên kết là Δ (lấy giá trị đại số). Dựa vào Δ rất có thể xác định được loại liên kết theo bảng sau: